Inwokacja do Archanioła Michała dla uwolnienia Polski od wpływów komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu

Inwokacja do Archanioła Michała dla uwolnienia Polski od wpływów komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu   Jeśli nie możesz lub nie chcesz wygłosić poniższej Inwokacji, to polecamy Ci zapoznanie się z jej treścią dla uświadomienia sobie ilości i rodzajów wymienionych w nim problemów, przed rozwiązaniem których stoi naród polski.  Gwiazdka * po danym wyrazie oznacza, że jego […]

Wezwania przywołujące ochronę, oczyszczenie i przemianę

Wezwania przywołujące ochronę, oczyszczenie i przemianę     Oto dobroczynny zestaw wezwań dla tych, którzy są początkujący w przywoływaniu na Ziemię duchowego światła lub dla tych, którzy chcą mieć kompletny zestaw dla codziennej ochrony, oczyszczenia i przemiany – wezwanie do: 1. Archanioła Michała o ochronę, 2. Elohim Astrei o uwolnienie od ograniczających uwarunkowań i 3. […]

Medytacja (w) Miłości

Medytacja (w) Miłości   Mój Ukochany Jezu, zezwalam Ci wejść w pole mojej energii i błagam Cię abyś je Sobą wypełnił i je oczyścił – aby nie mogły do niego przeniknąć i w nim działać żadne niskie energie. Tekst medytacji pochodzi z książki Lorraine Miachaels “The Unseen Power In I AM”. Uwaga, wszystkie słowa lub miejsca […]

Wdzięczność i jej moc

Wdzięczność i jej moc   „Jeśli naprawdę dostroisz swój świadomy umysł do swojego wyższego ja lub jakiejś Istoty duchowej [będziesz się modlić], to fakt ten wyzwoli strumień duchowej energii. Jednak prawdziwa modlitwa to nie to samo, co żądanie czy rozkaz skierowane do dobrego ducha zamkniętego w lampie oliwnej. Prawdziwa modlitwa jest modlitwą o przewodnictwo, dostrojeniem się […]

O sposobach wygłaszania inwokacji i dynamicznych dekretów i o płynących z tego korzyściach

O sposobach wygłaszania inwokacji i dynamicznych dekretów i o płynących z tego korzyściach   Dlaczego wygłaszać inwokacje?   Po prostu: przyniosą one korzyść tobie i Planecie. Odmawianie różańca przywołuje duchową energię, czyli światło, które przepływa przez twoją świadomość, gdy wymawiasz słowa inwokacji. Energia ta jest kierowana w konkretne warunki – w twoją psyche, w twoją sytuację […]

Towarzystwo Kima Michaelsa

Towarzystwo Kima Michaelsa   Towarzystwo Kima Michaelsa nie jest jeszcze formalnie zarejestrowanym stowarzyszeniem, a niniejsza witryna skupia grupę osób Towarzystwo inicjującą. Ma ona na celu w przyszłości stworzenie formalnej organizacji. Jeśli pragniesz dołączyć do grupy lub w późniejszym czasie stać się członkiem Towarzystwa skontaktuj się z nami. Jeśli pragniesz podjąć współpracę z nami lub pomóc […]

Słownik terminów używanych w tekstach witryny

Słownik terminów używanych w tekstach witryny   Słownik terminów używanych w tekstach witryny “Towarzystwo Kima Michaelsa”. Słownik zawiera wiele cennych informacji w kwestiach duchowych i może być z korzyścią czytany, jako regularne przesłanie wniebowstąpionych mistrzów. Słownik jest w trakcie rozbudowy. Pobierz plik POWRÓT Copyright © Kim Michaels Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Oddalasz się od Boga, czy też zbliżasz się do Niego?

Oddalasz się od Boga, czy też zbliżasz się do Niego? Tytuł oryginału: Are you moving away from God or toward God? The stages of spiritual development Tematy: Poziom 1. Strumienie życia buntujące się przeciwko Bogu. – Poziom 2. Strumienie życia, które starają się ukryć przed Bogiem. – Poziom 3. Strumienie życia, które są obojętne wobec Boga. […]

Co to znaczy, że Jezus jest obecnie wniebowstąpionym mistrzem?

Co to znaczy, że Jezus jest obecnie wniebowstąpionym mistrzem? Tytuł oryginału: What does it mean that Jesus is now an ascended master?   Jeśli weźmiesz pod uwagę wyobrażenie Jezusa prezentowane przez główny nurt kościołów chrześcijańskich, możesz odnieść następujące wrażenie:   Jezus jest gdzieś bardzo daleko, w odległym niebie.  Jezus wstąpił do nieba, ale po wniebowstąpieniu zaprzestał […]

Najpierw Żyd potem chrześcijanin – jaką religię wyznawał Jezus?

Najpierw Żyd potem chrześcijanin – jaką religię wyznawał Jezus? Fragmenty książki Kima Michaelsa  Chrystus rodzi się w tobie. Odpowiedzi na pytania niezadane  /…/   Najpierw Żyd potem chrześcijanin – jaką religię wyznawał Jezus?     Odpowiedź Jezusa:  Niewielu ludzi ma zamiar o to pytać, ponieważ zakładają, że wychowałem się, jako Żyd, a następnie zostałem chrześcijaninem. Jednak […]