Medytacja z Chrystusem. Dostrajanie się do Wewnętrznego Chrystusa


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Medytacja z Chrystusem.
Dostrajanie się do Wewnętrznego Chrystusa

 

Play!

 

 

 

Otrzymuj odpowiedzi na twoje pytania medytując z wewnętrznym Chrystusem.

UWAGA!
Przed włączeniem filmu-medytacji, chcemy cię poinformować, że optymalne jego używanie obejmuje wygłoszenie wpierw poniższego dynamicznego dekretu "Do Jezusa wolam", aby podnieść własną duchową wibrację przed wejciem w kumunię z Jezusem oraz zapoznanie się z oferowaną tuż po nim dalszą instrukcją.

 

Powyższa medytacja ma na celu pomóc Ci dostroić się do Twego wewnętrznego Chrystusa i do Jezusa, abyś mógł uzyskać odpowiedzi na Twoje pytania. Jest to szczególnie przydatne, gdy natrafisz na idee, które wydają się wykraczać poza Twoje przekonania lub zaprzeczać tym z nich, z którymi się wychowałeś i wzrastałeś. Zanosząc takie pytania do Twego wewnętrznego Chrystusa, będziesz w stanie rozpoznać, które idee są prawdziwe. Ułatwi Ci to porzucenie ograniczonych lub błędnych przekonań i uwewnętrznienie wyższego zrozumienia.

Aby medytacja zaczęła przynosić efekty, może ona wymagać pewnej praktyki, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz ćwiczenia duchowe lub medytowanie. Jednak podchodząc do niej z otwartym umysłem i odrobiną wytrwałości, w końcu osiągniesz rezultaty.

Powtarzaj ją tak często, jak tego pragniesz. Jeśli naprawdę chcesz uzyskać odpowiedzi na twoje pytanie, medytuj raz dziennie, aż uzyskasz wystarczająco jasną, wewnętrzną wskazówkę.

Podczas medytacji dobrze jest mieć przy sobie notatnik i coś do pisania. Po wizualizacji poświęć chwilę, aby zapisać wszelkie przemyślenia i spostrzeżenia, które do Ciebie przyjdą. Jeśli wykonasz tę część ćwiczenia, będziesz zaskoczony wskazówkami, które otrzymasz.

1. Udaj się w spokojne miejsce, miejsce, w którym możesz pozostać bez przeszkód przez 20 - 25 minut lub tak długo jak sobie życzysz. Usiądź na wygodnym krześle, nie krzyżując rąk i nóg. Znajdź wygodną pozycję, którą potrafisz utrzymać nie rozpraszając uwagi przez niewygodę ciała. Jeśli czujesz, że lepiej jest się położyć, zrób to.

Początkiem mądrości jest mądrość zdobywać,
ze wszystkich sił tedy o mądrość zabiegaj!
Od kogo otrzymasz mądrość?
Od twego wewnętrznego Chrystusa!
Jezus

 

DO JEZUSA WOŁAM

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, wołam wprost do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa oraz do mego Chrystusa wewnętrznego, abyście wniknęli w moją istotę i dali mi wewnętrzne przewodnictwo, którego potrzebuję, aby pokonać wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia i być wolnym, aby służyć Bogu. 

Jezusie, deklaruję, że jestem gotów otrzymać Boże nauczanie i jestem gotów dostrzec wszelkie niedoskonałości w moim życiu i mojej psychice, które muszą ulec zmianie. 

Jestem gotów usłyszeć to, co muszę usłyszeć, a nie to, co moje ego i mój cielesny umysł, chce usłyszeć. 

Jestem gotów dostrzec i usunąć wszelkie ograniczenia, które powstrzymują mnie przed byciem tym, kim naprawdę jestem, od bycia wcielonym Chrystusem. 

Jezu, daj mi pełną uważnej świadomości wizję tego, jak zdobyć mój osobisty stan świadomości Chrystusa, abym mógł zrealizować powód i cel mojej duszy dla jej pobytu na Ziemi i osiągnąć moje przejście do Światła. 

W imię Jezusa Chrystusa, wołam do Archanioła Michała i mego wewnętrznego Chrystusa, abyście chronili i odcięli mnie od wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych sił, które mogłyby przeszkodzić w mojej właściwej komunii z Jezusem. 

Wołam szczególnie o obezwładnieniemego osobistego ego i wszystkich cielesnych pragnień oraz o zdemaskowanie wszelkich fałszywych idei, które mogą być rzutowane w mój umysł tak z wewnątrz jak i z zewnątrz.

Wołam do Ducha Świętego i mojego wewnętrznego Chrystusa abyście stali na straży i dali mi umiejętność rozróżniania między duchami, co umożliwi mi dokładne rozpoznawanie wibracji prawdy i wibracji nieprawdy. 

W imię mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wzywam duchy, znajdujące się tak wewnątrz jak i na zewnątrz mnie, abyście ukazały wasze światło i wołam do Archanioła Michała o unieszkodliwienie wszystkich duchów, które nie przychodzą ze światła.

Akceptuję, że tak się stało tej godziny pełnią mocy Jezusa Chrystusa. Amen.

Do Jezusa wołam 

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

 

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

 

1. Do Jezusa, wołam
i puszczam wszystko, co mam.
Porzucam me sieci,
nie żałując niczego.
Mamona za sobą zostawiam,
i Boga teraz znajduję.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

2. Moje serce pragnie
najpierw Boga znaleźć.
Moje życie to szukanie,
i nie spocznę,
dopóki prawdy nie znajdę
i stanu umysłu Chrystusa nie osiągnę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

3. O, Jezu, mój drogi
wiem, że jesteś blisko.
Czuję Twą wielką miłość,
co z góry płynie.
Twoja tu obecność
lęk mój pochłania.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

4. Kiedy serce mam czyste,
jestem pewien,
że mego Boga zobaczę
jak mnie uwalnia
od wszelkiego śmiertelnego grzechu
– w serca mego królestwie.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

5. Nikt nie może mnie oszukać
kiedy proszę o
Bożą Prawdę i przyjmuję ją,
jako przewodnika by
przezwyciężyć mą pychę.
Jestem pokorny i wierny
wobec Boga i Ciebie, o Jezu.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

6. Wybaczając całemu życiu
pokonuję konflikty.
Idę za Twym wezwaniem
i jestem sługą wszystkich.
A służąc czuję,
że Twój Pokój jest rzeczywisty. 

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.
 

7. O Jezu, widzę,
że Bóg jest we mnie.
Że dzieła, których dokonałeś,
Bóg może także dokonać przeze mnie.
I że Bóg we mnie uwolni mą duszę.

O, Jezu, mój Panie,
użyj swego Wielkiego Miecza
i uczyń mnie teraz wolnym
– bym mógł zostać Twym uczniem.

Epilog:
Moja dusza słucha twego wezwania,
by zostawić wszystko,
i wzrastać w świetle poza to,
gdzie oko sięga.

O Jezu, widzę,
że zawsze jesteś ze mną.

 

Zapieczętowanie

Zapieczętowuję teraz tę modlitwę w Sercu Boga dla przejawienia się doskonałości Chrystusa na Ziemi oraz we wszystkich aspektach mojego życia i świadomości. Zgodnie ze świętą wolą Boga tak się już stało. Amen.

  Przejdź teraz do medytacji zarejestrowanej na filmie
a jej po zakończeniu wróć tutaj, aby przeczytać dalszy ciąg instrucji.
(UWAGA! Łatwiej jest mydytować śledząc film na całej szerokości ekranu komputera, co uzyskasz naciskając w dolnym, prawym rogu kadru filmu "kwadrat z narożnikami", a po zakończeniu korzystania z filmu naciskając klawicz "Esc" w lewym, górnym rogu klawiatury komputera.)

Ciąg dalszy instrucji

Na początku możesz nie otrzymać natychmiastowej odpowiedzi na twoją prośbę/pytanie. Odpowiedź może przyjść nieco później. W zależności od natury prośby/pytania, może zająć to parę godzin, dni czy nawet tygodni. Nie przejmuj się tym. Po prostu pozwól by proces zabrał tyle czasu, ile potrzebuje i powtarzaj to ćwiczenie tyle razy, ile czujesz, że jest to niezbędne.

Zasadniczym kluczem do uzyskania jasnych i dokładnych odpowiedzi jest uświadomienie sobie, że Twój wewnętrzny Chrystus nie jest Twoją osobistą, gorącą linią psychiczną. Twój wewnętrzny Chrystus i prawdziwi nauczyciele duchowi nie naruszą Twej wolnej woli, ani nie dokonają wyboru za ciebie. Rolą duchowego nauczyciela jest pomóc ci uzyskać prawdziwe zrozumienie sytuacji tak, byś miał możliwie najlepszy fundament do podjęcia odpowiednich wyborów Twoim świadomym umysłem. Dlatego też, prawdziwy nauczyciel duchowy nie powie ci, co masz zrobić, czy jak to zrobić. Nie pytaj, więc „Co powinienem zrobić w tej sytuacji?” Zamiast tego zapytaj „Jaki jest lepszy sposób spojrzenia na tę sytuację; jakie jest jej głębsze zrozumienie?”

Ustanowienie kontaktu ze swoim wewnętrznym Chrystusem, to zasadnicza część duchowej drogi. Jeśli potrzebujesz większej ilości informacji na ten temat, możesz zajrzeć do wielu dobrych książek o rozwijaniu intuicji.

 Umysł człowieka zdolny jest kwestionować i wątpić absolutnie we wszystko. 

Umysł Chrystusa zdolny jest poznać prawdę.
Skorzystaj z niego, aby przezwyciężyć twoje wątpliwości.
Jezus


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 51 + = 61