Zaangażowanie młodych ludzi w kwestię zmian w klimacie


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Zaangażowanie młodych ludzi w kwestię zmian w klimacie

Od redakcji: Publikujemy poniższy tekst w przededniu publikacji obszernego przesłania Jezusa na temat „Jak elita władzy wykorzystuje globalne ocieplenie i inne problemy naturalnego środowiska”.

Pytanie: Wiele osób, zwłaszcza młodych ludzi, jest pasjonatami, a nawet fanatycznymi przeciwnikami paliw kopalnych i działań, które powodują emisję dwutlenku węgla. Mówią, że walczą o ocalenie Ziemi przed globalnym ociepleniem. Jedną z moich teorii jest to, że ludzie mają pamięć duszy, która mówi im, że ludzkość naprawdę może powodować globalne kataklizmy. Upadłe istoty wykorzystują tę pamięć i sugerują fałszywy powód, że kataklizm jest spowodowany zanieczyszczeniem środowiska, a nie upadłą świadomością i karmą stworzoną przez degenerowania duchowego światła. Czy mistrzowie zgadzają się z tą opinią? Czy mogliby rozważyć kwestię, czy teoria globalnego ocieplenia stworzona przez człowieka odpowiada prawdzie? Jeśli jest to kłamstwo, to kto je stworzył i dlaczego? I wreszcie, dlaczego tak wielu ludzi, a zwłaszcza młodych, tak głęboko je akceptuje?

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Waszyngtonie (USA) w 2019 r.

Komentowaliśmy wcześniej globalne ocieplenie i mówiliśmy, że jest to teoria stworzona przez upadłe istoty, szczególnie przydatna do manipulowania ludźmi. Istnieje jednak ocieplanie się Planety, ale jest ono spowodowane faktem, że zbiorowa świadomość pozostaje w tyle i nie jest tam, gdzie powinna być. Powoduje to pewne tarcie, które sprawia, że Planeta się ociepla. Ale nie jest to skutkiem używania paliw kopalnych. Tym nie mniej jest to kwestia spowodowana przez człowieka. Można ją rozwiązać jedynie poprzez podniesienie świadomości, a nie poprzez zmniejszenie emisji paliw kopalnych. Nawet jeśli ludzkość już jutro zmniejszyłyby emisję paliw kopalnych lub emisję dwutlenku węgla, to Planeta nadal będzie się ocieplać – nie tak szybko jak obecnie, ale proces ten będzie narastał.

Zatem Twoja teoria jest słuszna, że ​​upadłe istoty stworzyły wiele temu podobnych idei, ponieważ wiążą się one z faktem, że niektórzy ludzie wiedzą, iż istoty ludzkie mogą powodować wiele wydarzeń na Ziemi o charakterze kataklizmów, mogą powodować zakłócenia schematów pogodowych, trzęsień ziemi i tak dalej – tak jak o tym mówiłam we wielu wczesnych naukach udzielonych w tej dyspensacji (edycji postępującego objawienia), a także w poprzednich dyspensacjach. Dlaczego tylu młodych tak głęboko w to wpada? Otóż, prawdziwy problem polega tutaj na tym, że, jak już mówiliśmy, rośnie liczba ludzi, którzy są gotowi urzeczywistnić to, co Abraham Maslow nazwał potrzebami samorealizacji, gdzie zaczynają realizować samych siebie, ale ponieważ dorastają w społeczeństwie anty-duchowym, w którym ani chrześcijaństwo, ani materializm nie dają im w tym dziele wystarczającego przewodnictwa i jak sobie na tej drodze radzić, więc są niezadowoleni – są niezadowoleni z życia i czują, że czegoś w nim brakuje, coś jest w nim nie tak.

Czują również, że są tutaj po to, aby wywrzeć pozytywny wpływ na Planetę. Szukają więc jakiejś sprawy, której mogliby służyć i dlatego wielu z nich daje się wprowadzić w błąd w różnych kwestiach – nie tylko w kwestii klimatu, ale w wielu innych sprawach, w których ich dobre intencje i młodzieńczy entuzjazm kanalizowane są w różne negatywne problemy, ponieważ myślą, że będą mogli coś zrobić dla Planety - o czym wiedzą, że po to tutaj przybyli. Jednakże, tak naprawdę są tutaj po to, aby podnieść swoją świadomość. A tego właśnie nie uczy się ich, jak to robić. Mogą jednak czuć, że coś robią, pracując na rzecz którejś z tych spraw i, oczywiście, wielu z nich wciąż jest gotowych do kontynuowania samorealizacji, jednakże nie uwolnili się od czarno-białego myślenia. Myślą więc, że musi istnieć prosty sposób zdefiniowania tego, co jest nie w porządku na Planecie – ponieważ czuwają, że coś jest nie tak i dlatego musi istnieć proste tego rozwiązanie.

/tu wstaw własne postrzeganie istniejących podziałów i granic/

na tę granicę, na ten mur w zbiorowej świadomości. Wyobrażacie sobie, że bardzo skoncentrowana wiązka laserowa tego rubinowego ognia pochłania tę granicę, przez co uwalnia ludzi od podziału, który ich obecnie więzi.

Jeżeli w ciągu tego roku poświęcicie temu trochę czasu, to możecie w istotny sposób pomóc jak największej liczbie osób w przejściu inicjacji roku 2019 i osiągnąć wyższy poziom wolności.

/.../
Podtrzymujcie zatem wizję, wołajcie o to, aby ludzie w 2019 roku stali się świadomi, iż głównym wyzwaniem dla tak zwanego wolnego świata jest skupienie się na koncepcji mentalnej wolności, o której wcześniej mówił S. Germain.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 2 + = 5

    Dodaj komentarz