Duchowa perspektywa widzenia śmierci George’a Floyda


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Duchowa perspektywa widzenia śmierci George'a Floyda

Pytanie nr 1: Czy mistrzowie zechcieliby skomentować niedawne zabójstwo George'a Floyda dokonane przez policję i ogólnie sytuację społeczności afroamerykańskiej w USA? Czy jest to powiązane z karmicznymi zapisami niewolnictwa w Ameryce?  

Pytanie nr 2: Czy Mistrzowie mogliby skomentować śmierć George'a Floyda i zamieszki, które w jej wyniku miały miejsce? Wygląda na to, że niektórzy ludzie je usprawiedliwiają. Czy jest to tylko pewna zbiorowa świadomość, która musi się przejawić, aby mogła zostać zauważona? Jak możemy zwiększyć zrozumienie tego wydarzenia z perspektywy duchowej? 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Marii przez Kima Michaelsa została udzielona podczas seminarium internetowego 2020 na temat Wyzwolenia Kobiet.  

Kiedy spojrzysz na tę sytuację, możesz dostrzec, ile podobnych wydarzeń było w Stanach Zjednoczonych, kiedy policja kogoś zastrzeliła lub w inny sposób zabiła lub była zbyt brutalna w kontaktach z ludnością? Ile takich sytuacji mieliśmy? Ile takich sytuacjach musimy jeszcze mieć? Prawdziwym ich powodem jest to, że istnieje bestia zbiorowej świadomości, kolektywny twór, który został stworzony przez gremia organów ścigania w USA. Opiera się ona na pewnym zestawie przekonań i postaw, które, szczerze mówiąc, są w pewnym sensie podobne do tego, co widzimy w dyktaturach, gdzie również istnieją pewne grupy organów porządku publicznego, która hołduje temu, że ich zadaniem jest kontrolowanie społeczeństwa i upewnienie się, że pewne rzeczy się nie mogą mieć miejsca i należy im pozwolić na użycie wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Nie mówię, że to już wszystko co się na tę sytuację składa, ale z całą pewnością jest to jej częścią – istnieje bestia zbiorowej świadomości i choć nie oznacza to, że ​​większość ludzi w organach ścigania w USA jest nią obezwładniona, to część z nich z pewnością jest. Niektórzy mogą zostać przez nią łatwo obezwładnieni, gdy znajdą się w napiętej sytuacji. To dlatego widzisz, że policjant robi coś, co jest całkowicie nielogiczne, całkowicie irracjonalne i, szczerze mówiąc, całkowicie nieinteligentne, w czasach, gdy każdy ma telefon komórkowy i może sfilmować wszystko, co dzieje się. 

Jak można sądzić, że ta osoba działała racjonalnie? Oczywiście nie działała. Ten policjant nie myślał o konsekwencjach swego czynu, zarówno dla siebie, jak i dla organów ścigania, a także o potencjalnej możliwości wybuchu związanych z tym zamieszek. Możesz tylko spojrzeć na to i powiedzieć, że umysł tej osoby został przejęty przez coś, co nie jest racjonalne, co po prostu miało chęć ukarania kogoś za domniemane przestępstwo. To jest aspekt egzekwowania prawa w takiej sytuacji. 

Oczywiście, mamy tu również do czynienia z sytuacją w afroamerykańskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Jedno z pytań sugerowało, że może to mieć związek z niewolnictwem. Prawdą jest, że istnieje tutaj ten związek, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wciąż jest wielu ludzi, zwłaszcza w społeczności afroamerykańskiej, ale również pośród białych suprematystów, którzy nie mogą zrezygnować z przywiązania do kwestii niewolnictwa. Nie mogą puścić przeszłości. Oni się tego trzymają. I oczywiście istnieje bestia zbiorowej świadomości stworzona przez społeczność afroamerykańską w Ameryce, która sprawia, że ​​chce ona postrzegać siebie jako ofiarę białego ucisku. Ci ludzie chcą czuć, że powodem, dla którego nie mogą polepszyć swego życia, jest to, że są ograniczani przez białych i nie daje się im odpowiednich szans i możliwości.

Istnieje bardzo wielu pośród nich, którzy nie są tym dotknięci. Zrobili wszystko, co powinni byli zrobić: zdobyli wykształcenie, dobrą pracę, uwolnili się od przeszłości i wiodą konstruktywne, pozytywne życie. Ale jest część afroamerykańskiej społeczności, która po prostu nie może puścić przeszłości. Są to ludzie, którzy z tego powodu stają się podatni na wpływy demonów gniewu, które po prostu chcą wywołać chaos. Istnieją demony gniewu, które nieustannie szukają ludzi, których mogą użyć do stworzenia chaosu. Nie stoi za tym żaden racjonalny powód. Jest jasne – jak to już niektórzy ludzie dostrzegli – że zamieszki te nie poprawią sytuacji społeczności afroamerykańskiej. Wręcz przeciwnie. Jak mogą one poprawić lub polepszyć ich sytuację, skoro wielu białych będzie silnie reagować na użytą przez nią przemoc widząc, że wywołuje ona zamieszki, które po prostu wymknęły się spod kontroli, ponieważ ich umysły zostały przejęte przez tę bestię zbiorowej świadomości, która po prostu chce tylko tworzyć chaos. 

Można zapytać, czy nie jest zrozumiałe, że wielu czarnych jest sfrustrowanych? Nie mówię, że tak nie jest. Nie twierdzę, że nie należy poprawiać ich sytuacji. Ale jest faktem, że wielu z tych ludzi przeżywa frustrację, ponieważ są obezwładnieni przez bestią zbiorowej świadomości i nie mogą puścić przeszłości. Nie mogą spojrzeć na swoją sytuację i powiedzieć: „Co właściwie musimy zrobić, aby poprawić naszą sytuację, biorąc pod uwagę społeczeństwo, w którym żyjemy? 

Zauważ, że jest wielu ludzi, czarnoskórych, białych, Azjatów, ludzi z Ameryki Łacińskiej, którzy skorzystali z warunków w społeczeństwie amerykańskim, aby poprawić swoją sytuację. Można to zrobić, jeśli się chce, ale jeśli część z nich jest obezwładniona przez tę bestię, to sprawia ona, że ​​nie chcą robić tego, co powinni i wtedy nie mogą tego dokonać. Czują się sfrustrowani. 

Oczywiście elementem tego jest również kryzys spowodowany wirusami Korona, który, jak powiedziałem, zawsze uderza najmocniej w ludzi – każdy kryzys uderza zawsze w nich najsilniej – o najniższym poziomie dochodów. Jest wielu ludzi pośród społeczności afroamerykańskiej, którzy stracili pracę i stoją z tego powodu w obliczu niepewnej przyszłości i oto nadarza się sytuacja, która pozwala im rozładować frustrację i gniew. Z pewnej perspektywy jest to zrozumiałe, ale z innej perspektywy nie jest konstruktywne. Nie jest konstruktywne dla Afroamerykanów, nie jest konstruktywne dla Ameryki. Widzieliście w poprzednich dziesięcioleciach, jak miały miejsce inne zamieszki w związku ze spotkaniami organizacji gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu miały one miejsce właśnie w Seattle, gdzie nie były wywołane przez Afroamerykanów, lecz głównie przez białych, przez ludzi, którzy uważali, że walczą o jakaś wielka sprawa, ale kiedy przekroczysz pewien próg i zaczniesz używać przemoc wobec ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze sprawą, za którą się opowiadasz, którzy nie są przyczyną tego problemu – to przekroczyłeś próg, za którym twoje wysiłki nie mogą mieć konstruktywnego wpływu. 

Co można z tym zrobić? Jeśli czujesz, że jest to dla ciebie ważne, z pewnością możesz zanosić wołania, aby te duchy zostały unieszkodliwione. Ale niestety jest wiele sytuacji, że kiedy sprawy już się przejawią w oktawie fizycznej, to w pewnym sensie musi to już biec swoim torem. Muszą się one do pewnego stopnia urzeczywistnić, zanim ludzie będą mogli je powstrzymać. Tak jest w przypadku tych zamieszek, tak jest w przypadku sytuacji z wirusami Korona. Jest tak, że jeśli już coś wkroczy do oktawy fizycznej, to nie można tego szybko powstrzymać. Trzeba pozwolić, aby sto się rozegrało, dopóki ludzie nie będą mieli tego dosyć i dostrzegą, że nie prowadzi to do niczego konstruktywnego.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 8 + 1 =

    Dodaj komentarz