Pytania o Polskę w trakcie konferencji na rzecz Wyzwolenia Kobiet 2020


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Pytania o Polskę w trakcie konferencji na rzecz Wyzwolenia Kobiet 2020

 

Pytanie nr 1. W narodzie polskim istnieje silna polaryzacja. Czy istnieje jakiś rzeczywisty potencjał dla niektórych ludzi, aby wybudzić się z dualizmu? Czy jest wystarczająco dużo ludzi, kobiet, masy krytycznej kobiet, które mogą się obudzić i wyprowadzić zmianę wychodzącą poza tę polaryzację?

Odpowiedź Matki Maryi: Zasadniczo odpowiedź brzmi: Tak. W Polsce jest wystarczająco dużo kobiet, które mają potencjał, by się obudzić i wyprowadzić tę zmianę poza obecny impas. 

Polska jest przykładem demokracji, która tak naprawdę, nie jest w pełni nowoczesną demokracją, ponieważ miała bardzo trudną historię sąsiedztwa z większymi narodami, będącymi częścią Związku Sowieckiego. Więc nie miała czasu, aby stać się nowoczesną demokracją, ale oczywiście ma potencjał, aby się nią stać. W rezultacie istnieje wiele strumieni życia, które dobrowolnie zgłosiły się do wcielenia w Polsce i wcielili się one przede wszystkim jako kobiety, ale nie tylko. Tym, co będzie napędzać tę zmianę, jest owo podstawowe człowieczeństwo, o którym mówiliśmy, gdzie szczególnie kobiety będą patrzeć na to, jak ludzie są traktowani przez obecny rząd i co w wyniku tego się dzieje z ludźmi i narodem jako skutkiem tego podziału na dwa fronty, które nie mogą ze sobą współpracować. Nie jest to coś, co generalnie rzecz biorąc, kobiety mogłyby stworzyć w kraju o tak spolaryzowanej sytuacji. Jest to przede wszystkim coś stworzonego przez mężczyzn, którzy, jak powiedzieliśmy, zostali wciągnięci w tę epicką mentalność, myśląc, że muszą walczyć o jakąś wielką sprawę, ale co nie jest zgodne z boskim macierzyństwem, ponieważ matka, mentalność matki widzi, że wszyscy ludzie w danym kraju powinni być dobrze traktowani, powinni być traktowani jednakowo. A to nie może mieć miejsca, gdy istnieje polaryzacja. Zatem perspektywa tego podstawowego człowieczeństwa (basic humanity), a nawet istotnego człowieczeństwa (essential humanity) ku czemu ludzie mają potencjał, aby się rozwinąć, jest najlepszą okazją do jej przezwyciężenia. Może to jeszcze trochę potrwać, bo reelekcją prezydenta wydłużyliście czas, w którym obecny rząd będzie sprawował władzę. A to oznacza, że ​​będzie działać w bardziej ekstremalny sposób, dopóki ludzie nie zaczną dostrzegać absurdu tego, co faktycznie robią.

Pytanie nr 2: Jaka jest przyczyna wycofania się Polski z Europejskiej Konwencji, której celem jest ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminowanie przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej? Turcja również to rozważa. Czy konferencja na rzecz Wyzwolenia Kobiet wywarła wystarczający wpływ na zbiorową świadomość, aby podnieść świadomość ludzi? Co mistrzowie mogą powiedzieć o sytuacji?

Odpowiedź Saint Germain: Polska jest jednym z tych krajów, które są przykładem tego, gdzie obecnie znajduje się Unia Europejska. Unia Europejska znajduje się w pewnym sensie na rozdrożu, a rozdroże to jest po prostu spowodowane faktem, że niektóre większe narody w Europie znajdują się w punkcie, w którym mają potencjał, aby przejść od skupienia się na: „Co Europa może zrób dla nas?" i przejście do: „Co my możemy zrobić dla Europy?” Niemcy przekroczyły ten punkt. Do pewnego stopnia Francja. Wielka Brytania najwyraźniej nigdy nie przekroczyła punktu, dlatego teraz dokonała Brexitu. Niektóre mniejsze kraje również przeszły ten punkt. Ale Polska jest przykładem kraju, który jeszcze tego nie zrobił. Polska cofnęła się i stała się bardziej nacjonalistyczna dzięki nowemu rządowi, który od już jakiegoś czasu sprawuje w niej władzę. Znajduje się on zatem na ziemi niczyjej, nie wiedząc tak naprawdę, co chce zrobić ze swoją własną
przyszłością, ponieważ obecnie rząd polski nie rozumie wizji wspólnoty europejskiej.

Dlatego tak naprawdę nie widzi pozytywnego potencjału Polski w pozostaniu i pełnym zaangażowaniu w UE. Jednocześnie rząd ten nie ma jasnej wizji, co się stanie, gdyby Polska wystąpi z UE, tak jak rząd brytyjski nie ma jasnej wizji tego, co będzie po Brexicie. Myślą, że jakoś to będzie i że będzie dobrze. Ale jeśli spojrzeć na Polskę i pozycję, w jakiej się znajduje, to jest ona w zasadniczo innym położeniu niż Wielka Brytania. Wielka Brytania to wyspa. Okej, są odizolowani. Mogą się przedrzeć, niezależnie od tego, jak dobre lub złe to będzie. Ale Polska nie jest wyspą. Jak wielokrotnie udowadniała jej historia, jest wciśnięta pomiędzy dwa bloki, wschód i wschód Europy, a raczej między Europę i Rosję. Co zrobi Polska, jeśli wyjdzie z UE? Obecnie jest w trakcie konfliktu, który może doprowadzić ku jej wyjściu z UE. Co zrobi Polska, gdy opuścili UE? Zapewniam was, że zanim jeszcze drzwi do UE zostaną zamknięte, Putin będzie pukał do drzwi na wschodzie i będzie twierdził, że byłby skłonny jej pomóc. Ale będzie miał ukryty plan, którego przykłady widzieliście w czasach komunistycznych, kiedy byliście częścią Układu Warszawskiego i byliście zdominowani przez Związek Sowiecki, a więc zdominowany przez Rosję. Czy to chcecie przywrócić w Polsce? Myślę, że nie. Nie sądzę, żeby obecny rząd tego chciał, ale ponieważ ma ten poznawczy dysonans (cognitive dissonance), że nie uświadamia sobie, co się stanie, jeśli Polska wyjdzie z UE, to nie jest w stanie dostrzec konsekwencji własnej polityki, a więc nie w stanie jej zmienić.

Pamiętam, że w pytaniu chodziło o ów europejski traktat mający na celu ograniczenie przemocy domowej. Ale to jest tylko jeden z przykładów na to, jak Polska wyszła poza ruch w górę będący udziałem pozostałej części Europy. Dlatego nie możesz traktować tego jako odosobnionego zdarzenia. W rzeczywistości nie chodzi o kobiety i przemoc domową. Chodzi o to, że obecny rząd nie wyjaśnił, jaka jest naprawdę jego polityka i dlatego reaguje niemal w panice na wszystko, co uważa za sprzeczne z jego własną polityką. Dzieje się tak, ponieważ na zbiorową świadomość w Polsce wciąż wpływa historia, długa historia Polski, w której kraj był tak bardzo podzielony przez wiele różnych grup, najpierw była zdominowana przez większe mocarstwo, następnie przez jeszcze większe mocarstwo, w pewnym momencie sama stała się wielkim mocarstwem, mającym ambicję bycia imperium i tak dalej. Macie te podziały w kraju, które mają duży wpływ na to, że Polacy wybrali ten rząd i teraz ponownie wybrali prezydenta, który jest z nim w sojuszu i dlatego nie wyjaśnili sobie: „Czego chcemy, gdy chodzi o nasze stosunki z Europą?”. 

Jest dla mnie jasne, kiedy patrzę na historię, że dla Polski byłoby dużo, dużo lepiej być zaangażowanym członkiem wspólnoty europejskiej niż stać poza nią. O wiele lepiej. Dlatego powinno się wydarzyć, aby Polacy, przynajmniej ich masa krytyczna, również zdali sobie z tego sprawę. Z ostatnich wyborów prezydenckich widać, że głosowanie na urzędującego prezydenta i na jego przeciwnika do objęcia tego urzędu było dość wyrównane. Jest wielu ludzi, którzy są tego świadomi. Jest wielu ludzi, którzy wiedzą, że przyszłość Polski zależy od Europy i jest w niej. Ale jest za mało ludzi, którzy zdali sobie sprawę z tego, że jeśli tak jest, to nie można utrzymać obecnego rządu. Potrzebna jest zmiana. 

Oczywiście konferencja na rzecz Wyzwolenia Kobiet, sama w sobie nie wywarła wystarczającego wpływu, aby zmienić równanie polityczne w Polsce, ponieważ było ukierunkowane na zmianę równania kobiet. Potrzebne są osoby, które są zatroskane sytuacją, aby się o to postarały. Korzystajcie z naszych narzędzi i inwokacji, a także mówcie publicznie o tym tak, jak potraficie, a wtedy stopniowo nastąpi zmiana. Jestem przekonany, że Polska nie wyjdzie z UE. Niemniej jednak pytanie brzmi, jak daleko, jak blisko do krawędzi muszą Polacy podejść, zanim zobaczą, że to nie jest droga do przodu.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 89 + = 90

    Dodaj komentarz