Jak idolatria i elitaryzm niszczą wolność.

Jak idolatria i elitaryzm niszczą wolność. Fragmenty dorocznego przesłania Gautamy Buddy. Widzicie więc, że idolatria na Ziemi ma bardzo długą historię i że w Roku Wolności absolutnie konieczne jest, aby przynajmniej niektórzy ludzie zaczęli się od niej uwalniać. Oczywiście, my patrzymy na Was, naszych uczniów, ufając że zapoczątkujecie ten proces. Patrzymy na Was, abyście stali […]