POWRÓT Jak idolatria i elitaryzm niszczą wolność. Fragmenty dorocznego przesłania Gautamy Buddy. Widzicie więc, że idolatria na Ziemi ma bardzo długą historię i że w Roku Wolności absolutnie konieczne jest, aby przynajmniej niektórzy ludzie zaczęli się od niej uwalniać. Oczywiście, my patrzymy na Was, naszych uczniów, ufając że zapoczątkujecie ten proces. Patrzymy na Was, abyście […]