POWRÓT Ilu jest uczestników comiesięcznego Czuwania Matki Maryi (Mother Mary’s 500 vigil) Pytanie: Ile osób faktycznie bierze dział w comiesięcznym czuwaniu Matki Maryi i co udało dzięki niemu osiągnąć? Jakie zmiany miały miejsce?    Odpowiedź Kim Michaelsa została udzielona na konferencji w Estonii w 2017 r.  Kim: Nie wiem (jeśli chodzi o ilość osób). Matka […]

POWRÓT Zrównoważone podejście do korzystania z narzędzi duchowych Pytanie: Moje pytanie dotyczy narzędzi duchowych. Czuję, że tym roku coś się zmieniło. Po wygłaszaniu inwokacji moje ciało fizyczne reaguje inaczej. Ma tendencję do zasypiania i trudno jest mi pozostać w pozycji siedzącej. Czasami też nie mogę pracować. Czy jest to sprawa nowej energii o wyższej częstotliwości, […]

POWRÓT O co możemy prosić w wezwaniach przy wygłaszaniu inwokacji? Pytanie: Na początku każdej inwokacji jest część, gdzie możemy wstawić osobistą prośbę. Chciałbym wiedzieć, jakie ograniczenia istnieją w kwestii tych osobistych próśb. I czy mistrzowie zechcieliby podzielić się swoją mądrością na temat lepszego z ich korzystania? Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Maryi została udzielona przez Kim […]