Poczucie odpowiedzialności za innych ludzi Pytanie: Jaki jest duchowy cel czucia się odpowiedzialnym za innych ludzi i sytuacje? Jak się od tego uwolnić? Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Estonii w 2018 r. To zależy od tego, jaki punkt widzenia przyjmujesz. Można powiedzieć, że z pewnej perspektywy nie jest duchowym celem, […]