Zło – 3. Kto kreuje zło?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Dlaczego upadłych istot nie można do niczego przekonać


Jak wyjaśniono, istnieją dwa typy nieświadomych, nieuważnych istot (unaware beings):

  • Twory i duchy świadomości zbiorowej, które nigdy nie posiadały samoświadomości
  • Upadłe istoty

Twory i duchy świadomości zbiorowej są jak automaty i próba dyskutowania z nimi jest tak samo bezowocna, jak przemawianie do rozumu komputera, że powinien zmienić swoje oprogramowanie. Istoty te nie mają zdolności do odczuwania empatii i nie biorą pod uwagę cierpienia, jakie wyrządzają ludziom. Jedyne, co możesz zrobić, to chronić się przed ich wpływem, co wyjaśniono w innym miejscu.

Upadłe istoty mają samoświadomość i większość z nich jest w stanie się zmienić. Jednak próby przekonania upadłych istot również są bezcelowe, z dwóch przyczyn:

  • Upadłe istoty postanowiły przeciwstawić się procesowi życia w sferze, która istniała przed naszą sferą. Oznacza to, że podjęły tę decyzję bardzo dawno temu i musiały ją wzmacniać niezliczoną ilość razy, aby ją podtrzymać. Ich opór wobec życia jest bardzo głęboko zakorzeniony w ich istotach. Mają bardzo silny moment siły negacji. Właśnie dlatego znalazły się znacznie poniżej podstawowego faktu życia, a mianowicie, że całe życie jest częścią jednej całości. Czują się bardzo mocno oddzielone od istot ludzkich i dlatego mają niski poziom świadomości. Zauważ, że nie oznacza to, że nie są inteligentne. Upadłe istoty są często znacznie bardziej inteligentnie niż większość ludzi, ale kompletnie brakuje im serca lub intuicji.
  • Upadłe istoty spadły do sfery bardziej rozwiniętej niż nasza i często spadały z planet i cywilizacji, które były znacznie bardziej rozwinięte niż Ziemia. Oznacza to, że odczuwają one pewien stopień wyższości nad istotami ludzkimi, którego odkrycie może być trudne. Ich arogancja jest po prostu tak ogromna, że nasze umysły tego nie ogarniają. Każdy argument, który możemy wysunąć, wydaje się być zupełnie nieistotny dla upadłych istot. Często nawet nie słuchają żadnej próby przemówienia im do rozsądku, ponieważ uważają, że z definicji mają zawsze rację. Niechęć Hitlera do słuchania swoich generałów jest jednym z oczywistych tego przykładów. Upadłe istoty mają bardzo silne przekonanie, że nigdy się nie mylą.

Ważny wniosek, jaki należy tutaj wyciągnąć, jest taki, że wszystkie upadłe istoty związane z Ziemią (we wszystkich czterech oktawach) czują się lepsze od istot ludzkich. Nie czują wobec nas empatii i uważają nas za narzędzia do realizacji swoich planów. Zrozumienie stopnia niewrażliwości, jakie upadłe istoty mają dla reszty nas, może być bardzo trudne, ale jest to jedyne prawdziwe wytłumaczenie najgorszych okrucieństw, jakie widzimy w historii.

Ponieważ upadłe istoty czują się lepsze od nas, nie istnieje żaden argument, który moglibyśmy wymyślić, aby je przekonać, że wykorzystując nas czynią zło. Nie możemy przemówić im do rozumu, negocjować z nimi ani ich ułagodzić. Będą się starały nas kontrolować, wykorzystywać lub zniszczyć.

To, co możemy zrobić, to podnieść naszą świadomość ponad poziom, który albo zaprosił upadłe istoty na Ziemię, lub stworzył twory świadomości zbiorowej. Możemy również wzywać wniebowstąpionych mistrzów, aby je osądzili i usunęli. Pierwotnie Ziemia nie była miejscem, w którym mogły istnieć upadłe istoty, twory lub twory świadomości zbiorowej. Jedynym sposobem na usunięcie przemocy i cierpienia z Ziemi jest usunięcie takich istot z planety.

Ponieważ Prawo Wolnej Woli daje prawo decyzji, tym, którzy znajdują się w fizycznym wcieleniu, to od nas zależy, czy złe istoty zostaną usunięte. Jednak nie możemy tego zrobić bez przyjrzenia się sobie i przekroczenia niższej świadomości. I nie możemy tego uczynić, nie wiedząc o istnieniu złych istot i o tym jak działa prawo wszechświata.

To brak świadomości i uważności spowodował, że złe istoty przybyły na Ziemię. Wyższa świadomość jest JEDYNYM sposobem ich usunięcia oraz uwolnienia Ziemi i ludzkości od zniszczenia, które spowodowały.

Dodaj komentarz