Zło – 3. Kto kreuje zło?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Plany upadłych istot

Jak wyjaśniono w innym miejscu, upadłe istoty są głównymi istotami siejącymi zło. Ponieważ spadły do wielu sfer z różnych powodów, nie są zwartą grupą i w związku z tym nie mają jasnego, jednolitego planu. Dlatego nie ma zjednoczonego spisku (ang. not a single conspiracy) upadłych istot próbujących rządzić światem.

Należy zdać sobie sprawę z faktu, że upadłe istoty w sposób fundamentalny różnią się od tego, co moglibyśmy nazwać „normalnymi” istotami ludzkimi, czyli istotami pochodzącymi z tej sfery i które do tej pory nigdzie nie spadły. Dlatego dla większości ludzi pełne uświadomienie sobie planów upadłych istot i bezwzględnej niewrażliwości, z jaką te plany realizują, może być bardzo trudne.

Wszyscy mamy pewne intuicyjne poczucie jedności całego życia. Możemy je nazwać naszym „podstawowym człowieczeństwem” (ang. basic humanity), a to oznacza, że istnieją granice tego, co moglibyśmy zrobić innym ludziom. Upadłe istoty nie mają takich ograniczeń. Zrobią wszystko, co w ich mniemaniu posuwa ich plan do przodu i nie biorą pod uwagę ilości cierpienia, jakie to powoduje. Nie mają też szacunku dla praw człowieka ani jakichkolwiek nadrzędnych zasad.

Poniżej wymieniono niektóre z planów upadłych istot: 

Utrzymanie swej egzystencji 

Upadłe istoty nie mogą otrzymać energii bezpośrednio ze sfery znajdującej się poza czterema oktawami naszego świata. Aby przetrwać, muszą kraść energię istotom ludzkim i robią to, skłaniając nas do degenerowania energii opartej na miłości z pomocą pewnego rodzaju lęku, takiego jak gniew. 

Najbardziej ogólny plan upadłych istot polega na skłanianiu nas do degenerowania energii. Im większa ilość energii opartej na lęku, która jest wnoszona do systemu energii Ziemi (cztery oktawy), tym potężniejsze mogą się stać upadłe istoty. Odnosi się to również do duchów, demonów i tworów świadomości zbiorowej.

Nie jest to jednak jednolity plan, w którym wszystkie upadłe istoty współpracują. Naturalnie konkurują one ze sobą o ograniczoną ilość energii, co oznacza, że ją sobie kradną. Istnieje również wiele przykładów konfliktów pomiędzy upadłymi istotami kierowanymi potrzebą kradzieży energii. Doprowadziło to nawet do wojen, a plan skłonienia nas do degenerowania energii jest jedną z ukrytych przyczyn wojen.

Ze względu na fakt, że upadłe istoty konkurują ze sobą o energię, to nie istnieje świadomy spisek w celu nakłaniania nas do degenerowania energii. Istnieje jednak spisek nieświadomy w tym sensie, że wszystkie upadłe istoty wiedzą, że muszą wywołać u nas reakcję opartą na lęku. Wiedzą o tym również nieświadome twory i duchy świadomości zbiorowej.

Zdobywanie władzy

Kolejnym, względnie powszechnym planem jest żądza władzy upadłych istot, które zawsze dążą do zajmowania stanowisk decyzyjnych, aby mieć istoty ludzkie jako swoich zwolenników lub niewolników, częściowo po to, aby wkradać im energię, lecz również aby osiągnąć pewnego rodzaju sukces (ang. some kind of end), dające upadłym istotom poczucie mocy. Oto niektóre przykłady:

 • Świat fizyczny. Upadłe istoty w fizycznym wcieleniu będą próbowały ustanowić siebie jako elitę mającą władzę nad ludnością. Te bardziej agresywne będą próbowały zostać dyktatorami, mającymi absolutną władzę i którym nie można im się sprzeciwiać. Hitler, Stalin i Mao są oczywistymi tego przykładami. Umysły niektórych z tych upadłych istot zostały przejęte przez upadłe istoty w wyższych oktawach do tego stopnia, że dążą one do osiągnięcia wielkiej potęgi, aby po prostu niszczyć. Jednym z przykładów jest to, że chociaż Hitler miał zewnętrzny plan wygrania wojny, to nie przejmował się tym, że w trakcie osiągania tego celu naród niemiecki zostanie zniszczony. Posiadał nawet koncepcję „wojny totalnej”, która trwałaby po jego śmierci.
 • Świat emocjonalny (The emotional realm). Upadłe istoty w świecie emocjonalnym stworzyły różne poziomy tworzone z energii opartej na lęku. Niektóre z nich przypominają wizje piekła, których wizje mieli niektórzy ludzie, tacy jak Dante. Zgodnie z pokrętnym postrzeganiem tych upadłych istot, daje im to poczucie władzy, nawet jeśli faktycznie sami są więźniami w stworzonych przez siebie światach. Niektóre upadłe istoty w świecie emocjonalnym mają wielką władzę nad emocjami ludzi.
 • Świat mentalny. Upadłe istoty w świecie mentalnym zdobywają władzę, tworząc ideologie, filozofie lub religie oraz skłaniając ludzi do uwierzenia w nie. Zgodnie z obecnym, ziemskim standardem inteligencji są one bardzo inteligentne i intelektualni sprawne Jest to spowodowane zdefiniowaniem przez nie same tego standardu w celu wywyższenia się i skłonienia ludzi do uwierzenia w ich systemy myślowe. Przykładowo, wielu intelektualistów przekonanych o słuszności materia-lizmu jest mimowolnymi zwolennikami upadłych istot w świecie mentalnym. Osoby te również mają poczucie wyższości, czując, że są inteligentniejsi niż większość ludzi, ale cena, którą płacą, jest oddawanie energii upadłym istotom w tym świecie. To samo odnosi się do niektórych teologów i filozofów.
 • Świat tożsamości. Upadłe istoty w świecie tożsamości również zyskują władzę dzięki skłonieniu ludzi do przyjęcia ich systemów, jednak wykracza to poza to, co dzieje się w świecie mentalnym. Te upadłe istoty działają tutaj w głębszy sposób, dążąc do manipulowania naszym poczuciem tożsamości. Dążą również do ustanowienia siebie na pozycjach, na których są czczone przez istoty ludzkie jako bogowie. Opisy różnych konkurujących ze sobą bogów w kilku religiach (takich jak mitologia grecka) są w rzeczy samej opisem niektórych istot w świecie tożsamości. Również fałszywy bóg propagowany przez trzy monoteistyczne religie jest wytworem upadłych istot w sferze tożsamości.

Zwróć uwagę, że niektóre upadłe istoty dążą do władzy w celu osiągnięcia określonego celu. Inne dążą do władzy dla niej samej. Odczuwają jej nienasyconą żądzę i zrobią absolutnie wszystko, aby ją zdobyć, łącznie ze zniszczeniem każdej liczby osób stojących im na drodze. W rzeczywistości jest to uzależnienie od władzy. 

Przywileje 

“Brakującym ogniwem” w historii rozumianej przez większość ludzi jest to, że upadłe istoty dążące do ustanowienia siebie jako elita posiadająca władzę nad ludnością miały ogromny wpływ na narody. Elita ta posiada również specjalne przywileje, których ludzie nie mogą im odebrać i które wymagają pracy ludzi na rzecz tej elity.

Jest to zjawisko przewijające się praktycznie rzecz biorąc we wszystkich kulturach i cywilizacjach na przestrzeni dziejów. Dlaczego wielu ludzi nigdy sobie nie uświadamiało, że społeczeństwo znajduje się pod głębokim wpływem wąskiej elity upadłych istot? No cóż, zgadnij kto pisze książki historyczne lub manipuluje ich pisaniem. Upadłe istoty zawsze tworzyły elitę i wykorzystywały swoją pozycję do ukrywania tego faktu.

Jednym z przykładów elitarności są feudalne społeczeństwa średniowiecznej Europy. Niewielka elita posiadała wszystkie grunty, a ogół ludności służył jako chłopi wykonujący całą pracę fizyczną na roli, w zamian za co otrzymywali tylko tyle, aby starczyło na utrzymanie się przy życiu. Ludność była dosłownie niewolnikami feudalnych panów i nie miała żadnej możliwości poskarżenia się na swoją sytuację czy jej poprawienia.

Naturalnie, jest wiele innych przykładów, łącznie z powszechnie znanym faktem, że obecnie w Stanach Zjednoczonych 90% bogactwa podlega kontroli 2% populacji. W sumie jest to system feudalny, odtworzony z wykorzystaniem kapitalizmu, tyle że ludność otrzymała lepszy standard życia w celu ograniczenia niebezpieczeństwa wybuchu rewolucji. 

Przykłady różnych elit intelektualnych można znaleźć w wielu instytucjach oświatowych. Osoby te uważają tutaj, że pod względem intelektualnym stoją wyżej niż ogół ludności (według standardu inteligencji określonego przez upadłe istoty) oraz sądzą, że wiedzą lepiej niż naród, w jaki sposób definiować polityczne ideologie, filozofie lub w jaki sposób interpretować, według materializmu, odkrycia nauki.

Wspólne dla tych elit władzy jest to, że zrobią niemal wszystko, aby utrzymać swoje uprzywilejowane pozycje i uniemożliwić ludziom domaganie się równości. Wykazują się oczywistą arogancją wobec „zwykłych” ludzi i uważają, że bardziej niż oni nadają się do rządzenia.

Wielu członków elity władzy ma w swoich nadrzędnych planach to, aby nigdy nie można było im udowodnić, że się mylą. W związku z tym, usiłują wykorzystywać różne techniki w celu uniemożliwienia ludności ich kwestionowania – kwestionowania ich działań oraz ich systemów myślowych.

Zwróć uwagę, że takie elity nie mają poszanowania dla praw człowieka czy prawdy. Chcą określać prawa, jakie mają ludzie (jak robią to obecnie przywódcy w Chinach) i chcą określić, czym jest prawda zgodnie ze swoim systemem myślowym. Przez tysiąclecia elita władzy określała prawdę poprzez Kościół Katolicki. Obecnie gównie określa prawdę przez materializm, który zawładnął czystą nauką, aby służyła elicie. 

Kontrola 

Naturalnie upadłe istoty, które pragną zdobyć władzę i utrzymać swoje uprzywilejowane pozycje chcą również nad nami, czyli nad ogółem ludności, sprawować kontrolę, panować. Istnieją upadłe istoty kierowane nienasyconym pragnieniem panowania. Są one skrajnymi maniakami kontroli.

Wykorzystają wszelkie środki, aby nas kontrolować, a w czasach przed demokracją ich podstawowym narzędziem była bezpośrednia, fizyczna siła. Wraz z nadejściem demokracji przestała być ona podstawowym narzędziem i obecnie korzystają z oszustwa oraz manipulacji.

Istnieje wiele subtelnych przekonań lub systemów myślowych opracowanych, abyśmy poczuli się bezsilni. Wszystkie one mają swoje źródło w idei, że jesteśmy niezdolni do rządzenia samymi sobą i dlatego potrzebujemy wąskiej elity, aby rządziła naszymi społeczeństwami.

Przykładem tego jest katolicka wiara w grzech pierworodny. Ponieważ rodzimy się w grzechu, jesteśmy niedoskonali z natury i nie możemy sami sobą się rządzić. Potrzebujemy elity osób, które, chociaż muszą rzekomo również rodzić się w grzechu, to są jednak wybrane przez Boga do rządzenia nami. Materialistyczna idea ewolucji również obrazuje ludzkość jako w dużej mierze bezsilną masę. Mówi, że niewielka elita najbardziej przystosowanych ludzi jest naturalnymi władcami reszty nas.

Naturalnie, zostało specjalnie opracowanych również wiele innych teorii, aby dać upadłym istotom kontrolę nad naszymi umysłami, a my bezwiednie podporządkowujemy się tej kontroli. Niektóre z tych teorii mają konkretny cel dezorientowania nas, więc uważamy, że nie możemy poznać prawdy na własną rękę, w związku z czym ulegamy ekspertom i autorytetom, którzy chętnie twierdzą, że znają jedyną prawdę. Niektóre typy tych postaci omówimy w innych częściach niniejszej strony i witryny. 

Udowodnienie, że Bóg się myli

W sferze tożsamości istnieją upadłe istoty mające plan, który może być bardzo trudny do zrozumienia. Uważają one, że Stwórca popełnił błąd pozwalając, aby zbawienie współtwórców zależało od ich wolnej woli. Upadłe istoty sądzą, że doprowadzi to do tego, że współtwórcy sami siebie zniszczą. W efekcie upadłe istoty mają podwójny plan:

 • Uważają one, że jeżeli pozwoli im się na rządzenie współtwórcami, to dopilnują, abyśmy osiągnęli zbawienie, nie doprowadzając do samozagłady. Tak ma się rzekomo stać, gdyby pozwolić współtwórcom ślepo podążać za upadłymi istotami. Oczywiście jest to oparte na błędnym rozumieniu wolnej woli oraz faktu, dlaczego posiadanie wolnej woli dla współtwórców jest niezbędne. Jednak to nie powstrzymuje upadłych istot przed dążeniem do nakłaniania wszystkich ludzi na Ziemi do ślepego podążania za nimi.
 • Upadłe istoty chcą udowodnić, że Stwórca się pomylił, dając współtwórcom wolną wolę. Dążą do tego, oszukując nas w kwestii nadużywania naszej wolnej woli w takim stopniu, że sami siebie niszczymy. Upadłe istoty na Ziemi dążą do tego, aby sprawić, że zniszczymy siebie samych i naszą planetę. W ich mniemaniu udowodni to, że miały rację i że należy im pozwolić odebrać nam naszą wolną wolę (w ich opinii dla naszego dobra).

Te dwa plany są oczywiście sprzeczne. Niektóre upadłe istoty realizują jeden plan, a niektóre realizują drugi. Czasem są skłócone, jednak ogólnie pracują na rzecz osiągnięcia tego samego celu, a mianowicie skłonienia nas do zaniechania auto-transcendencji i wzrastania w świadomości. Ich wspólnym celem jest nakłonienie nas do zejścia w otchłań nieświadomości, więc albo ślepo za nimi podążymy albo sami siebie zniszczymy.

Oczywiście, trudno jest zrozumieć ten plan, jednak gdy się go dostrzeże, będzie można wyjaśnić wiele z tego, co działo się w historii i co obecnie dzieje się na świecie.

Zwróć uwagę, że niektórzy ludzie spojrzą na to, co dzieje się na świecie i pomyślą, że być może byłoby lepiej, gdybyśmy nie posiadali wolnej woli. Jednak nadużywanie wolnej woli widoczne w większości okrucieństw nie jest czymś, co stało się w sposób naturalny. Było to coś, w kwestii czego ludzkość została oszukana i zmanipulowana przez upadłe istoty. W związku z tym, upadłe istoty często próbują stworzyć problem, a później ustanowić siebie jako wybawicieli, którzy ocalili nas przed problemem.

Przejrzenie i przezwyciężenie ukrytego planu upadłych istot wymaga wyższego poziomu świadomości. 

Tworzenie dezorientacji 

Jednym z celów upadłych istot jest skłonienie nas do podporządkowania się im. Próbują go osiągnąć poprzez wprowadzenie nas w stan dezorientacji, w którym po prostu się poddajemy i podporządkowujemy ekspertom oraz autorytetom twierdzącym, że oni posiadają jedyną prawdę.

W celu wprowadzenia nas w stan dezorientacji, upadłe istoty stworzyły wiele różnych schematów. Celowo wykorzystują religię, ideologie polityczne, filozofie, naukę, a nawet popularne przekonania i przesądy, aby stworzyć tak wiele sprzecznych punktów widzenia i przekonań, aby ludzie zrobili jedną z dwóch rzeczy:

 • Zaakceptowali, że jeden określony system myślowy posiada absolutną i nadrzędną prawdę, więc teraz nie potrzebują już myśleć o życiu. Po prostu muszą zaakceptować i uwierzyć w to, co mówią im przywódcy systemu.
 • Zrezygnowali z prób poznania prawdy i po prostu nie chcieli myśleć o niektórych aspektach życia. 

W obu przypadkach ludzie są spacyfikowani i pozbawieni siły. Nie istnieje ryzyko, że w ogóle zaczną rzucać wyzwanie iluzjom upadłych istot. 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wieki temu, podstawową bronią upadłych istot była niewiedza, czyli że ludzie po prostu nie otrzymywali dostępnych informacji. Od tego czasu nowe technologie, takie jak maszyna drukarska i Internet coraz bardziej utrudniały upadłym istotom uniemożliwianie ludziom dostępu do informacji. Dzisiaj próbują z tym walczyć, dając ludziom tak wiele informacji, że stają się one po prostu przytłaczające i ludzie zamykają się na ich przyjmowanie.

Teorie spiskowe stanowią jedną z broni wykorzystywanych w tej próbie przytłaczania i dezorientowania mas. Cała koncepcja teorii spiskowej została wymyślona przez upadłe istoty. Jej celem było to, aby gdy tylko ktoś zaczynał demaskować je same i ich metody, osobę tą można było nazwać wyznawcą teorii spiskowych – a to oznaczało, że nigdy nie będzie ona traktowana poważnie przez główny nurt społeczeństwa.

Aby się upewnić, że całą wiedzę demaskującą upadłe istoty łatwo można zdyskredytować, opracowały one wiele teorii spiskowych, które można znaleźć w Internecie. Celem jest tutaj publikowanie sprzecznych teorii, ale także niektórych teorii, które są tak niezrównoważone, że można je wykorzystać do zdyskredytowania wszystkich tak zwanych teorii spiskowych. Dlatego im bardziej szalona jest teoria, tym lepiej służy celowi upadłych istot.

Nie ma wątpliwości, że gdyby niniejsza witryna stała się bardziej znana i akceptowana, oznaczono by ją jako teorię spiskową w ramach próby jej zdyskredytowania.

Zwróć uwagę na głębszą rzeczywistość. Naturalnie, istnieją i istniały grupy upadłych istot usiłujących pracować wspólnie i spiskować w tej czy innej sprawie. Jest to walka pomiędzy elitą sprawującą władzę a elitą do sprawowanie jej aspirującą. Jednakże, upadłe istoty są pogrążone w dualizmie i w związku z tym są z natury podzielone, więc istnieje granica tego, jak bardzo mogą ze sobą współpracować. Każda próba poddania świata kontroli jednej instytucji prędzej czy później spotka się z nieuchronnym podziałem i rozdrobnieniem, w którym upadłe istoty będą walczyć o to, kto będzie miał najwyższą władzę.

Jednak za upadłymi istotami we wcieleniu i tymi w świecie emocjonalnym i mentalnym stoi kilka upadłych istot w sferze tożsamości, których planem jest doprowadzenie ludzkości do samozagłady. Więc w pewnym sensie jest to nadrzędny spisek (ang. the ultimate conspiracy), ponieważ walka pomiędzy upadłymi istotami niższej rangi służy temu celowi. Walka między sprzecznymi systemami myślowymi a teoriami również służy temu celowi. 

Więzienie nas w pułapkach 

Upadłe istoty chcą uwikłać jak najwięcej ludzi w sytuacje, w których zmagają się z warunkami życia i pozornie nie mają sposobu na wydostanie się z tej walki. Przybiera to wiele form, a poniżej wymieniono zaledwie kilka:

 • Więzienie grup ludzi zamkniętych w walce przeciwko sobie.
 • Więzienie ludzi w pułapce walki z członkami rodziny, współpracownikami lub innymi osobami z ich otoczenia.
 • Więzienie ludzi w pułapce niezrównoważonych psychicznych reaktywnych wzorców zachowania.
 • Więzienie ludzi w pułapce ubóstwa, gdzie nie mają szans na poprawę swoich materialnych warunków życiowych.
 • Więzienie ludzi w pułapce myślenia, że życie nie ma sensu, w ten sposób kierując ich ku depresji, chorobie umysłowej czy samobójstwu.
 • Więzienie ludzi w pułapce nadużywania narkotyków i alkoholu, zbędnego czynienia zakupów i gromadzenie dóbr materialnych.
 • Więzienie ludzi w pułapce walki o sprawy wydające się warte zaangażowania, ale w rzeczywistości służące planom upadłych istot.
 • Więzienie ludzi w pułapce propagowania ideologii politycznej stworzonej przez upadłe istoty.
 • Więzienie ludzi w pułapce propagowania religii stworzonej przez upadłe istoty.
 • Więzienie ludzi w pułapce propagowania naukowego materializmu. 

Niszczenie dla niszczenia 

Niektóre upadłe istoty pogrążyły się w oddzieleniu tak głęboko, że dążą do zniszczenia wszystkiego, co jest pozytywne, czyli tego, co prowadzi to do wzrastania i auto-transcendencji. Uzależniły się one od destrukcji, co daje im poczucie siły.

Niestety realizowanie tego planu sprawia, że istoty te są skrajnie agresywne i gotowe do podejmowania ogromnego ryzyka. Kiedy takie istoty żyją w ludzkim wcieleniu, mogą stać się seryjnymi mordercami, ale w niektórych przypadkach nawet przywódcami państw lub armii, co może powodować ogromne zniszczenie. 

Kiedy zrozumiemy, że niektóre upadłe istoty oraz wiele duchów, tworów świadomości zbiorowej i demonów jest bezwarunkowo oddanych zniszczeniu, dostrzeżemy, że nie ma powodu korzystania z naszej powszechnej tendencji do zadania pytania „Dlaczego to się stało?” W wielu sytuacjach możemy szukać powodu, dla którego seryjny morderca zabija lub dlaczego przywódca toczy wojnę, ale w niektórych przypadkach nie istnieje żaden inny powód niż pragnienie powodowania zniszczenia.

To wyjaśnia wiele światowych zdarzeń, co pomoże nam ocknąć się z dezorientacji. Następnie możemy zdać sobie sprawę, że jedynym sposobem na powstrzymanie tej bezsensownej destrukcji jest doprowadzenie do usunięcia upadłych istot, demonów oraz duchów z czterech oktaw Ziemi. W tej kwestii musimy podnieść naszą świadomość i rozpocząć współpracę z wniebowstąpionymi mistrzami, którzy mają moc, ale nie mają prawa do usunięcia istot ciemności.

Dodaj komentarz