Zło – 3. Kto kreuje zło?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

W jaki sposób upadłe istoty panują nad ludźmi

Zrozumienie istnienia zła i wydarzeń z nim związanych w historii jest niemożliwe, jeżeli będziemy patrzeć wyłącznie na fizyczny, materialny poziom. Musimy wiedzieć, że cały nasz świat składa się z czterech poziomów.

Na poziomie osobistym oznacza to, że świadomy umysł jest tylko wierzchołkiem góry lodowej naszej całej świadomości. Mamy cztery poziomy umysłu, które tworzą hierarchiczną strukturę:

  • Najwyższym poziomem umysłu jest poziom tożsamości. Tam znajduje się nasze poczucie kim jesteśmy. Stanowi ono fundament tego, jak postrzegamy samych siebie, jak postrzegamy świat i jak patrzymy na to, co możemy i czego nie możemy na tym świecie robić. Przykładowo, obecnie większość ludzi żyje w iluzji (stworzonej przez upadłe istoty), że wszyscy jesteśmy ludzkimi lub materialnymi istotami i że nasze zdolności ograniczają się do tego, co możemy robić za pomocą naszych fizycznych ciał i materialnej technologii.
  • Niższy poziom stanowi poziom mentalny. To tu tworzą się nasze myśli. Jeżeli, przykładowo, myślisz, że jesteś tylko istotą materialną, to będziesz szukał tylko materialnych lub technicznych rozwiązań problemów. Oznacza to, że automatycznie wykluczasz te rozwiązania, które upadłe istoty chcą, aby ludzkość ignorowała.
  • Trzecim poziomem jest poziom emocjonalny. W naszych uczuciach nie ma nic z natury negatywnego lub problematycznego. Emocje dostarczają energię pozwalającą nam na przeprowadzenie jakiejś idei przez umysł tożsamości, umysł mentalny, a następnie urzeczywistnić ją przenieść ją na poziomie fizycznym. Jednak uczuciami można stosunkowo łatwo manipulować, a upadłe i inne złe istoty są bardzo zręczne w wykorzystywaniu niezrównoważonych emocji ludzi, aby skłonić ich do czynienia zła.
  • Poziom fizyczny. Na poziomie fizycznym znajduje się umysł, który jest zaangażowany w kierowanie fizycznym ciałem. Jest on mniej więcej jak komputer, który wykonuje operacje zgodnie ze swym zaprogramowaniem, np. w kwestii obrony twojego życia, zdobywania pożywienia lub rozmnażania gatunku. 

Jak działa umysł

Podstawową ideą do zrozumienia tutaj jest to, że umysł może działać tylko dlatego, że energia i świadomość przepływają przez cztery jego poziomy. Przepływając przez nie, przybiera ona formę opartą o idee, przekonania i struktury, które posiadamy na wszystkich poziomach umysłu.

Twój umysł tożsamości określa parametry dla wszystkiego, co dzieje się w twoim całkowitym umyśle. Jeżeli widzisz siebie jako z natury ograniczoną istotę, twoje myśli, emocje i umysł fizyczny nie będą w stanie tego przezwyciężyć. Niższe poziomy umysłu mogą funkcjonować tylko w ramach parametrów określonych na poziomie tożsamości.

Jeżeli poziom tożsamości określa pewne granice tego, czego nie możesz zrobić, twój umysł mentalny może szukać rozwiązań tylko w obrębie tych ram. W związku z tym, twój umysł mentalny nie może przekazać do umysłu emocjonalnego niczego poza pewnymi ograniczeniami. W konsekwencji ograniczy to twój sposób wykorzystania kreatywnej energii.

Na przykład, wiele osób uważa, że należą do określonej grupy istot ludzkich, która z natury jest zamknięta w konflikcie z inną grupą istot ludzkich. Konflikt ten jest zdefiniowany na poziomie tożsamości. Jednym z oczywistych, pośród wielu, jest przykład Żydów i Arabów.

Oznacza to, że kiedy Żydzi lub Arabowie zastanawiają się, jak odpowiedzieć na daną sytuację, ich mentalne umysły nie mogą nawet pomyśleć o rozwiązaniach wykraczających poza konflikt zdefiniowany na poziomie tożsamości. Nie mogą zakwestionować przyczyn, dlaczego Żydzi są w konflikcie z Arabami. Mogą jedynie szukać sposobu odpowiedzi w obrębie parametrów określonych na swym poziomie tożsamości.

Kiedy mentalne ciała ludzi widzą tylko ograniczony zakres możliwości (które nie rozwiązują konfliktów), ich myśli nieuchronnie prowadzą do frustracji, lęku i gniewu w umyśle emocjonalnym. Oznacza to, że emocjonalne umysły ludzi cały czas są w stanie stresu, w którym najmniejsza prowokacja może zaowocować przemocą fizyczną. Nie trzeba dodawać, że takie osoby są łatwe do kontrolowania dla upadłych istot. 

Jak upadłe istoty kontrolują umysły ludzi

Istnieją dwa podstawowe sposoby, w jakie upadłe istoty kontrolują umysły ludzi. Pierwszym z nich jest to, że dążą one do kontrolowania idei, przekonań i struktur istniejących w umyśle tożsamości, w umyśle mentalnym i emocjonalnym ludzi. Mogąc kontrolować to, co dzieje się na trzech wyższych poziomach umysłów, mogą stosunkowo łatwo kontrolować fizyczne działania ludzi.

Upadłe istoty osiągają tę kontrolę na kilka sposobów. Wśród nich jest korzystanie z systemów myśli i myślenia dualistycznego. Większość grup ludzi również posiada pewną zbiorową świadomość lub umysł kolektywny i kiedy znajdzie się on pod kontrolą upadłych istot, to bardzo trudno jest uwolnić się od tego i wyjść poza zbiorową matrycę.

Drugim sposobem, w jaki upadłe istoty kontrolują umysły ludzi jest odwrócenie naturalnego przepływu energii przez cztery jego poziomy. W naturalnych okolicznościach energia przepływa przez twój umysł tożsamości, następnie wpływa do umysłu mentalnego, emocjonalnego i fizycznego. Ważnym jest tutaj to, że daje ci to określony sposób reagowania na to, co dzieje się na poziomie fizycznym.

Powiedzmy, że wydarza się na nim nieoczekiwana sytuacja. W naturalnym scenariuszu nie zareagujesz na to twoimi emocjami. Najpierw rozważysz sytuację na poziomie tożsamości i ocenisz, jak powinieneś odpowiedzieć w oparciu o to, jak postrzegasz samego siebie. Na przykład, jeżeli nie postrzegasz siebie jako agresywną osobę, twój umysł tożsamości wykluczy agresywną odpowiedź. Twój umysł mentalny będzie szukał rozwiązania w obrębie parametrów tej nieagresywnej postawy, co oznacza, że twoje emocje nie zostaną ekstremalnie pobudzone.

Kiedy u ludzi dochodzi do odwróconego lub nienaturalnego przepływu energii, często reagują oni na sytuację fizyczną bezpośrednio z poziomu emocjonalnego. Łatwo mogą przejść w ślepy szał, w którym emocje przeważą nad ich długofalowym poczuciem tożsamości i zneutralizują ich normalny nieagresywny sposób myślenia.

To wyjaśnia, dlaczego historia jest pełna przykładów ludzi, którzy dopuścili się pewnej agresji, nawet jeśli w rzeczy samej nie postrzegają siebie jako osoby agresywne. Jako przykład, zauważ ilu chrześcijan i muzułmanów nie uważa siebie lub swojej religii jako używającej przemocy, a jednak w pewnych sytuacjach łatwo uruchamia się u nich agresywna reakcja. Wszystkie takie sytuacje są wywoływane przez upadłe istoty w celu wywołania konfliktu.

Istnieje naturalny, związek pomiędzy poziomami naszego indywidualnego umysłu i poziomami naszego świata. Istnieje, na przykład, związek pomiędzy naszym umysłem emocjonalnym, a planetarnym polem energii. Na każdym z jego czterech poziomów znajdziemy upadłe istoty oraz demony i twory świadomości zbiorowej. Istoty te mogą wpływać na nas poprzez poziomy naszego umysłu.

Istnieją, na przykład, bardzo potężne demony i twory świadomości zbiorowej na poziomie emocjonalnym, które mogą wpływać na ludzi, mających problemy z kontrolowaniem gniewu. Demony i twory świadomości zbiorowej mogą tymczasowo przesłonić zdolność ludzi do jasnego myślenia i skłonić ich do reakcji w postaci napadu szału. Może się to mieć miejsce na poziomie indywidualnym, ale również w grupach ludzi.

Można to zaobserwować bardziej wyraźnie w tłumie, gdzie grupa osób nagle zaczyna działać jakby pod wpływem jednego umysłu. W rzeczy samej jej członkowie znajdują się pod wpływem jednego umysłu, a mianowicie umysłu demona lub upadłych istot. To może dotknąć nawet całych narodów i jest to główny powód ich zaangażowania się w wojnę. 

Uwalnianie się spod kontroli upadłych istot

Naturalnie, możliwe jest, abyśmy uwolnili się od wszelkiej kontroli upadłych istot. Jednak konieczne jest zdanie sobie sprawy z faktu, że Ziemia jest obecnie tak bardzo pod ich wpływem upadłych istot i ich subtelnych kłamstw, że jest to zadanie skomplikowane.

Kluczem do wolności jest, naturalnie, podniesienie twojej świadomości. Kiedy staniesz się świadomy istnienia upadłych istot i ich metod, możesz zacząć uwalniać trzy wyższe poziomy twojego umysłu od struktur zaprogramowanych w nim przez upadłe istoty.

Zaczyna się to od rozważenia kwestii, na czym skupia się twoja świadoma uwaga. Oto istniejące możliwości:

  • Poziom fizyczny. Świadome umysły niektórych osób koncentrują się prawie wyłącznie na poziomie fizycznego ciała. Ich aktywność mentalna obraca się wokół ochrony ciała, karmienia ciała, pielęgnowania go, uprawiania seksu, radzenia sobie z fizycznymi chorobami i innymi aktywnościami związanymi z ciałem.
  • Poziom emocjonalny. Niektóre osoby koncentrują się na swoich emocjach. Mogą one znajdować się w stanie ciągłego pobudzenia, frustracji lub gniewu. Mogą być również sparaliżowane poczuciem winy, wstydu lub negatywnym poczuciem własnej wartości. Reagują emocjonalnie na każdą sytuację i chwilowy charakter emocji często skłania ich do robienia rzeczy, których później żałują. Jednak za każdym razem, gdy sytuacja wywołuje określone emocje, są bezsilni, aby to powstrzymać. Inni mogą spędzić prawie całe swoje życie na radzeniu sobie z emocjami oraz na ich analizowaniu.
  • Poziom mentalny. Niektóre osoby koncentrują się na umyśle intelektualnym, analitycznym. Często można ich znaleźć na polach działalności związanych z edukacją lub innych zawodów wymagających analizy mentalnej. Często uważają oni, że można wymyśleć sposób wyjścia z każdego problemu. Koncentrują się mocno na rozczłonkowaniu problemu na podstawowe elementy, a tym samym przeoczając całość. Przykładem jest to, jak nauki medyczne uważają, że przez zrozumienie najmniejszych elementów ciała, można zrozumieć jego całość. Podobnie, fizycy uważają, że przez zrozumienie najmniejszych cząsteczek subatomowych można zrozumieć, jak funkcjonuje cały wszechświat.
  • Poziom tożsamości. Stosunkowo niewiele osób koncentruje się na poziomie tożsamości. Często są oni tymi, którzy są w stanie mieć szersze spojrzenie na całą sytuację zamiast patrzeć, jak to się mówi, tylko na poszczególne drzewa w lesie. Często są nastawienie intuicyjnie i otwarci na możliwość, że poza wszechświatem materialnym może istnieć coś wyższego.

Wyższy świat. Kilka osób podniosło swoją świadomość do punktu, w którym nie koncentrują się już na czterech poziomach swoich własnych umysłów. Są one w stanie sięgnąć poza wszechświat materialny i kontaktować się ze światem duchowym. Świat ten znajduje się kompletnie poza dualizmem i jest wolny od upadłych istot i ich myślenia.

(Zobacz rysunek w angielskim oryginale rodziału.) 

Naturalnie, bycie skoncentrowanym na jednym poziomie nie jest czymś ustalonym raz na zawsze. Podchodząc do tego świadomie można szybko podnieść swoją koncentrację do poziomu tożsamości. Tylko na tym poziomie można zacząć dostrzegać iluzje stworzone przez upadłe istoty i uwolnić się od ich kontroli. Nie można tego zrobić wyłącznie (chociaż oczywiście można tu dokonać postępów) na poziomie mentalnym, ponieważ upadłe istoty są tak zręczne w wykorzystywaniu analitycznego umysłu do tworzenia dualistycznych złudzeń. Bardzo trudno jest wymyślić swoje wyjście z labiryntu idei.

Zwróć uwagę na fakt, że upadłe istoty usiłują stworzyć sytuację na Ziemi, w której ludzie nie mają układu odniesienia do rzeczywistości będącej poza myśleniem dualistycznym. Jedynym sposobem uzyskania tego układu jest sięgnięcie poza cztery poziomy materialnego wszechświata.

Można to zrobić tylko dzięki naszym intuicyjnym zdolnościom, które dają nam prawo do nawiązania kontaktu z naszym wyższym Ja i z wniebowstąpionymi mistrzami. W następstwie tego możemy otrzymać impulsy, które dadzą nam niedualistyczny układu odniesienia dla oceny iluzji stworzonych przez upadłe istoty.

Dodaj komentarz