Zło – 3. Kto kreuje zło?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Nie-materialne złe istoty

Jak wyjaśniono, nasz świat składa się z czterech częstotliwości energii lub oktaw. Świat materialny lub fizyczny ma najniższy poziom wibracji, co oznacza, że duży wpływ ma na niego to, co dzieje się na trzech wyższych poziomach. 

Ogromu zła, zaistniałego na przestrzeni dziejów, nie można wyjaśnić, szukając przyczyn tylko w świecie materialnym. Można je wyjaśnić tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie, że w oktawie emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości istnieją złe istoty mające plan, którego nigdy dotąd nie ujawniono w oktawie fizycznej. 

Musimy również zrozumieć, że istoty te mogą kontrolować istoty ludzkie i sprawiać, że popełniają one okrucieństwa, o których same nie mogłyby nawet pomyśleć. Dlatego właśnie ludzie postrzegani jako źli, tacy jak Hitler, działają nie tylko mocą własnej siły lub w oparciu o swój własny plan. 

Szukając wyjaśnienia zła, ważne jest, aby pamiętać, że istnieje kilka rodzajów złych istot, posiadających różne plany lub modus operandi. Oznacza to, że to, co wyjaśnia niektóre rodzaje zła, niekoniecznie wyjaśnia inne. 

Może się nawet wydawać, że wyjaśnienie jednego rodzaju zła jest sprzeczne z wyjaśnieniem innego rodzaju zła. Dzieje się tak, ponieważ złe istoty nie są jednorodne ani zjednoczone. Niektóre z nich stoją w opozycji do innych, co może powodować pewne niejasności, dopóki nie zrozumie się ogólnego planu. Wkrótce przyjrzymy się złym istotom w każdej z wyższych oktaw. Jednak zanim to zrobimy, musimy zrozumieć równanie energii. 

Równanie energii 

Jak wyjaśniono to w innym miejscu, świat, w którym żyjemy, jest stworzony i podtrzymywany przez strumień energii ze świata duchowego. Energia ta jest wysyłana przez wniebowstąpionych mistrzów, ale nie jest ona wysyłana w sposób nieprzemyślany.

Pewna ilość energii jest wysyłana w celu podtrzymania świata materialnego, w tym planety Ziemi w Jej obecnej formie. W związku z tym, Ziemię można postrzegać jako złożony system energii. Energia ze świata duchowego przepływa do Jej czterech oktaw: tożsamości, mentalnej, emocjonalnej i fizycznej oraz przepływa przez nie.

(Zobacz rysunek nr 1 w angielskim oryginale strony.) 

Większość energii, która płynie do systemu energii Ziemi, nie płynie bezpośrednio od Wniebowstąpionych Mistrzów do, przykładowo, oktawy fizycznej. Przepływa ona przez umysły (cztery ciała energetyczne) istot ludzkich. W związku z tym strumień energii i ilość energii wysyłanej przez wniebowstąpionych mistrzów są bezpośrednio związane ze sposobem wykorzystania przez nas naszej wolnej woli.

Zasada jest prosta i nawiązuje do prawa opisanego w większości religii i filozofii duchowych, a mianowicie, aby traktować innych tak, jak chcesz, aby oni traktowali ciebie. Jeśli wykorzystasz przydzieloną energię do samolubnych celów, a nawet do kontrolowania lub wręcz krzywdzenia innych, to ilość i intensywność tej energii zostaną zmniejszone, abyś nie mógł wyrządzić zbyt wiele szkody innym i sobie.

Jeśli wykorzystasz twoją energię bezinteresownie do poprawy warunków życia ogółu, otrzymasz jej więcej. Nie ma ograniczeń co do ilości twórczej energii, jaką istota ludzka może otrzymać, gdy jest całkowicie bezinteresowna.

Jeżeli istota ludzka przez kilka wcieleń stawała się coraz bardziej samolubna, strumień energii z wniebowstąpionej sfery zostanie zmniejszony do stopnia, w którym pojawi się tylko wystarczająca ilość energii do utrzymania przy życiu fizycznego ciała i utrzymania danej osoby w świadomości.

Może się to wydawać wewnętrznie sprzeczne, ponieważ historia zna wiele przykładów osoby, które były całkowicie samolubne, ale wciąż posiadały znaczną siłę do osiągania celów. Hitler był oczywiście całkowicie samolubny, ale wciąż posiadał znaczną władzę nad innymi ludźmi. 

Kradzież energii

Prostym wyjaśnieniem jest to, że Hitler nie kierował swoimi działaniami za pomocą energii otrzymanej od wniebowstąpionych mistrzów. Robił to w oparciu o energię, którą kradł ludziom i energię, którą otrzymywał od niektórych istot w trzech wyższych oktawach.

Równanie energii jest proste: kiedy stajesz się samolubny, zostajesz odcięty od energii płynącej bezpośrednio z duchowego świata. Dlatego możesz dysponować mocą zdobytą tylko poprzez kradzież energii ludzkim istotom. Odnosi się to do złych ludzi we wcieleniu i bezcielesnych złych istot w trzech wyższych oktawach.

Poprzez zrozumienie tego równania zdobędziesz zrozumienie wielu działań, wydarzeń i filozofii. Większość ludzi wciąż otrzymuje energię z duchowego świata. Istoty, które zostały odcięte od tego przepływu, wymyśliły wiele sposobów, aby ukraść energię tym, którzy otrzymują ją z góry.

(Zobacz rysunek nr 2 w angielskim oryginale rodziału.) 

Energia, którą otrzymujemy z duchowego świata, zawsze wibruje powyżej pewnego poziomu wibracji. Możemy powiedzieć, że energia ta ma wibrację miłości. Złe istoty nie mogą bezpośrednio absorbować energii miłości. Dlatego ich sposoby mają na celu skłonienie ludzi do degenerowania energii opartej na miłości poprzez obniżenie jej wibracji do spektrum opartego na lęku. 

Złe istoty stworzyły wiele sposobów, których cel może wydawać się pozytywny, ale ich prawdziwym celem jest skłonienie ludzi do zdegenerowania energii opartej na miłości i wyrażenia jej jako lęk, gniew i inne emocje oparte na lęku. 

W niniejszej stronie i witrynie ujawnionych zostanie wiele przykładów takich sposobów. Wymieńmy tylko kilka: 

  • (Jednym z) ukrytych celów wojny jest nakłonienie ludzi do generowania energii opartej na lęku, którą złe istoty we wszystkich czterech oktawach mogą wykorzystać do podtrzymania swojego istnienia i zwiększania swojej mocy.
  • Tworzenie konfliktów między ludźmi, czy to w relacjach osobistych czy między narodami, ma ten sam cel.
  • Każda forma uzależnienia ma na celu skłonienie ludzi do generowania energii opartej na lęku. 

Nie możesz, tak po prostu, wyjaśnić zła dostrzeganego na przestrzeni dziejów, o ile nie zrozumiesz, że złe istoty zawsze muszą kraść energię ludzkim istotom. Jest to ogólny modus operandi wszystkich sił zła, chociaż niektóre z nich mają również inne plany. W oparciu o tę wiedzę możemy teraz spojrzeć na złe istoty w trzech wyższych oktawach.   

Złe istoty w oktawie emocjonalnej 

Pod względem wibracji oktawa emocjonalna znajduje się tuż nad oktawą fizyczną. Wszyscy wiemy, że ludzie często działają w oparciu o swoje emocje. Dlatego właśnie złe istoty w oktawie emocjonalnej próbują wzbudzić emocje ludzi lub panować nad nimi, aby wykraść im energię. Często robią to, wprawiając ludzi w stan pobudzenia emocjonalnego, aby podejmowali działania powodujące konflikt lub cierpienie innych. 

Często tworzy to spiralę konfliktu lub cierpienia, która może stać się niemal samonapędzająca. Na świecie można widzieć wiele takich spirali, zarówno między jednostkami, jak i grupami ludzi. Wiele osób koncentruje się na angażowaniu się w takie spirale przez całe życie. 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że zewnętrzne przyczyny tych spirali nie mają żadnego znaczenia dla sił ciemności. One po prostu używają wszystkiego, co pobudza ludzi ku temu, aby skłonić ich do podjęcia działań, które pozwolą tym siłom wykraść ich energię. 

W oktawie emocjonalnej istnieją trzy typy złych istot: 

  • Upadłe istoty. Niektóre upadłe istoty popełniły tak poważne zbrodnie, że nie wolno im już przyjąć fizycznego wcielenia. Te o najniższej świadomości mogą zatem znaleźć się w oktawie emocjonalnej. Często nie posiadają one żadnego wyrafinowanego planu. Oprócz chęci kradzieży ludziom energii, niektóre z nich mają w planie stworzenie jak największego chaosu lub powodowanie zniszczenia dla samego zniszczenia. Niektóre z nich są napędzane nienawiścią wobec istot ludzkich i jedyne czego pragną to nas zniszczyć lub sprawić, żebyśmy zniszczyli samych siebie i siebie nawzajem.
  • Twory uzależniające. Cokolwiek my, istoty ludzkie, robimy, robimy z wykorzystaniem energii, ale nadajemy jej kierunek i albo podnosimy albo obniżamy jej wibracje poprzez naszą świadomość. Jeśli wystarczająco długo skoncentrujemy naszą uwagę na konkretnej sprawie, możemy stworzyć twór z określonym momentem siły energii oraz prymarną formą świadomości. W ten właśnie sposób wspólnie stworzyliśmy wiele uzależniających tworów. Jednym z przykładów jest twór uzależnienia od alkoholu. Został on stworzony przez wszystkich ludzi, którzy uzależnili się od alkoholu na przestrzeni dziejów. Ma on teraz tyle mocy, że może obezwładnić ludzi, którzy posiadają wrażliwe ciała emocjonalne, dając im nieodparte pragnienie picia alkoholu. Kiedy ludzie mu ulegają, zasilają ten twór.
  • Duchy zbiorowości (twory świadomości zbiorowej). Duchy świadomości zbiorowej są tworzone w taki sam sposób, jak twory uzależniające, ale nie są one po prostu związane z konkretnym działaniem uznawanym za uzależniające. Istnieją twory świadomości zbiorowej, które wydają się łagodne, ale ich jedynym celem jest wykradanie ludziom energii poprzez skłanianie ich do zaangażowania się w określone uczucia i działania. Jednym z przykładów są twory świadomości zbiorowej wywołujące w ludziach gniew oraz poczucie, że ich gniew jest uzasadniony. Innym przykładem jest mnóstwo duchów, które wzbudzają w ludziach lęk i poczucie, że nie ma sposobu, aby uciec przed lękiem lub przed tą „rzeczą”, której się boją. Inne twory sprawiają, że ludzie czują się lepsi od innych. Istnieje prawie nieskończona różnorodność takich tworów świadomości zbiorowej. Jednym ze sposobów przekonania się, w jaki sposób takie twory mogą wpływać na ludzi, jest pójście na mecz piłki nożnej.
  • Demony. Konceptu demonów używa się na wiele sposobów. Można powiedzieć, że demony są istotami całkowicie wrogo nastawionymi nie tylko do ludzi, ale także do wszystkiego, co konstruktywne i twórcze. W pełni poświęcają się zniszczeniu i często nie potrafią jasno myśleć, ale działają wychodząc z emocji nienawiści (wobec Boga, ludzi lub czegokolwiek konstruktywnego). Niektóre demony zaczęły swoją egzystencję jako upadłe istoty, ale zostały pochłonięte przez nienawiść. Inne zostały stworzone jako twory świadomości zbiorowej i stały się całkowicie destrukcyjne. Niektóre demony zostały stworzone przez upadłe istoty, często w celu panowania nad ludźmi. Niektóre z nich stały się tak potężne, że nawet upadłe istoty nie są ich w stanie kontrolować. 

Ważne jest, aby wprowadzić następujące rozróżnienie: 

  • Upadłe istoty początkowo były samoświadomymi istotami z wolną wolą. Nadal posiadają wystarczającą samoświadomość, aby potencjalnie móc zmienić swe nastawienie i powrócić na ścieżkę duchowego wzrastania.
  • Upadłe istoty, które zmieniły się w demony i praktycznie rzecz biorąc utraciły tę powyższą zdolność.
  • Uzależniające twory, twory świadomości zbiorowej i demony które nigdy nie miały samoświadomości czy wolnej woli. Przypominają one automaty lub komputery zaprogramowane dla wykonania określonej aktywności. Będą starały się utrzymać swą egzystencję, wciągając ludzi w niszczycielską działalność, która je stworzyła. Fakt, że często powoduje to niszczenie ludzi, nie ma znaczenia dla tych istot, po prostu przechodzą one do innych ofiar. 

Istoty te są tworzone wspólnie przez ludzkość, ale chociaż mamy zdolność tworzenia takich tworów, to nie mamy wystarczająco wysokiej świadomości, aby obdarzyć je samoświadomością i wolną wolą. Tylko wniebowstąpieni mistrzowie mogą to zrobić. Oznacza to, że takich istot nigdy nie będzie można zbawić ani zmienić. Aby Ziemia i ludzkość powróciły do wyższego stanu, istoty te muszą zostać usunięte z Planety. Wniebowstąpieni mistrzowie mogą to zrobić, ale tylko wtedy, gdy zostaną przez nas do tego upoważnieni. 

Możemy to zrobić, wznosząc się ponad świadomość, która sprawiała, że stworzyliśmy te istoty. Dzięki temu przestaniemy dostarczać naszą energię tym złym istotom. Możemy również zanosić wezwania do wniebowstąpionych mistrzów, aby spętali lub pochłonęli te istoty ciemności. Możemy w ten sposób przywołać wystarczającą ilość energii o wysokiej częstotliwości od wniebowstąpionych mistrzów, aby mogła ona przekształcić energie oparte na lęku zgromadzone w danym tworze. Spowoduje to ich usunięcie, aby nie mogły one już wpływać na ludzkość.   

Złe istoty w oktawie mentalnej 

Wiele złych istot w oktawie mentalnej to upadłe istoty, mające pewien plan, który dla istot ludzkich może wydawać się wyrafinowany. Te upadłe istoty często posiadają bardziej rozwinięty intelekt niż większość ludzi, dlatego są dobre w argumentowaniu za czymś, co często może ludzi przekonać. 

Niektóre upadłe istoty w oktawie mentalnej mają egocentryczny plan ustanowienia siebie różnego rodzaju liderami, aby jak najwięcej ludzi ślepo za nimi podążało. Niektóre z tych upadłych istot przejęły umysły ludzi i zainspirowały ich do opracowania różnych ideologii, filozofii, a nawet religii. 

Istoty te często definiują te idee w taki sposób, aby miały one swoje przeciwieństwo. To ustanawia dualistyczną walkę między dwoma systemami myślowymi, w której każdy utrzymuje, że reprezentuję najwyższą prawdę. Dla większego dobra, konieczne staje się zatem wyeliminowanie przeciwnika, a to wzmacnia upadłe istoty. Klasycznym przykładem tego rodzaju dualistycznego konfliktu jest kapitalizm kontra komunizm. 

Twory świadomości zbiorowej znajdują się również w oktawie tożsamości. Zostały one stworzone przez nas wspólnie, przez ludzi skupiających uwagę na konkretnym systemie myślowym. Oczywistym przykładem jest fakt, że wszystkie większe religie stworzyły kolektywnego ducha, który często stara się zapobiec odejściu ludzi od religii. Duchy te mogą również nasilić konflikt (ustanowiony przez upadłe istoty) pomiędzy różnymi religiami, sprawiając, że ludzie czuli, że muszą nawracać innych, w przeciwnym razie dojdzie do jakiegoś kataklizmu. To samo dotyczy ideologii politycznych, w tym również materialistycznego systemu myśli.   

Złe istoty w oktawie tożsamości 

Najbardziej wyrafinowane są upadłe istoty w oktawie tożsamości, co oznacza, że posiadają one wielką zdolność do oszukiwania istot ludzkich. Szczególnie specjalizują się w zniekształcaniu naszego poczucia tożsamości, a jednym z ich planów jest sprawienie, abyśmy zapomnieli, kim naprawdę jesteśmy, ograniczając nasze możliwości do bycia otwartą bramą dla naszych wyższych istot i dla wniebowstąpionych mistrzów. Chcą, abyśmy czuli, że jesteśmy całkowicie bezradni, by móc przeciwstawić się upadłym istotom i ich panowaniu na Ziemi. 

Oczywistym przykładem tego jest chrześcijańska doktryna grzechu pierworodnego, zgodnie z którą Bóg stworzył nas jako grzeszników, a zatem wszystko, co robimy, jest grzechem. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie zmienić większości ograniczających uwarunkowań występujących na Ziemi. W rzeczywistości jesteśmy jednak współtwórcami i mamy zdolność współtworzenia nowego stanu Ziemi, w którym wszystkie uwarunkowania stworzone przez upadłe istoty zostaną usunięte. 

Niektóre upadłe istoty w oktawie tożsamości mają plan stworzenia świata oddzielonego od reszty naszej sfery i mogącego istnieć samoistnie. Chcą stworzyć tak wyrafinowaną cywilizację, że w ich mniemaniu Stwórca będzie musiał je zaakceptować i dać im wieczne życie. Chcą mieć moc wniebowstąpionych mistrzów bez wzniesienia do duchowego świata (bez przezwyciężenia oddzielenia i ego). 

Niektóre upadłe istoty w oktawie tożsamości mają zamiar udowodnić, że Stwórca się myli. W szczególności chcą udowodnić, że danie istotom ludzkim wolnej woli było błędem. Dlatego właśnie starają się sprawić, abyśmy niewłaściwie korzystali z naszej wolnej woli i używali jej do destrukcyjnych celów, byśmy zniszczyli wszystko, co konstruktywne na Ziemi. Istoty te cierpią na skutek złudzenia, że jeśli spowodują zniszczenie naszej Planety lub uniemożliwią nam wstąpienie do duchowego świata, to Stwórca będzie musiał przyznać, że danie nam wolnej woli było pomyłką. Uważają również, że zmusi to Stwórcę do odebrania nam wolnej woli i dania upadłym istotom nieograniczoną władzę nad nami.

Dodaj komentarz