Zło – 4.
Dualistyczne myślenie

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Jak upadłe istoty wykorzystują systemy myśli

Upadłe istoty wykorzystują systemy myślowe z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich:

  • Ukrycie swojego istnienia, swoich planów i metod.
  • Stworzenie konfliktu wśród ludzi, podsuwając nam błędne idee na temat tego, kim jesteśmy.
  • Tworzenie konfliktów pomiędzy ludźmi, zarówno pomiędzy osobami, grupami, jak i narodami.
  • Nakłanianie nas do uwierzenia, że względne kłamstwo jest absolutną prawdą.
  • Nakłanianie nas do uwierzenia, że propagowanie absolutne prawdy jest tak ważne, że usprawiedliwia ono zabijanie innych ludzkich istot.
  • Ustanowienie siebie jako autorytetów, które mogą definiować prawdę. Poniżyć nas jako tych, którzy nie są w stanie poznać prawdy. Celem jest skłonienie nas do ślepego podążania za nimi.
  • Podważenie naszej, płynącej ze źródła w nas samych, intuicyjnej zdolności do wiedzy, co jest prawdziwe.
  • Uniemożliwienie wykorzystania naszych wrodzonych mocy do ich demaskowania lub ich kwestionowania.
  • Zyskanie dominacji na Ziemi i uniemożliwienie nam wykorzystania wrodzonych mocy do przejęcia panowania nad Ziemią. 

Kiedy względna prawda staje się absolutną 

Wszystko, co robią upadłe istoty z systemami myślowymi, opiera się na świadomości dualizmu. Zawsze wykorzystują świadomość dualizmu w celu zdefiniowania danego systemu myślowego i argumentują, dlaczego jest on absolutną prawdą. 

Podstawowym skutkiem świadomości dualizmu jest czynienie wszystkiego względnym. Początkowo może się to wydawać sprzeczne, ponieważ systemy myślowe zdefiniowane przez świadomość dualizmu zazwyczaj twierdzą, że posiadają absolutną prawdę. 

Jednak dualizm opiera się na zaprzeczeniu jedności. Wyciąga jedną część większej kwestii i określa ją jako specjalny pogląd na sprawę. Następnie mianuje go jako pogląd posiadający jakiś ostateczny autorytet lub prawdę, co oznacza, że nie można lub nie powinno się go kwestionować. 

Upadłe istoty wykorzystują dualizm w celu stworzenia na Ziemi psychicznego stanu wątpienia. Istnieje tak wiele sprzecznych idei, że bardzo trudno jest wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe. Ponieważ my, istoty ludzkie, mamy potrzebę bezpieczeństwa lub ochrony, upadłe istoty najpierw stworzyły wątpliwość, a następnie zaoferowały nam sposób wyjścia z niego poprzez dany, jedynie „prawdziwy” system myślowy. 

Jest to przykład jednej z podstawowych taktyk upadłych istot, a mianowicie najpierw stworzenie problemu, a następnie zaoferowanie rozwiązania. Jednak rozwiązanie skłania ludzi do ślepego podążania za upadłymi istotami. Oczywiście, tak naprawdę to wcale nie rozwiązuje ono żadnego problemu. 

Twierdzenie o absolutnej prawdzie 

System myślowy określony przez upadłe istoty zazwyczaj opiera się twierdzeniu, że pewne stwierdzenia lub aksjomaty są absolutnie prawdziwe i dlatego nie należy ich kwestionować. Czasami mówi się, że dzieje się tak dlatego, że te prawdy są oczywiste, ponieważ pochodzą od najwyższego możliwego autorytetu lub ponieważ opierają się na prawach natury. 

Jeżeli przyjmiesz podstawowe przesłanki, wszystko, co się na nich opiera również musi być prawdziwe. Np., jeżeli przyjmiesz podstawowe przesłanki marksizmu, to socjalizm jest jedynym prawdziwym systemem ekonomicznym. Jeżeli przyjmiesz podstawowe przesłanki kapitalizmu, staje się on jedynym prawdziwym systemem ekonomicznym. 

Wynikiem netto jest blokowanie twojej świadomości, że może istnieć głębsze zrozumienie gospodarki niż to prezentowane przez marksizm lub kapitalizm. To właśnie trzyma ludzi w pułapce przekonań, które mogą prowadzić tylko do konfliktu. 

Nierozwiązywalne konflikty 

Wiele z systemów myślowych stworzonych przez upadłe istoty ustanawia nierozwiązywalne konflikty. Kapitalizm musi być w konflikcie z komunizmem, ponieważ oba nie mogą być prawdziwe. Sprawiło to, że wielu ludzi przyjęło twierdzenie, iż jeden z nich musi być prawdziwy, uniemożliwiając uświadomienie sobie, że rzeczywistym problemem nie jest to, czy coś jest prawdziwe czy fałszywe. 

Grecki filozof Arystoteles określił system logiki, który ma głęboki wpływ na naszą cywilizację. Zgodnie z nim, dane stwierdzenie musi być prawdziwe lub fałszywe, ponieważ nie mogą być jednocześnie zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. Wyklucza to możliwość, że dane twierdzenie może nie być ani w pełni prawdziwe ani w pełni fałszywe, ponieważ opiera się ono na ograniczonym zrozumieniu problemu. 

Wykorzystywane było to przez upadłe istoty wiele razy. W niektórych przypadkach dwie grupy upadłych istot określiły dwa systemy myślowe, które twierdzą, że reprezentują absolutną prawdę. Następnie wmanipulowały ludzi w myślenie, że muszą wybrać jeden z nich. Przykładowo, jeżeli wszystko, co widzisz, to komunizm i kapitalizm i jeżeli dostrzegasz pewne wady w komunizmie, możesz argumentować, że kapitalizm musi być jedynym prawdziwym systemem. To powoduje, że wielu ludzi uważa, iż muszą zaakceptować wszystko, co jest głoszone przez kapitalizm, uniemożliwiając im w ten sposób szukanie głębszego zrozumienia. 

Starcia między systemami myślowymi zdefiniowanymi przez upadłe istoty wywołały ogromne zamieszanie. Ponieważ my, ludzie, mamy psychiczną potrzebę bezpieczeństwa, upadłe istoty oferują nam ochronę ze stworzonego przez siebie zamieszania, formułując absolutystyczne lub autorytarne twierdzenia o swoim systemie. Jeżeli przyjmiesz te twierdzenia o jednym systemie i nigdy ich nie zakwestionujesz, zyskasz bardzo kruche poczucie bezpieczeństwa.

Wielu chrześcijan wierzy, na przykład, że wyznając religię chrześcijańską i nigdy jej nie kwestionując mają zagwarantowane zbawienie. Czyniąc to nie dostrzegają, że robią z siebie niewolników upadłych istot. Istoty te zbuntowały się przeciwko Stwórcy. Więc jak podążanie za nimi dorowadzi cię do Królestwa Bożego? 

Dodaj komentarz