Zło – 4.
Dualistyczne myślenie

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Demaskacja dualistycznego myślenia

Upadłe istoty stale dążą do oszukiwania nas i manipulowania nami, aby urzeczywistnić jeden ze swoich planów. Ich podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego jest uwięzienie nas w tym samym stanie świadomości, w którym uwięzione są one same. One nie widzą ograniczeń swej mentalności i będą zdecydowanie stawiać opór każdej próbie uwolnienia się ludzi od niej. 

Ta mentalność wykorzystywana przez upadłe istoty to myślenie dualistyczne. Charakteryzuje się ono zaprzeczeniem lub ignorowaniem jedności leżącej u podstaw całego życia. Myślenie dualistyczne opiera się na tworzeniu złudzenia, że rzeczywistość można podzielić na osobne segmenty, które następnie mogą stworzyć przeciwne bieguny. 

Na poziomie osobistym to właśnie myślenie dualistyczne umożliwia nam postrzeganie siebie jako odrębnych istot. Dzięki niemu jesteśmy w stanie uwierzyć (a nawet doświadczyć), że jesteśmy oddzieleni od duchowego źródła, od wszechświata, w którym żyjemy i od siebie nawzajem. 

Myślenie dualistyczne powoduje wszystkie konflikty na Ziemi. Jest to źródło mentalności „ja kontra oni”, która jest wizytówką upadłych istot. To prowadzi do najpowszechniejszego i najbardziej śmiercionośnego złudzenia na Ziemi, a mianowicie „ja” mogę skrzywdzić „ciebie”, nie krzywdząc siebie. 

Istoty ludzkie mają wrodzone poczucie, że zabijanie innych istot ludzkich nie jest naturalne (upadłe istoty straciły to poczucie) i opiera się ono na jedności życia. Możemy je nazwać naszym poczuciem podstawowego człowieczeństwa (basic humanity). 

Upadłe istoty okazały się skuteczne w nakłanianiu nas do zabijania siebie nawzajem i zrobiły to przez zneutralizowanie tego poczucia. Ich narzędziem do tego celu jest dualistyczna świadomość i złudzenie, że możemy skrzywdzić innych nie krzywdząc siebie.

Nierozwiązywalny konflikt 

Myślenie dualistyczne zawsze zawiera lub tworzy dwa bieguny. Są one definiowane jako przeciwieństwa i zazwyczaj jest im przydawany wartościujący osąd, aby jeden biegun był widziany jako prawdziwy, właściwy lub dobry, podczas gdy drugi biegun jako fałszywy, niewłaściwy lub zły. Tworzy to nierozwiązywalny konflikt pomiędzy tymi dwoma, który może zostać rozwiązany tylko przez zniszczenie jednego bieguna przez drugi. 

Upadłe istoty określiły niektóre z tych biegunów tak, aby ludzie po obu stronach uwierzyli, że są dobrzy, a ci po przeciwnej stronie są źli. Przykładami jest konflikt pomiędzy chrześcijaństwem a islamem oraz konflikt pomiędzy kapitalizmem a komunizmem. 

Istnieje wiele przykładów, jak zneutralizowało to podstawowe człowieczeństwo ludzi, przekonując każdą przeciwną grupę, że jest dobra, by czuła się w pełni usprawiedliwiona zabijając członków drugiej grupy. Zabijanie ludzi stało się teraz postrzegane jak coś dobrego, być może nawet coś, co zostanie nagrodzone przez Boga w Niebie.

Wykluczenie alternatyw 

Dualistyczne myślenie uniemożliwia nam dążenie do głębszego zrozumienia problemu. Koncentruje się ono na dwóch biegunach i wyklucza wszystkie inne opcje. Na przykład, albo kapitalizm albo komunizm jest optymalnym systemem ekonomicznym, co oznacza, że zamyka ono umysł na możliwość, że mogłoby istnieć lepsze rozumienie ekonomii niż to zawarte w każdym z tych systemów.

Jak wyjaśniono w innym miejscu, celem życia jest podnoszenie naszej świadomości. Kapitalizm i komunizm były produktami faktu, że kiedy oba systemy były definiowane świadomość zbiorowa znajdowała się na pewnym poziomie. W miarę upływu czasu wzrasta zbiorowa świadomość, co oznacza, że możemy teraz osiągnąć lepsze zrozumienie dowolnego problemu niż to, co jest zdefiniowane przez dualistyczne bieguny.

Rozwiązanie konfliktu 

Konfliktu pomiędzy dwoma dualistycznymi biegunami nigdy nie można rozwiązać. Jeden biegun może zniszczyć inny, ale wtedy pojawi się kolejny i powstaje nowy konflikt. 

Opisał to niemiecki filozof, Hegel, który powiedział, że każda teza zawiera w sobie ziarno swojej antytezy, a walka między nimi prowadzi do syntezy. Synteza staje się następną tezą, która formułuje swoją własną antytezę i walka trwa. Hegel miał rację, ale jego wgląd ma zastosowanie tylko do dualistycznych systemów. 

W rzeczywistości można osiągnąć wewnętrzny spokój i pokój na świecie tylko przez przekroczenie dualistycznego myślenia, które tworzy przeciwstawne bieguny. Ostatecznie wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, co oznacza, że z natury nie stoimy w opozycji względem siebie. Nie oznacza to, że jesteśmy do siebie podobni, ale oznacza to, że możemy rozwinąć wyższy poziom świadomości, w którym nasze różnice są postrzegane jako szanse, a nie jako zagrożenia. 

Kiedy wychodzimy poza dualistyczne myślenie, możemy wyrazić to co nas różni w sposób, który nas uzupełnia, a nie stawia nas przeciw sobie. Jest to naturalny stan rzeczy ale został on zakłócony, kiedy upadłe istoty uwikłały nas w myślenie dualistyczne. Ten stan można przywrócić, gdy wzniesiemy się ponad dualistyczne złudzenia.

Myślenie czarno-białe i myślenie szare 

Myślenie dualistyczne prowadzi do dwóch form myślenia, które obecnie można zauważyć u wielu grup ludzi: 

  • Myślenie czarno-białe. Ta forma myślenia jest typowa dla ludzi, którzy nie mogą żyć w niepewności. wielu fundamentalistów religijnych uważa na przykład, że religijne pisma stanowią absolutną prawdę i że określają wyraźne różnice między dobrem a złem. Dla nich dane pismo czy idea są albo absolutnie prawdziwe lub całkowicie fałszywe i nie ma nic pomiędzy. Ci ludzie chcą po prostu, aby zasady były przestrzegane i uważają, że przestrzegając tych zewnętrznych zasad (bez zmiany stanu świadomości) mają gwarancję, że pójdą do Nieba.
  • Myślenie szare. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie zaczęło dostrzegać ograniczenia czarno-białego myślenia i zdystansowało się od grup ludzi zdominowanych przez tę formę myślenia. Niektórzy jednak zostali uwięzieni w kolejnej formie dualistycznego myślenia, która zaprzecza, że istnieje coś takiego jak prawda. Dla tych ludzi wszystko jest szare i nie ma prawdy absolutnej. Wielu z nich uważa na przykład, że jeśli skoncentrują się na miłości lub na pozytywnych rzeczach i sprawach, to po tym życiu pójdą do właściwego miejsca. Niektórzy zaprzeczają potrzebie spojrzenia na przyczynę zła lub wręcz powiedzą, że czytając tę stronę i witrynę internetową dodajesz złu mocy. Ich motto brzmi: „Wszystko jest dobre.”. 

W rzeczywistości istnieje stan świadomości, który znajduje się poza myśleniem dualistycznym. Możemy poznać tę rzeczywistość i doświadczyć jej, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy świadomy wysiłek, aby przejrzeć dualistyczne myślenie i złudzenie oddzielenia oraz wznieść się ponad nie. Nie stanie się to bez świadomego wysiłku i ta strona i witryna da ci narzędzia do rozpoczęcia tego procesu. 

Upadłe istoty określające zarówno dobro, jak i zło 

Upadłe istoty wykorzystały, oczywiście, myślenie dualistyczne do sformułowania swoich własnych definicji dobra i zła. Niektóre z nich oznaczyłyby nauczanie pomieszczone na tej stronie i w niniejszej witrynie jako złe. Główną cechą charakterystyczną tych definicji jest to, że zawierają one wartościujący osąd i ustanawiają konflikty pomiędzy grupami ludzi, oznaczając niektóre jako dobre, a niektóre jako złe. 

Upadłe istoty będą dowodzić, że określając je same jako złe istoty, ta strona i witryna również korzysta z dualistycznego myślenia. Jednak nie dążą one do ustanowienia konfliktu pomiędzy różnymi grupami ludzi. Usunięcie upadłych istot dzięki użyciu świadomości dualizmu jest niemożliwe. Nie jest możliwe pokonanie upadłych istot, ponieważ walka z nimi będzie tylko mnożyła złudzenia oddzielenia i dualizmu. 

Celem niniejszej strony i witryny jest umożliwienie ci wzniesienia się ponad świadomość dualizmu. Naturalnie, nie można tego zrobić bez obnażenia świadomości dualizmu i istot, które ją wykorzystują w celu manipulowania nami. Jednak ich celem nie jest stworzenie konfliktu, ale usunięcie go dzięki wzniesieniu świadomości. Nie można pokonać choroby, dopóki nie zrozumie się jej przyczyny.

Celem niniejszej strony i witryny nie jest nakłonienie ludzi do powiedzenia: „Musimy teraz zidentyfikować upadłe istoty i je zniszczyć.” Celem jest umożliwienie ludziom podjęcia decyzji o podniesieniu świadomości, aby upadłe istoty już więcej nami nie manipulowały. Ich celem jest również przekazanie ludziom wiedzy i narzędzi, które umożliwią nam upoważnienie wniebowstąpionych mistrzów do usunięcia złych istot z Ziemi.

Dodaj komentarz