Zło – 2. Pochodzenia zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Cztery poziomy naszego świata

Nie można zrozumieć zła, obserwując tylko świat materialny.
Konieczne jest uświadomienie sobie, że nie żyjemy w świecie, który istnieje w stanie oddzielenia, nie ulegając jakimkolwiek zewnętrznym wpływom.

W rzeczywistości świat materialny jest częścią energetycznego kontinuum, a to, co możemy wykryć przy pomocy naszych fizycznych zmysłów i materialnych instrumentów, jest jak wierzchołek góry lodowej. Jeśli będziesz obserwował tylko wierzchołek góry lodowej, jak prawdopodobnym będzie, że zrozumiesz, dlaczego dryfuje ona na południe pod wiatr?

Materialny wszechświat zbudowany jest z energii, która wibruje w określonym spektrum. Jest to porównywalne do skali tonalnej, którą można podzielić na oktawy. Istnieją dźwięki wychodzące poza oktawy słyszalne dla naszych uszu.

(Zobacz rysunek nr 1 w angielskim oryginale strony)

Świat materialny jest najniższą oktawą (najniższą wibracją) z wszystkich czterech światów lub oktaw,
które obejmują:

  • Oktawę materialną lub fizyczną, którą możemy wykryć naszymi zmysłami fizycznymi i instrumentami naukowymi wykonanymi z materii. Podobnie jak w przypadku naszych zmysłów, wszystkie instrumenty mają ograniczony zasięg – co tworzy horyzont obserwacji, poza którym nie możemy nic dostrzec.
  • Następną oktawą o wyższej wibracji niż fizyczna jest oktawa emocjonalna. Na poziomie osobistym odpowiada ona naszemu „ciału” emocjonalnemu.
  • Nad oktawą emocjonalną znajduje się oktawa mentalna odpowiadająca poziomowi myśli.
  • Najwyższą z czterech oktaw jest świat tożsamości odpowiadający naszemu poczuciu tożsamości: za jakiego rodzaju istoty się uważamy; co naszym zdaniem możemy, a czego nie możemy zrobić?

Znaczenie czterech oktaw polega na tym, że oktawa fizyczna jest najniższa, co oznacza, że większości zjawisk materialnych nie można wyjaśnić, patrząc tylko na świat materialny. Nauka rozpoznaje przyczynę i skutek, ale nie uznaje, że nie wszystkie przyczyny można znaleźć w świecie materialnym.

 (Zobacz rysunek nr 2 w angielskim oryginale
rodziału
)

Większość zjawisk materialnych zaczyna się w oktawie tożsamości, następnie staje się bardziej konkretna w oktawie mentalnej, nabiera rozpędu w oktawie emocjonalnej, a następnie przekracza granicę i staje się tym, co wykrywamy jako zjawisko materialne.

Zło nie jest zjawiskiem wyłącznie materialnym. Rozważ, dlaczego Adolf Hitler doprowadził do Holokaustu. Jeśli spojrzysz na jego drzewo genealogiczne, nie znajdziesz w nim nikogo tak złego jak on. Jak więc wyjaśnić jego zachowanie genetycznym dziedziczeniem? Jeśli spojrzysz tylko na jego wychowanie, znajdziesz wielu ludzi, którzy mieli trudniejsze dzieciństwo, nie stając się ludobójcami.

Hitler nie doprowadził do Holokaustu wyłącznie z przyczyn materialnych. Zaistniał komponent emocjonalny (zmuszając go do nienawidzenia ludzi), komponent mentalny (zmuszając go do stworzenia
ideologii, która „usprawiedliwiała” ludobójstwo), ale najważniejsze było jego poczucie tożsamości jako z natury nadrzędne wobec innych istot ludzkich. To pokazuje, że Hitler był upadłą istotą.

Nie można również zrozumieć Hitlera bez uświadomienia sobie, że nie działał on sam. Był prawie całkowicie kontrolowany przez złe istoty w oktawach emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości. Jak to zostanie wyjaśnione w innym miejscu, we wszystkich czterech oktawach istnieją złe istoty. Istoty ludzkie mogą czynić zło, ale tylko wtedy, gdy są kontrolowane przez złe istoty w trzech wyższych oktawach. 

Próba wyjaśnienia zła poprzez spojrzenie tylko na przyczyny materialne jest jak próba wyjaśnienia przypływu, patrząc tylko na powierzchnię morza.

Wiedza o czterech oktawach jest również ważna w związku z wyjaśnieniem, w jaki sposób został stworzony świat. Ponad czterema oktawami istnieje świat, w którym przebywają wniebowstąpieni mistrzowie.

To oni stworzyli nasz świat. Dokonali tego, tworząc najpierw wizję na poziomie tożsamości. Następnie skonkretyzowali tę wizję na poziomie mentalnym, nadali jej rozpęd na poziomie emocjonalnym i w końcu obniżyli ją do spektrum wibracji fizycznych.

Wszystko, co robimy, odbywa się z użyciem energii, którą otrzymujemy z wyższego świata, od naszych wyższych ja. Energia ta spływa do „ciała” tożsamości, do ciała mentalnego i do ciała emocjonalnego zanim przybierze formę naszych fizycznych działań. Kiedy ludzie czynią zło, często jest to spowodowane tym, że złym istotom w trzech wyższych oktawach udało się zakłócić naturalny przepływ energii poprzez nasze trzy wyższe ciała.

Złe istoty mogą kontrolować nasze działania, kontrolując nasze emocje, nasze myśli i nasze poczucie tożsamości. Jak do tego dochodzi, zostanie wyjaśnione w innych częściach tej strony i witryny.

Dodaj komentarz