7. Usuwanie zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Przekraczanie dualizmu

Jak wyjaśniono w innym miejscu, podstawową bronią wykorzystywaną przez upadłe istoty jest określona forma myślenia, która dąży do polaryzacji każdej kwestii w dwa przeciwstawne stanowiska. Upadłe istoty dążą następnie do narzucenia wartościującego osądu mówiąc, że jedno stanowisko jest prawdziwe, a drugie fałszywe lub złe. Następnym etapem jest epicka mentalność, zgodnie z którą niezwykle ważne jest, aby dobro pokonało zło (wszelkimi środkami). 

Patrząc z perspektywy historycznej większość debat odbywała się według tego schematu. Z tą formą dyskusji wiąże się kilka problemów: 

  • Całkowicie przeoczono, że upadłe istoty określiły oba przeciwstawne bieguny. W ten sposób definiują one problem, który jest dyskutowany.
  • Kiedy upadłe istoty definiują oba bieguny, faktycznie nie ma znaczenia, która strona wygra dyskusję. Tak czy inaczej, wynik posłuży jednemu z ukrytych planów upadłych istot i popchnie społeczeństwo w pożądanym przez nich kierunku.
  • Kiedy upadłe istoty określą warunki debaty, definiują również możliwe rozwiązania, które ludzie mogą dostrzec. Ludzie po prostu nie widzą żadnego innego rozwiązania oprócz tego, które służy planom upadłych istot.
  • W wielu przypadkach to nie jest kwestia tego, co jest dobre, a co złe w jakiś ostateczny sposób. Jest to jedynie kwestia tego, czy wygra jedna grupa upadłych istot lub inna grupa upadłych istot.
  • W wielu przypadkach problem jest definiowany w taki sposób, że jedyną możliwością jest zastosowanie siły wobec określonej grupy ludzi. Wiele konfliktów przeradza się w rozwiązanie siłowe, przygotowujące również grunt pod przyszły konflikt. Niektóre debaty nie mają rozwiązania, ale nawet to służy planowi tworzenia chaosu w społeczeństwie.
  • Kiedy debata skupia się tylko na dwóch biegunach, to fakt ten wyklucza wszystkie inne rozwiązania. Dlatego w wielu przypadkach społeczeństwo dyskutuje w oparciu o dwa bieguny określone przez upadłe istoty i nie ma otwarcia na inne możliwości definiowane przez umysł jedności.

Wniosek jest taki, że niezwykle ważne jest, aby społeczeństwo stało się bardziej świadome dualistycznego stanu świadomości. Jednak widzimy, że obecnie żadne społeczeństwo nie jest tego prawdziwe świadome. 

Chociaż może się to wydawać zniechęcające, musimy pamiętać, że w świadomości zbiorowej istnieje stały stan postępu. Osiągnął on poziom umożliwiający dokonanie zmiany, w której ludzie (przynajmniej górne 10%) mogą szybko stać się świadomi dualizmu i niebezpieczeństwa tych spolaryzowanych debat. 

Dlatego też istnieje wielka potrzeba ludzi, którzy mogą być pionierami tej zmiany, aby w różny sposób podnosić świadomość dualizmu i jej alternatywy. Oznacza to, oczywiście, że ludzie ci muszą być gotowi wznieść najpierw swoją świadomość ponad dualizm.

Dlaczego nie możemy walczyć z upadłymi istotami 

Niezbędne jest rozumienie, że górne 10% najbardziej świadomych ludzi musi zyskać świadomość obecności i metod upadłych istot BEZ wchodzenia w dualistyczną walkę z nimi. Wcześniej wyjaśniono, że upadłe istoty są ekspertami we wciąganiu grup ludzi w walkę przeciwko sobie i to oczywiście jest dualistyczne. Jednakże, jeśli zaczniemy widzieć siebie stojących w opozycji do upadłych istot i zechcemy zniszczyć je lub ukarać, również wchodzimy w dualistyczną walkę przeciwko nim. 

Nigdy nie będziemy mogli usunąć upadłych istot z tej planety, walcząc z nimi. Jeżeli spróbujemy walczyć z nimi lub je zniszczyć, po prostu zasilimy energię opartą na lęku, służącą ukryciu upadłych istot i wzmocnieniu ich pozycji. Dlatego musimy dokonać wysiłku, aby uniknąć wciągnięcia w jakikolwiek rodzaj dualistycznej walki. Sposób „walki” z upadłymi istotami wiedzie przez świadomość – a to oznacza, że musimy zacząć od siebie. 

Musimy być gotowi spojrzeć na siebie i zidentyfikować wszystkie posiadane przez nas dualistyczne przekonania. Na przykład, wielu bardziej świadomych ludzi nadal uważa, że w pewnych okolicznościach przemoc jest konieczna i uzasadniona, aby bronić siebie lub innych ludzi. Jednak Jezus, Budda i inni duchowi nauczyciele próbowali nauczać i pokazać, że tak nie jest. Zamiast tego musimy nastawić drugi policzek, a to może być bardzo trudna lekcja dla wielu ludzi. 

Musimy stać się świadomi, że przeżyliśmy wiele wcieleń na tej Planecie i najprawdopodobniej doświadczyliśmy przemocy i wykorzystywania ze strony upadłych istot. Stworzyło to reaktywny wzorzec w naszych psychikach, który powoduje, że aktywujemy upadłe istoty w dualistyczny sposób. Musimy być gotowi na dokonanie wysiłku w postaci uleczenia naszej psychiki z tych wzorców zachowań, abyśmy mogli wznieść się ponad wszelkie reaktywne wzorce związane z upadłymi istotami. 

To są dokładnie te same wzorce, których używają upadłe istoty do wciągnięcia nas w dualistyczną walkę z nimi i jest to podstawowy sposób uniemożliwienia nam robienia tego, ku czemu mamy potencjał – usunięcia ich z tej Planety. Musimy być w stanie powiedzieć za Jezusem: „Nadchodzi władca tego świata (upadłe istoty), nie ma on jednak we mnie nic, co byłoby jego.” Lub musimy być jak Budda, który był kuszony przez demony Mary (upadłe istoty), ale on nie zareagował na nie. 

10% najbardziej świadomych ludzi ma potencjał do uleczenia swej psychiki i wzniesienia się ponad dualistyczne reakcje, po czym będziemy mogli zrobić kilka rzeczy w celu usunięcia upadłych istot z Ziemi: 

  • W niektórych przypadkach możemy pozwolić, aby wcielone upadłe istoty nas skrzywdziły. Kiedy nie będzie w nas dualistycznej reakcji na to, sprowadzimy na nie sąd Chrystusa istoty, co doprowadzi do ich usunięcia.
  • Możemy pomóc w procesie demaskowania upadłych istot i ich metod tak, aby coraz więcej ludzi mogło zacząć zauważać prawdziwą przyczynę zła i dostrzegło zakres, w jaki byliśmy przez nie oszukiwani i manipulowani.

Możemy wołać o wstawiennictwo wniebowstąpionych mistrzów, którzy mają moc usunięcia upadłych istot.

Dodaj komentarz