7. Usuwanie zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Wołanie o pomoc

Jak wspomniano w kilku miejscach tej strony i witryny, my – istoty ludzkie, nie jesteśmy osamotnieni w radzeniu sobie z upadłymi istotami. Mamy dostęp do wniebowstąpionych mistrzów, którzy są istotami egzystującymi poza dualizmem, chcącymi jedynie pomóc nam wznieść się ponad dualizm, a tym samym wznieść się ponad bycie pod panowaniem upadłych istot. 

Musimy zdać sobie sprawę, że chociaż upadłe istoty absolutnie nie szanują naszej wolnej woli, to wniebowstąpieni mistrzowie mają dla niej absolutny szacunek. Dlatego mistrzowie nie mogą interweniować, dopóki ich o to nie poprosimy. To oczywiście wymaga od nas uświadomienia sobie istnienia zarówno upadłych istot, jak i wniebowstąpionych mistrzów – a upadłe istoty zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby uniemożliwić nam uświadomienie sobie ich istnienia. 

Równanie dla Ziemi jest dość proste. Wniebowstąpieni Mistrzowie mają moc usunięcia wszelkiego zła z powierzchni Ziemi i mogą to zrobić w mgnieniu oka. Jednak nie mają prawa do podejmowania decyzji, jaki przejaw zła powinien zostać usunięty – tylko my, którzy jesteśmy w fizycznym wcieleniu, mamy to prawo. Mamy prawo, ale nie mamy mocy; Mistrzowie mają moc, ale nie mają prawa. Jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie naszego prawa do wezwania Mistrzów do działania. 

Wniebowstąpieni Mistrzowie chętnie usunęliby wojny z Ziemi i mogą to zrobić już teraz. Jednak nie mają do tego prawa, dopóki masa krytyczna ludzi nie podejmie decyzji, że chce być wolna od wojen. 

Ktoś mógłby powiedzieć: „Czyż wszyscy ludzie nie chcą być wolni od wojen?” Brutalna odpowiedź brzmi: „Nie w tym momencie”. 

Można by stwierdzić, że większość ludzi na Ziemi powiedziałaby, że chce być wolna od wojen, ponieważ chce uchronić się przed doznaniem cierpienia w czasie wojny. Jednak przy bliższym zbadaniu można zauważyć, że większość ludzi wciąż posiada elementy świadomości walki w swojej psychice. 

Wynika to z faktu, że byli oni narażeni na traumę związaną z wojnami w poprzednich wcieleniach, a to stworzyło w ich psychice reaktywne wzorce zachowań, które zmuszają ich do trzymania się przekonania, że kiedy, przykładowo, narażony jesteś na przemoc, to twoja siłowa reakcja jest uzasadniona i konieczna. Tylko wtedy, gdy masa krytyczna ludzi dostrzeże tę świadomość i uwolni się od reaktywnych wzorców zachowań, możemy prawdziwie dać wniebowstąpionym mistrzom prawo do usunięcia wojen.

Czego potrzeba, aby usunąć zło 

Upadłe istoty przyniosły ze sobą na Ziemię większość przejawów, które postrzegamy jako złe. Jednak, na przykład, po wniesieniu na tę planetę wojen, zaistniały pewne inne mechanizmy, które podtrzymują ten przejaw zła: 

 • Upadłe istoty w oktawie fizycznej podżegają do wojen lub budują napięcie prowadzące do wojen.
 • Upadłe istoty w oktawie emocjonalnej, mentalnej i tożsamości robią tak samo.
 • W oktawie emocjonalnej istnieją demony lub twory świadomości zbiorowej, które wciągają ciała emocjonalne ludzi, często czyniąc je bardziej skłonnymi do reagowania gniewem, który prowadzi do przemocy.
 • W świadomości zbiorowej istnieją pewne przekonania, które wzmacniają wojnę i faktycznie sprawiają, że ludzie trzymają się świadomości tworzącą wojny.

Widzimy teraz, że aby usunąć szczególny przejaw zła, muszą wydarzyć się trzy rzeczy: 

 • Upadłe istoty stojące za tym przejawem muszą zostać usunięte z fizycznego wcielenia oraz z oktawy emocjonalnej, mentalnej i tożsamości Ziemi.
 • Demony i twory świadomości zbiorowej, które wciągają ludzi w reakcje, muszą zostać usunięte z oktawy emocjonalnej.
 • Masa krytyczna ludzi musi uświadomić sobie istnienie pewnych wzorców w świadomości zbiorowej i wznieść się ponad nie.

Po zrozumieniu tego mechanizmu można dostrzec, że nawet jedna osoba może przyczynić się do usunięcia zła. Można to uczynić, upoważniając wniebowstąpionych mistrzów do wkroczenia i interwencji. Aby w pełni zrozumieć, jak to działa, należy zrozumieć następujące kwestie: 

 • Upadła istota (zgodnie z Prawem Wolnej Woli) będzie mogła dalej robić to, co robi (w którejkolwiek z czterech oktaw), dopóki nie zostanie osądzona przez Jeden Umysł. Może to nastąpić, gdy stosuje ona przemoc wobec osoby, która osiągnęła pewien poziom świadomości Jedności. Na przykład upadłe istoty, które zabiły Jezusa, otrzymały wyrok Sądu Chrystusa i zostały usunięte z Ziemi. Może się to jednak również nastąpić, gdy dana osoba zanosi konkretne wołanie o Sąd Jedności (lub Sąd Chrystusa) w sprawie upadłych istot. Wniebowstąpieni mistrzowie dali nam po temu konkretne narzędzia. Pamiętaj, że są one najbardziej skuteczne, gdy wzniosłeś się ponad świadomość stojącą za zjawiskiem, nad którym pracujesz. Jeśli chcesz usunąć wojnę, musisz wznieść się ponad świadomość tworzącą wojny.
 • Za wszystkimi przejawami zła kryje się komponent energii. Jako że ludzie prowadzili wojny na przestrzeni dziejów to, przykładowo, wytworzyli ogromne ilości energii opartej na lęku. Energia ta jest częścią wzorca/matrycy w świadomości zbiorowej. Jest ona stworzona przez pewne przekonanie, ale gdy już zaistnieje, to oddziałuje na ciała emocjonalne ludzi, co oznacza, że ludzie mogą łatwiej zostać wciągnięci w wojnę. Energia ta utrudnia również ludziom dostrzeżenie przekonania, które się za nią kryje. Tak długo, jak ludzie są przytłoczeni energią gniewu, będzie im bardzo trudno dostrzec, że samoobrona jedynie zmusza cię do pozostania we wzorcu wojny i konfliktów. To, co możemy zrobić, to zanosić wołania o ponowne dowartościowanie tej energii z pomocą wibracji opartej na miłości. Wniebowstąpieni mistrzowie to czynią, ale mogą to zrobić tylko na bazie ilości energii, którą my przywołamy. 

Widzimy teraz, że musimy zanosić konkretne wołania do wniebowstąpionych mistrzów. Możemy, na przykład, wołać o Sąd Chrystusa w sprawie upadłych istot tworzących wojny. Możemy również zanosić wołania w kwestii likwidacji energii w zbiorowej świadomości, która utrudnia ludziom dostrzeżenie świadomości stojącej za wojnami. 

Na początku może i trudno w to uwierzyć ale, zanosząc takie wołania do wniebowstąpionych mistrzów, nawet niewielka liczba ludzi może mieć duży wpływ na wydarzenia na świecie. Dzieje się tak, ponieważ istnieje wiele wydarzeń, w których aktualna sytuacja może rozwinąć się na kilka sposobów, niektóre pozytywnie, a niektóre negatywnie. Często jest niewielka różnica w równaniu energetycznym sytuacji, decyduje, czy sytuacja rozwinie w kierunku jej najwyższego czy najniższego potencjału. Stosunkowo niewielka liczba osób wzywająca pomocy wniebowstąpionych mistrzów może zmienić równanie energetyczne, aby, przykładowo, dwa narody zareagowały z poziomu najwyższego potencjału i uniknęły wojny. 

Uczniowie Wniebowstąpionych Mistrzów wołali o ich pomoc od lat 30. XX wieku, wygłaszając konkretne dynamiczne dekrety i inwokacje, które są nam przez nich przekazywane. Jeżeli przemawia to do ciebie, możesz znaleźć dalsze informacje, jak to robić, a także praktyczne narzędzia, na witrynie internetowej Transcendence Toolbox. Część witryny World Change zawiera wiele inwokacji w kwestii zmiany wydarzeń na świecie. 

Jeśli idee te przemawiają do ciebie, rozważ zapoznanie się z książką Jak TY możesz pomóc zmienić świat, zawierającej nauki i narzędzia, jak wzywać pomocy wniebowstąpionych mistrzów w celu zmiany wydarzeń na świecie. Jeśli twoją troskę budzą wojny, rozważ lekturę książki Pomóż Niebiańskim Zastępom powstrzymać wojny.

Ochrona i rozwój osobisty 

Ważnym aspektem przywoływania energii od wniebowstąpionych mistrzów jest możliwość wykorzystania jej do osobistego rozwoju. Energia wniebowstąpionych mistrzów ma wiele aspektów, które przynoszą dobroczynne skutki. W związku z tematem tej strony oto najważniejsze z nich:

 • Ochrona osobista. Możesz wołać do wniebowstąpionych mistrzów o tarczę ochronną energii o wysokiej częstotliwości wokół twoich czterech niższych ciał. Ochroni cię ona przed wpływem upadłych istot i tworów ciemności. Przykładowo, może ci ona pomóc szybko wznieść się, ponad lęk przed studiowaniem problematyki zła.
 • Transformacja energii opartej na lęku. Możesz przywołać energię Fioletowego Płomienia w celu dokonania transformacji energii opartej na lęku, która zgromadziła się w twoich czterech niższych ciałach, gdzie może objawiać się jako choroby fizyczne lub psychiczne. Może ona sprawić, że szybciej osiągniesz spokój ducha.
 • Uwalnianie. Możesz przywoływać energię, aby uwolnić się od wszelkich więzów z upadłymi istotami lub od wszystkich haków, które wbiły one w twoje cztery niższe ciała. Na przykład możesz szybko odciąć się od wpływu istot uzależniających cię lub od duchów zbiorowości. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się witrynie internetowej Transcendence Toolbox lub w jej polskim odpowiedniku Duchowe narzędzia.

Dodaj komentarz