Przyzywanie wszystko-przemieniających energii Ducha Świętego


Linki:
Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile

Przyzywanie wszystko-przemieniających energii Ducha Świętego

Kiedy nasza motywacja i nasze intencje są czyste, Duch Święty wzmacnia nasze twórcze wysiłki. Możemy również wołać do Ducha Świętego, aby pomógł nam dostrzec w naszej istocie wszelkie elementy, które nie są czyste. Możemy przywoływać Jego wszystko-przemieniające energie, aby oczyściły nasze cztery niższe ciała ze wszystkich niedoskonałości. Powodem, dla którego wzywanie energii Ducha Świętego jest tak skuteczne, jest to, że powstają one dzięki twórczym wysiłkom wszystkich Siedmiu Promieni, co oznacza, że Duch Święty łączy w doskonale zrównoważony sposób jakości wszystkich Promieni.”

Kim Michaels: Freedom from Internal Spirits (Wolność od wewnętrznych duchów)

UWAGA! Dynamiczne dekrety najkorzystniej jest wygłaszać w całości 9 razy, a ich zapieczętowanie tylko po 9-tym razie.

 

Dynamiczny dekret do Maha Chohan


W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mej Obecności Będę, aby przepłynęła przez moją istotę i wygłosiła ten Dynamiczny dekret z pełną mocą. Wołam do ukochanego Maha Chohana i siedmiu Chohanów, aby uwolnili potężne fale Światła, by pochłonęło wszystkie blokady i przywiązania, które uniemożliwiają mi płynięcie z Rzeką Życia i codzienne przekraczanie siebie, w …

[Tu możesz wnieść twoje osobiste wołania]

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.             

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem. 

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość. 

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

1. Maha Chohan, będę wzrastać,
czuję moc Twego przepływu.
Maha Chohan, zasłona już zdarta,
twórcza wola z nieba słana.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

2. Maha Chohan, Twa mądrość przepływa,
obudź wszystkich ze materii snów.
Maha Chohan, równowagę wnieś,
integracji dzwony niechaj brzmią.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

3. Maha Chohan, potężne wezwanie miłości,
mury więzienia już rozbite.
Maha Chohan, uwolnij całe życie
narzędziem bezwarunkowości.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

4. Maha Chohan, intencje czyste,
wiem na pewno, że całe życie to jedność.
Maha Chohan, już jestem przebudzony,
i dla jedności ze wszystkiego rezygnuję.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

5. Maha Chohan, pomóż wszystkim ludziom przejrzeć
zasłonę nierzeczywistości.
Maha Chohan, poprzez dar uważności
wiem, że jestem większym „Ja”.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

6. Maha Chohan, Twój pokój znajduję,
Maitreya uczy mnie dobroci.
Maha Chohan, wszystkie wojny ustają,
bo wszystko w świętym pokoju nurzasz.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

7. Maha Chohan, wszystko równoważysz
Siedem Promieni na moje wezwanie.
Maha Chohan, całe życie jest wolne,
wiecznie siebie przekraczając.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

8. Maha Czohan, Twój święty Płomień,
jakież piękno Twego błogosławionego imienia.
Maha Chohan, co za rwący przepływ
– Duch jest jednością z życiem na Ziemi.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.

9. Maha Chohan, Twoja tu Obecność,
wypełnia wewnętrzną sferę.
Życie jest teraz świętym przepływem,
wszystkim darujemy Bożą Mądrość.

O Duchu Święty płyń przeze mnie,
jestem dla Ciebie otwartą bramą.
O potężny, rwący Światła strumieniu,
transcendencja jest mym świętym prawem.  

 

Zapieczętowanie 
W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło odzwierciedlać ono doskonałą wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, to się już stało! Amen


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 21 + = 22