Wezwania przywołujące ochronę, oczyszczenie i przemianę


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Wezwania przywołujące ochronę, oczyszczenie i przemianę

Oto dobroczynny zestaw wezwań dla tych, którzy są początkujący w przywoływaniu na Ziemię duchowego światła lub dla tych, którzy chcą mieć kompletny zestaw dla codziennej ochrony, oczyszczenia i przemiany – wezwanie do: 1. Archanioła Michała o ochronę, 2. Elohim Astrei o uwolnienie od ograniczających uwarunkowań i 3. Saint Germain przywołujące fioletowy płomień dla transformacji wszelkich niedoskonałych energii.

Wygłoszenie każdego wezwania trwa około piętnastu minut. Skuteczny codzienny program to odmówienie wezwania do Archanioła Michała w godzinach porannych, a wieczorem wezwań do Astrei i Saint Germain. Zamiast tych wezwań możesz użyć wezwań do Archanioła Michała, Elohim Astrei i Czystość oraz do Archanioła Zadkiela (w przygotowaniu) i wygłosić je codziennie po dziewięć lub więcej razy każdy.

Wezwanie: Archaniele Michale, chroń mnie!
Archanioł Michał jest głównym wniebowstąpionym mistrzem, do którego wołamy w celu przywołania duchowej ochrony. Wezwanie do Niego przywołuje Błękitny Płomień Ochrony i kieruje go do większości aspektów naszego życia.  

Wezwanie: Astreo, uwolnij mnie!
Astrea to Elohim Czwartego Promienia i Jego krąg i Miecz błękitno-białego ognia są ogromnie skuteczne dla uwolnienia nas od ograniczających uwarunkowań. Inwokacja kieruje ogień Astrei ku uwolnieniu nas od najczęściej występujących, ograniczających uwarunkowań.

Wezwanie: Saint Germain, przeistocz wszystko!
Fioletowy płomień jest najbardziej skuteczną energią duchową dla przeistoczenia wszystkich form niższych energii. Z inicjatywy Saint Germain mamy na Ziemi dostęp do wiedzy o fioletowym płomieniu. Wezwanie kieruje fioletowy płomień ku najczęściej występującym, ograniczającym nas uwarunkowaniom.

 

Archaniele Michale, chroń mnie!

 

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego Umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wołam do Archanioła Michała, aby przejął kontrolę nad wszystkimi aspektami mego życia i chronił moje cztery niższe ciała.

Wołam, aby ta ochrona objęła również wszystkich ludzi w kręgu moim wpływów. Szczególnie wołam do Archanioła Michała, aby przejął kontrolę i chronił zbliżającą się konferencję Wniebowstąpionych Mistrzów, ludzi aranżujących je i tych, którzy wezmą w niej udział. Wzywam Archanioła Michała do usunięcia sił anty-miłości przeciwstawiających się tej konferencji. 

 

[Tutaj możesz dołączyć swoje prywatne wezwanie.]

 

Tak mi dopomóż Bóg! 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże wola niech się stanie. Amen

Część 1 

1. Archaniele Michale, zapraszam Cię do mego życia, do mego umysłu i do mego pola energii i zawsze akceptuję Twoją przy mnie Obecność.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

2. Archaniele Michale, włącz moje fizyczne ciało w nieprzenikalną ochronę Twej tarczy Błękitnego Płomienia.  

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

3. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało przed wszelkimi nieszczęśliwymi wypadkami i pochłoń mą karmiczną podatność na tego rodzaju zdarzenia.  

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

4. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało od wszystkich wojen, konfliktów i przemocy i pochłoń mą karmiczną podatność na tego rodzaju zdarzenia.  

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

5. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało przed wszelkimi naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka katastrofami i pochłoń mą karmiczną podatność na tego rodzaju zdarzenia.  

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. 
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

6. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało przed wszystkimi groźnymi bakteriami i wirusami oraz pochłoń mą karmiczną podatność na choroby. 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

7. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało przed wszelkimi truciznami i zanieczyszczeniami środowiska oraz pochłoń mą karmiczną podatność na choroby.  

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
me serce z Twym sercem na zawsze śpiewa.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

8. Archaniele Michale, chroń moje fizyczne ciało przed wszystkimi niedoskonałymi wibracjami w moim domu, w miejscu mojej pracy /i miejscach moich tańców/ oraz chroń mnie przed wszelkim wpływem niższych wibracji.  

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie fizycznym. Oczyść moje czakramy i organy ze wszystkich matryc energii, które mogą spowodować chorobę fizyczną.  

Archaniele Michale, Światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.  

 

Część 2
1. Archaniele Michale, włącz moje ciało emocjonalne 
w nieprzenikalną tarczę ochronną Twego Błękitnego Płomienia. Proszę Twe światło o wyeksponowanie wszystkich niedoskonałości w moim ciele emocjonalnym. 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

2. Archaniele Michale, ochroń i zabezpiecz moje ciało emocjonalne przed wszystkimi siłami ciemności, niewcielonymi duchami, tworami świadomości zbiorowej, demonami i innymi siłami ciemności starającymi się kontrolować mnie poprzez moje emocje. 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

3. Archaniele Michale, chroń i zabezpiecz moje ciało emocjonalne przed zbiorową świadomością i przed wszystkimi zawirowaniami ciemności starającymi się przemóc moje emocje i skłonić mnie do zniżenia się do wspólnego mianownika świadomości mego społeczeństwa.  

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

4. Archaniele Michale, chroń i zabezpiecz moje ciało emocjonalne przed najniższymi poziomami świata emocjonalnego, przed planem astralnym i przed wszystkimi skoncentrowanymi tam energiami śmierci i piekła. 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał Me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

5. Archaniele Michale, chroń i zabezpiecz moje ciało 
emocjonalne przed wszystkimi siłami ciemności i ludźmi, którzy starają się mnie kontrolować, manipulować mną lub mnie unicestwić, poprzez zmuszanie mnie do pozostania uwięzionym w autodestrukcyjnych wzorcach emocjonalnych. 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem,
– już akceptuję nowy, świeży początek. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

6. Archaniele Michale, zanurz moje ciało emocjonalne w Twym wszystko-ogarniającym Błękitnym Płomieniu i rozprosz wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce autodestrukcyjnych reakcji emocjonalnych. 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

7. Archaniele Michale, oczyść moje ciało emocjonalne ze wszystkich autodestrukcyjnych wzorców stworzonych w mym obecnym życiu i w poprzednich wcieleniach. 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
z Twym Sercem me serce na zawsze śpiewa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

8. Archaniele Michale, oczyść moje ciało emocjonalne z każdej formy stresu, zniechęcenia, depresji, gniewu, nienawiść i wszystkich innych negatywnych energii. 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie emocjonalnym. Oczyść moje czakramy ze wszystkich matryc, które mogą spowodować chorobę emocjonalną. 

Archaniele Michale, Światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

 

Część 3
1. Archaniele Michale, włącz moje ciało mentalne w nieprzenikalną ochronę Twojej Tarczy Błękitnego Płomienia. Zapraszam Twe światło, aby wyeksponowało wszystkie niedoskonałości w moim ciele mentalnym. 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

2. Archaniele Michale, chroń i zabezpiecz moje ciało mentalne od kłamstwa, że jestem bezsilna/y i nie mam możliwości przejęcia władzy nad moim życiem i przeznaczeniem. 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. 
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

3. Archaniele Michale, chroń i zabezpiecz moje ciało mentalne od przeczenia temu, że mam możliwość przejawienia osobistego stanu świadomości Chrystusa w obecnym życiu. 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

4. Archaniele Michale, oczyść moje ciało mentalne ze wszystkich energii i jej zawirowań, które blokują moją zdolność dostrzeżenia mego duchowego 
potencjału i wglądu w Boski plan mego życia. 

Archaniele Michale, oto jestem, 
z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

5. Archaniele Michale, oczyść moje ciało mentalne ze 
wszystkich kłamstw i matryc wniesionych doń przez siły ciemności w celu przeszkodzenia mi stania się otwartą bramą dla mojej Obecności JESTEM i dla
wniebowstąpionych mistrzów. 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem,
– akceptuję teraz nowy, świeży początek. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

6. Archaniele Michale, oczyść moje ciało mentalne ze 
wszystkich kłamstw i matryc, które utrzymują mnie w pułapce wzorca polemizowania z ludźmi lub walki o sprawy nie mające nic wspólnego z Boskim planem mego życia. 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj, 
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i 
wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

7. Archaniele Michale, oczyść me ciało mentalne ze wszystkich kłamstw i matryc wniesionych przez upadłe istoty z pomocą ich pokrętnej logiki. 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

8. Archaniele Michale, oczyść me ciało mentalne ze wszystkich kłamstw i matryc, które zaprojektowano, aby utrzymać mnie w pomieszaniu i braku uwagi, abym nie widział i nie akceptował niepodzielnej Chrystusowej rzeczywistość poza wszystkimi dualistycznymi iluzjami. 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w mych siedmiu czakramach na poziomie mentalnym. Oczyść moje czakramy z wszystkich matryc, które mogą spowodować chorobę psychiczną. 

Archaniele Michale, Światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

 

Część 4

1. Archaniele Michale, włącz moje ciało tożsamości w nieprzenikalną ochronę tarczy Twojego Błękitnego Płomienia. Proszę Twoje Światło o wyeksponowanie wszystkich niedoskonałości w moim ciele tożsamości. 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

2. Archaniele Michale, ochroń i zabezpiecz mnie przed fałszywym poczuciem tożsamości, które mówi, że jestem tylko materialną istotą i nie mam duchowego potencjału. 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

3. Archaniele Michale, ochroń i zabezpiecz mnie przed fałszywym poczuciem tożsamości, które mówi, że jestem grzesznikiem i że nie mogę dokonać tych dzieł, których Jezus dokonał. 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

4. Archaniele Michale, oczyść moje ciało tożsamości z wewnętrznych duchów, które dokonują we mnie tak wielkiego podziału, iż nie wiem, kim jestem lub nie odważam się zaakceptować mojej duchowej tożsamości. 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj, 
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

5. Archaniele Michale, oczyść moje ciało tożsamości z ego, które jest samym rdzeniem poczucia, że jestem odrębną /od Boga/ istotą. 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

6. Archaniele Michale, oczyść moje ciało tożsamości z wszelkiego poczucia bycia istotą osamotnioną i opuszczoną przez Boga lub moich duchowych nauczycieli. 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

7. Archaniele Michale, oczyść moje ciało tożsamości z wszelkiego żalu lub gniewu wobec aspektu Boga-Matki – wobec materialnego świata – za zmuszanie mnie do konfrontacji z konsekwencjami moich wyborów. Pomóż mi wyciągać nauki ze wszystkich moich doświadczeń. 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

8. Archaniele Michale, oczyść moje ciało tożsamości z wszelkiego gniewu lub niechęci wobec Boga za to, że istnieję i że mam wolną wolę. Pomóż mi pojednać się z Bogiem i zaakceptować życie, jako wielką szansę. 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie tożsamości. Oczyść moje czakramy z wszystkich matryc, które mogą spowodować moje uwięzienie w niższym poczuciu tożsamości. 

Archaniele Michale, Światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś. 

Zapieczętowanie 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego, wokół wszystkich ludzi w kręgu moich wpływów i wokół wszystkich ludzi duchowości na Ziemi, chroniąc nas przed wszystkimi niedoskonałymi energiami i siłami ciemności we wszystkich czterech oktawach.  

Akceptuję, że Fioletowy Płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego.

 

 

ASTREO, uwolnij mnie!

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wołam do Elohim Astrei, aby uwolniła mnie od wszelkich duchów ciemności lub od niedoskonałych wzorców w moich czterech niższych ciałach.

Wołam, aby ta ochrona objęła również wszystkich ludzi w kręgu moim wpływów. Szczególnie wołam do Astrei, aby przejęł kontrolę i chronili zbliżającą się konferencję Wniebowstąpionych Mistrzów, ludzi aranżujących je i tych, którzy wezmą w nich udział. Wzywam Astreę do usunięcia sił anty-miłości przeciwstawiających się tej konferencji.

[Tutaj dołącz swoje prywatne wezwanie.]

 

Część 1

1. Umiłowana Astreo, otocz moje ciało fizyczne swoim kręgiem i mieczem błękitnego i białego światła i uwolnij mnie od wszelkich więzów z wszystkim, co istnieje w świecie fizycznym.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój miecz i krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

2. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od ludzi, którzy utrzymują mnie w pułapce wzorców, które sprzeciwiają się Boskiemu planowi mego życia.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona bielą i błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

3. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od miejsc, które utrzymują mnie w pułapce wzorów, które sprzeciwiają się Boskiemu planowi mego życia.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

4. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od firm, organizacji lub religii, które utrzymują mnie w pułapce wzorców, sprzeciwiających się Boskiemu planowi mego życia.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
twój oczyszczający ogień zniosę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

5. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od systemów finansowych lub zadłużeń, które utrzymują mnie w pułapce wzorców, które sprzeciwiają się Boskiemu planowi mego życia.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

6. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kultur, przestępstw lub spirali wojen i konfliktów, które utrzymują mnie w pułapce wzorców, które sprzeciwiają się Boskiemu planowi mego życia.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

7. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od całej materialistycznej kultury zdobywania coraz większej ilości pieniędzy lub dóbr materialnych w spirali, która nie ma końca

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

8. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkich wirusów, groźnych bakterii i innych przyczyn fizycznych chorób.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

9. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkich niedoskonałych energii i wzorców w moich siedmiu czakramach na poziomie fizycznym. Oczyść moje czakramy z wszystkich matryc, które mogą spowodować chorobę fizyczną.

Astreo, z wielką pewnością,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

 

Część 2

1. Umiłowana Astreo, otocz moje ciało emocjonalne swoim kręgiem i mieczem błękitnego i białego światła i uwolnij mnie od wszelkich więzów z wszystkim, co istnieje w sferze emocjonalnej.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój miecz i krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.  

2. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od alkoholu.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona bielą i błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

3. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od narkotyków.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

4. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od tzw. imprezowego stylu życia, gdzie wszystko uchodzi i nic nie jest ważne.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
twój oczyszczający ogień zniosę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.  

5. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od gniewu, nienawiści i niekończących się konfliktów z innymi ludźmi.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

6. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od świadomości bycia ofiarą i poczucia, że nie mogę przezwyciężyć swoich obecnych ograniczeń.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

7. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od depresji i poczucia, że wszystko jest beznadziejne i nic nie jest ważne.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

8. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszystkich demonów, niewcielonych bytów i bytów świadomości zbiorowej, które tworzą uzależnienia, a szczególnie te tworzące nawyki autodestrukcyjnych reakcji emocjonalnych w obliczu innych ludzi i odmiennych sytuacji.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

9. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkich niedoskonałych energii i wzorców w moich siedmiu czakramach na poziomie emocjonalnym. Oczyść moje czakramy z wszystkich matryc, które mogą spowodować choroby emocjonalne.

Astreo, z wielką pewnością,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

 

Część 3

1. Umiłowana Astreo, otocz moje ciało mentalne swoim kręgiem i mieczem błękitnego i białego światła i uwolnij mnie od wszelkich więzów ze wszystkim, co istnieje w sferze mentalnej.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój miecz i krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

2. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, zwłaszcza od kłamstwa, że mogę być jak Bóg i umieć określić, co jest dobre a co złe.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona bielą i błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

3. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a zwłaszcza od kłamstwa, że cel uświęca środki i że niezbędnym jest czynienia zła, aby móc stworzyć większe dobro.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

4. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a w szczególności od kłamstwa, że potrzebuję zewnętrznego zbawiciela, aby wejść do Królestwa Niebieskiego.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
twój oczyszczający ogień zniosę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

5. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a w szczególności od tych, które utrudniają mi akceptację rzeczywistości systematycznej ścieżki duchowej, która prowadzi mnie do wyższego stanu świadomości.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

6. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a w szczególności od tych, które utrudniają mi akceptację, że mam w sobie potencjał przejawienia osobistego stanu świadomości Chrystusa jeszcze w tym życiu.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

7. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a w szczególności od tych, które utrudniają mi akceptację faktu, że istnieje Boski planu mego życia lub tych, które utrudniają mi posiadanie jego klarownej wizji.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

8. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od kłamstw wężowego umysłu, a w szczególności od tych, które utrzymują mnie w pułapce niekończących się wzorców argumentowania za lub przeciw ideom, które powstrzymują mnie od spełnienia Boskiego planu mojego życia.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

9. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkich niedoskonałych energii i wzorców w moich siedmiu czakramach na poziomie mentalnym. Oczyść moje czakramy od wszystkich matryc, które mogą powodować choroby psychiczne. 

Astreo, z wielką pewnością,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

 

Część 4

1. Umiłowana Astreo, otocz moje ciało tożsamości swoim kręgiem i mieczem błękitnego i białego światła i uwolnij mnie od wszelkich więzów z wszystkim, co istnieje w sferze tożsamości.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój miecz i krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.  

2. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że jestem materialnym bytem bez duchowego potencjału.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona bielą i błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

3. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że jestem grzesznikiem lub niedoskonałą istotą, która nie jest godna być otwartą bramą dla Ducha.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

4. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że jestem oddzielona/y od świata materialnego, i że /materialny/ element Boga-Matki jest moim wrogiem.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
twój oczyszczający ogień zniosę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

5. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że mogę zdobyć wolność jedynie poprzez bunt wobec Boga i Bożego planu dla wszechświata.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

6. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa o zagniewanym i osądzającym Bogu w niebie, który stara się wymusić na mnie swą wolę.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.  

7. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że zawsze będę oddzielona/y od mojej Obecności JESTEM i moich duchowych nauczycieli.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

8. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkiego fałszywego poczucia tożsamości, a szczególnie od kłamstwa, że nie mam mocy lub zdolności, aby dokonywać w tym świecie wspierających życie prac.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

9. Umiłowana Astreo, uwolnij mnie od wszelkich niedoskonałych energii i wzorców w moich siedmiu czakramach na poziomie tożsamości. Oczyść moje czakramy z wszystkich matryc, które utrzymują mnie w pułapce niższego poczucia tożsamości.

Astreo, z wielką pewnością,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.

 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM, w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego, wokół wszystkich ludzie w kręgu moim wpływów i wokół wszystkich ludzi duchowości na Ziemi, chroniąc nas przed wszystkimi niedoskonałymi energiami i siłami ciemności we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Fioletowy Płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego.

 

 

Saint Germain, przeistocz wszystko!

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysł Chrystusa we wszelkim życiu, wołam do Saint Germain, aby skąpał moje cztery niższe ciała w nieodpartym przypływie Fioletowego Płomienia, dla przemiany wszystkich energii, które blokują przepływ twórczego ruchu poprzez moją istotę.

Wołam, aby Twa ochrona objęła również wszystkich ludzi w kręgu moim wpływów. Szczególnie wołam do Saint Germain, aby przejął kontrolę i chronił zbliżającą się konferencję Wniebowstąpionych Mistrzów, ludzi aranżujących je i tych, którzy wezmą w nich udział. Wzywam Saint Germain do usunięcia sił anty-miłości przeciwstawiających się tej konferencji.

[Tutaj dołącz swoje prywatne wezwanie.]

Tak mi dopomóż Bóg! 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże wola niech się stanie. Amen

 

Część 1
1. Saint Germain, włącz moje fizyczne ciało w Twój wszystko-przekształcający Fioletowy Płomień i przeistocz wszystkie moje przywiązania do wszystkiego, co istniejew świecie fizycznym.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

2. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do pewnych osób. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi ludźmi.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

3. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do pewnych miejsc. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi miejscami.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego fioletowego płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do wszystkich wzorców konfliktu i wojny. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi zachowaniami.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona fioletową poświatą,
me czakramy wypełnione fioletowym ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

5. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do pragnienia mienia słuszności lub udowadniania, że inni jej nie mają. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi zachowaniami.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój fioletowy płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do dokonywania przemian w społeczeństwie z użyciem siły. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi zachowaniami.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój fioletowy płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w pokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła moje przywiązania do walki o pewne sprawy i do pragnienia oglądania konkretnych rezultatów moich wysiłków. Pochłoń wszystkie karmiczne spirale łączce mnie z tymi zachowaniami.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

8. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła wszystkie energie, które utrudniają mi widzenie tego, co jest Boskim planem mojego życia i tego jak prawdziwie przyczynić się dla sprawy wolności.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym fioletowym słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, otocz moje fizyczne ciało  wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie fizycznym. Oczyść moje czakramy ze wszystkich matryc, które mogą spowodować choroby fizyczne i pochłoń moją karmiczną podatność na choroby.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 2

1. Saint Germain, otocz moje ciało emocjonalne Twym wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie moje przywiązania do wszystkiego, co istnieje w sferze emocjonalnej.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

2. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce wszelkich form uzależnień, a zwłaszcza uzależnień od alkoholu, narkotyków i przejadania się.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

3. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce niedoskonałych pożądań i energii seksualnych.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego fioletowego płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie pułapce kultu przyjemności, gdzie nic nie jest wystarczające lub wystarczające dobre.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona fioletową poświatą,
me czakramy wypełnione fioletowym ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

5. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce konfliktów z innymi ludźmi.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój fioletowy płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce emocjonalnych urazów z obecnego życia i z poprzednich wcieleń.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój fioletowy płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w pokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce głębokich konfliktów egzystencjalnych powodowanych przez dwa walczące z sobą we mnie, duchy.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

8. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała emocjonalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce poszukiwania szczytowych doświadczeń duchowych zamiast w skupianiu się na Boskim planie mojego życia.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym fioletowym słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, otocz moje emocjonalne ciało Twym wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie emocjonalnym. Oczyść moje czakramy ze wszystkich matryc, które mogą spowodować choroby emocjonalne.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

 

Część 3
1. Saint Germain, otocz moje ciało mentalne Twym wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie moje przywiązania do wszystkiego, co istnieje w sferze mentalnej.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

2. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce błędnego i niezrównoważonego idealizmu.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

3. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce przeświadczenia, że cel uświęca środki.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego fioletowego płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce przeświadczenia, że pokój może być ustanowiony siłą i wojną.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona fioletową poświatą,
me czakramy wypełnione fioletowym ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

5. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie uwięzionego w stanie pomieszania, gdzie nie wiem, co jest prawdą, a tym samym czuję się /mentalnie/ sparaliżowany.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój fioletowy płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce poszukiwania jakiejś najwyższej prawdy duchowej, zamiast wsłuchiwania się w przewodnictwo mego wewnętrznego Chrystusa i mych duchowych nauczycieli.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój fioletowy płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w pokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce auto-przymusu dostosowania się do religijnej czy duchowej doktryny lub do zbioru jakichś zewnętrznych reguł.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

8. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała mentalnego, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce zdobywania wiedzy intelektualnej na temat koncepcji duchowych, zamiast szukania bezpośredniego doświadczenia mistycznego.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym fioletowym słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, otocz moje ciało emocjonalne Twym wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie niedoskonałe energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie mentalnym. Oczyść moje czakramy ze wszystkich matryc, które mogą spowodować choroby mentalne.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

 

Część 4
1. Saint Germain, otocz moje ciało tożsamości Twym wszystko-przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie moje przywiązania do wszystkiego, co istnieje w sferze tożsamości.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

2. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mego ciała tożsamości, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce postrzegania siebie samego/j jako istoty, która jest oddzielona od innych ludzi, od materialnego świata i od Boga.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

3. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mego ciała tożsamości, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce myślenia, że moje oddzielone ja posiada taką samą moc i takie same zdolności jak Bóg.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego fioletowego płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mego ciała tożsamości, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce myślenia, że materialny świat – element Boga-Matki, jest wrogiem mego duchowego wzrastania.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona fioletową poświatą,
me czakramy wypełnione fioletowym ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

5. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mego ciała tożsamości, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce wyobrażania sobie Boga, jako Boga zewnętrznego, a tym samym odrzucania Boga w moim wnętrzu.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój fioletowy płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mego ciała tożsamości, aby przemieniła wszystkie zawirowania energii, utrzymujące mnie w iluzji, która oddziela mnie od mej Obecności JESTEM.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój fioletowy płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w pokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia do mojego ciała tożsamości, aby przemieniła wszelkie zawirowania energii, które utrzymują mnie w pułapce zaprzeczania mojemu potencjałowi bycia otwartą bramą dla rzeczywistości i energii mojej Obecności JESTEM.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.
Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

8. Saint Germain, ześlij moc fioletowego płomienia, do mojego ciała tożsamości, aby przemieniła wszelkie zawirowania energii, które blokują moją akceptację, że jestem otwartą bramą dla wniebowstąpionych mistrzów, i że pomagam przejawić Złoty Erę Saint Germain’a.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym fioletowym słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, otocz moje ciało tożsamości Twym wszystko przekształcającym fioletowym płomieniem i przeistocz wszystkie niedoskonałych energie i wzorce w moich siedmiu czakramach na poziomie tożsamości. Oczyść moje czakramy ze wszystkich matryc, które utrzymują mnie w pułapce niższego poczucia tożsamości.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, że wszelka materia śpiewa.

Twój fioletowy płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM, w imię uniwersalnego Umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego, wokół wszystkich ludzi w kręgu moich wpływów i wokół wszystkich ludzi duchowości na Ziemi, chroniąc nas przed wszystkimi niedoskonałymi energiami i siłami ciemności we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że fioletowy płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 20 + = 29