Nadszedł czas, by polskie kobiety oznajmiły “Już dosyć!”


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Nadszedł czas, by polskie kobiety oznajmiły "Już dosyć!"

Przekaz Matki Maryi1 z 29 października 2011 roku.

 

[Przypisy tłumacza umieszczone są na końcu artykułu.]

 

Poniższe dyktando zostało przekazane Kimowi Michaels`owi, gdy ze swą żoną przejeżdżali samochodem przez zachodnią Polskę.

 

Matką Maryją JESTEM, i JESTEM tu, aby zakotwiczyć światło w narodzie Polskim. Naród ten jest, naprawdę, bliski mojemu sercu, nie tylko dlatego że tak wielu ludzi w Polsce wciąż oddaje mi cześć, za mą misję matki Jezusa, ale również, dlatego, że sama Polska wciąż podtrzymuje Płomień Matki na kontynencie europejskim.

Jeśli spojrzeć na historię narodu polskiego, widzimy jak Polska najeżdżana i okupowana była przez armie, praktycznie z każdej strony. Z północy – przez Szwedów, z zachodu – przez Niemców, ze wschodu – przez Rosjan i tak dalej i tak dalej – poprzez wieki. Ale zastanów się głębiej i odkryj, co to właściwie oznacza?

Czyż nie mówiliśmy2, że element Matkiprzysięgał odzwierciedlać samoświadomym, obdarzonym wolną wolą, istotom stan ich świadomości, aby [jak w lustrze – przyp. tłum.] odbijać wszystko, co będą na nią rzutowały, by uczynić to bardziej widocznym, aby mogły w końcu zdecydować, by to przekroczyć? A zatem, czy nie widzisz także, że naród polski, w ciągu dziejów umożliwiał tym armiom inwazje na siebie, że był gotów, w tym celu, znieść wiele trudności, wiele prześladowań? Jest to rzeczywiście dowód na głębię i misterność działania Płomienia Matki, niesionego przez Polaków.

 

Równość dla kobiet w Polsce
W tym też zawiera się potencjał, który naród polski może przejawić w nadchodzących dekadach w Europie – ale także w regionie krajów nadbałtyckich, które próbujemy teraz wpisać w pierścień Ognia, ​​zakreślany przez naswokół Morza Bałtyckiego 

Ale muszę wam powiedzieć, że aby Polacy mogli znaleźć swoje miejsce wśród rodziny narodów i przejawić pełnię swego potencjału, maja oni na swej drodze kilka przeszkód, które muszą przezwyciężyć. Po pierwsze, naród polski musi uznać, że Polska jest obecnie daleka od urzeczywistnienia równości płci, którą widzi się w większości innych krajów Europy i wokół Bałtyku. Kobiety w Polsce są nadal dyskryminowane i to w sposób prawie zinstytucjonalizowany.

Jeśli naród polski ma przekroczyć ten skłonność – by nie chronić kobiet, uciskać je i nie dopuszczać ich do wpływu na ważne decyzje w społeczeństwie – to należy zrozumieć skąd się on wziął. I rzeczywiście, jeśli chodzi o najbliższą przeszłość, oczywiście, ze Związku Sowieckiego, gdzie widać wyraźnie, że sowiecka odmiana komunizmu, jak i większość innych odmian komunizmu, dyskryminowała kobiety w sposób systematyczny.

Kobiety zostały uznane za obywateli drugiej kategorii, tych, którzy powinni pracować, ale poza tym milczeć, gdy ważni mężczyźni podejmowali ważne decyzje. Czy zdajecie sobie sprawę, Kochani, że kiedy Gorbaczow poprosił swą żonę by mu towarzyszyła w oficjalnych podróżach i w pełnieniu innych funkcji, wywołało to niemal szok w całym wschodnim bloku? To powinno wam dać pewne skalę porównawczą, wam, wychowanym na Zachodzie5 i przyzwyczajonym do widzenia kobiet w bardziej ważnych rolach. W odpowiedni sposób, być może, naród polski może przyjąć tę skalę porównawczą i zobaczyć, że ciągle nie ma w nim gotowości do tego, aby zezwolić kobietom stanie się częścią społeczeństwa na równych prawach z mężczyznami.

 

Prześladowania kobiet zapoczątkowały upadłe istoty6 
Ale, oczywiście, należy również stwierdzić, że w bardziej odległej przeszłości – a także w nowszej przeszłości i obecnie – prawdziwym czynnikiem, który jest przyczyną dyskryminacji kobiet, jest Kościół Katolicki. 

Niewiele instytucji na Ziemi przetrwało tak długo, prześladując kobiety, ignorując kobiety, poniżając kobiety, nie dopuszczając kobiet do kapłaństwa, nawet uniemożliwiając kobietom zawieranie małżeństw z księżmi – a tym samym danie im, przynajmniej częściowej, możliwości wpływu na życie duchowe narodu; a nie tylko, by siedziały biernie w kościele, czy wykonywały w nim pasywne prace, która nie są związane z rzeczywistymi, ważnymi funkcjami w kościele, które zawsze są spełniane przez mężczyzn.

Czy nie widzisz, że sięga to wielu, wielu wieków wstecz? Sięga Cesarstwa Rzymskiego, które otwarcie prześladowało i dyskryminowało kobiety. Ale sięga nawet dalej, sięga religii żydowskiej i Starego Testamentu. Jeśli się temu dobrze przyjrzysz, to zobaczysz, że jest to niemal wpisane w Stary Testament, zwłaszcza w Księgę Rodzaju, gdzie za upadek mężczyzny winna jest, oczywiście, Ewa, a tym samym wszystkie kobiety. Zostało to szczególnie uwypuklone, po wynalezieniu przez Kościół Katolicki koncepcji grzechu pierworodnego, którego, oczywiście, pierwotnie, nigdy nie było, nawet w Starym Testamencie, jak również, w sposób najbardziej oczywisty, nie było go w oryginalnym nauczaniu Jezusa.

Jeśli chcesz, możesz sięgnąć jeszcze dalej wstecz, i wtedy musisz uznać, że Genesis jest częściowo napisana przez upadłe istoty, które zwalczały element Matki, odkąd postanowiły zbuntować się przeciwko Ojcu i Duchowi. Postanowiły one, że skoro nie mogą kontrolować Ducha, to mogą przynajmniej próbować kontrolować świat materii, element Matki. I zrobiły to na wiele subtelnych sposobów, starając się dyskryminować kobiety i element kobiecości, łącznie z ideą macierzyństwa

Kiedy dostrzegasz, jak głęboko, jak subtelnie i jak odwiecznie dyskryminowanie kobiet naprawdę funkcjonuje, możesz zdać sobie sprawę z tego, jak wiele pracy potrzeba wykonać, by je przezwyciężyć. W praktyce oznacza to, że ​​Polska, w celu przezwyciężenia prześladowania kobiet – począwszy od tej jego formy, którą jest systematyczne wykorzystywanie kobiet, do handlu nimi dla celów prostytucji – musi zacząć kwestionować Kościół Katolicki i jego wpływ na polskie społeczeństwo.

---------------------------------------------

Niniejszy tekst jest zapisem tak zwanego „channelingu” wystepujacego we wszystkich kulturach w historii ludzkości, czyli procesu odbierania informacji lub nauczania od niewcielonych istot duchowych. Maryja, Jezus, św. Jozef, Abraham, Mojżesz, Budda i wielu innych wniebowstąpionych mistrzów (ang. Ascended Host, tworzący Wniebowstąpione Zastępy; nazwa dotyczy wspominanych w Biblii Zastępów Boga) posługują się wieloma „posłańcami” na Ziemi, m. in. Kimem Michaelsem, aby przekazywać ludziom naszych czasów nauki o ludzkim ego, o uniwersalnej ścieżce duchowej i o osobistym rozwoju m. in. w internetowej witrynie:http://www.askrealjesus.com/index.htm,l

Kim Michaels odbiera te dyktanda od roku 2002. Swoją duchową drogę opisał on w książce „Question Every Hing. Survival Guide to Being Spirital, But Not Religious”(Stawiaj wszystko pod znakiem zapytania. Jak przeżyć, praktykując duchowość a nie religię?). 

3 Płomień, element Matki – czyli aspekt Omega Boga, który jest jego żeńskim aspektem. Uzupełniony jest on przez męski aspekt Boga, Alfę. Element Matki jest światem materii. Tę parę pojęć znajdziesz w Biblii (Ap 1:8).

Mowa tu o inicjatywie inspirującej do pogłębienia integracji pastw nadbałtyckich, podjętej przez Wniebowstąpione Zastępy, a zapoczątkowanej 22 października 2011 r. dyktandem św. Józefa (Saint Germain) “Let the Swedes come out of their shell and grasp the vision of integration for the Baltic region” (Niech Szwedzi wyjdą ze swej skorupy i przyjmą wizję integracji regionu Bałtyku):

Niniejsze dyktando opublikowane zostalo pierwotnie w jezyku angielskim: “It is time for the women of Poland to say: "Enough is enough!" na stronie http://www.askrealjesus.com/archives/2011/Baltic/MMary102911.html.

Upadłe istoty – Większość duchowych tradycji na Ziemi zawiera koncept, że człowiek upadł, albo zstąpił w niższy stan, w porównaniu z tym, w którym został stworzony. Biblia opowiada o raju i upadku. Nauki te mówią również o wysoko rozwiniętych istotach, które zbuntowały się przeciw woli Boga, przez co automatycznie upadły w sferę o mniejszym natężeniu boskiego światła. Jednym z takim miejsc jest Ziemia, dokąd je istoty ludzkie, pozwoliwszy się im oszukać, przywołały.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: + 9 = 17

    Dodaj komentarz