Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu

Na okładce książki będzie można znaleźć następującą informację o jej zawartości:  

"Jesteś przytłoczony rzeczywistością lub w niej zagubiony, albo też niezwykle ciekawy życia? Pragniesz głębokiej zmiany w swoim życiu, lecz nie wiesz czy jest ona możliwa lub jak jej dokonać?  

Ta cienka książka da ci zwięzłe, pełne sensu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia. 

Dowiedz się, kim naprawdę jesteś i dlaczego tu jesteś – co da ci głębsze poczucie sensu i celu życia. 

Dowiedz się, jak zmienić swoje nastawienie i podejście do życia, dzięki czemu możesz zapanować nad swoim jego doświadczaniem. 

Dowiedz się, jak zmienić swoje wewnętrzne uwarunkowania i dzięki temu zmienić zewnętrzne okoliczności swego życia. 

Dowiedz się, gdzie możesz znaleźć szczęście, spokój umysłu i duchową pełnię – począwszy od DZISIAJ! 

Z otwartym umysłem odkryj sekret życia, którego nie uczono cię ani w domu, ani w szkole, ani na lekcjach religii." 

 

Wprowadzenie  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad podstawowymi pytaniami dotyczącymi życia:  

¨      Kim jestem, skąd przybyłem, dlaczego tu jestem i dokąd zmierzam? 

¨      Czy życie ma cel i czy moja egzystencja ma głębsze znaczenie? 

¨      Dlaczego niektórym ludziom zawsze się powodzi, podczas gdy inni wciąż toczą o to walkę? Dlaczego prawym ludziom przydarza się to, co złe, a złym to, co dobre? Czy dzieje się tak za sprawą szczęścia, losu, niesprawiedliwego Boga, czy może istnieje głębsze tego wyjaśnienie? 

¨      Co mogę uczynić, aby polepszyć własne życie, aby nie wegetować niczym ofiara okoliczności dziejących się poza moją kontrolą? 

¨      Czy istnieje Bóg, jaki on jest i jaki mam z nim związek?  

Wielu ludzi doszło do wniosku, że nie ma odpowiedzi na te pytania. Inni są przekonani, że można dojść do tych odpowiedzi, szukając jedynie w obrębie wybranego systemu przeświadczeń. Niektórzy boją się wychylić poza granice takiego absolutnego systemu, czy to religijnego czy naukowego. Uważają oni, że są pewne pytania, których nie powinno się zadawać, że istnieją pytania, na które nie ma odpowiedzi, albo że odpowiedzi na te pytania nie można otrzymać. 

W minionych dziesięcioleciach coraz więcej osób dochodziło do przekonania, że musi istnieć lepszy sposób rozumienia życia niż ten, którego uczono ich w szkole czy na nauce religii. Zaczęli zatem szukać tego rozumienia poza tradycyjnymi miejscami jego zdobywania. Niniejsza książka powstała dla ludzi, którzy gotowi są wybiec myślą dalej niż sięgają ściany mentalnych klatek ich tradycji i stawiać pytania, na które oficjalne systemy przeświadczeń nie zezwalają. 

Celem tej książki jest udzielenie Ci bardzo zwięzłych odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia. Są to oczywiście kwestie złożone, więc aby uniknąć jej rozdęcia do wymiarów tysiącstronicowego tomu, odpowiedzi te będą krótkie i dadzą zaledwie minimum wyjaśnień. Jednakże, jak się okaże, Ty sam masz potencjał, aby rozpoznać z poziomu wyższej części swojej istoty, czy te odpowiedzi brzmią dla Ciebie wiarygodnie. Możesz otrzymać wyższe zrozumienie – wprost z wewnętrznego źródła. 

Wiele starań włożono w to, aby odpowiedzi zawarte w niniejszej książce uczynić na tyle uniwersalnymi, na ile to możliwe, żeby mogli sięgnąć po nią ludzie z każdego środowiska. Zatem jej przeczytanie nie wymaga od Ciebie żadnych szczególnych przeświadczeń, jak również nie będzie Cię ona zmuszała do zaakceptowania jakiejś szczególnej religii czy filozofii.         

Ponieważ książka ta skierowana jest jednak przede wszystkim do ludzi Zachodu, którzy dorastali w kulturze chrześcijańskiej, spotkasz się w niej z pewnymi myślami nawiązującymi do Biblii. Książka podejmująca fundamentalne pytania dotyczące życia, z konieczności musi zająć się wątkami religijnymi. Zatem niektóre z zaprezentowanych tu odpowiedzi pogłębią Twoje zrozumienie tych tematów oferując ci wglądy, które nie stały się Twoim udziałem na lekcjach religii. 

To, co sam powinieneś tu wnieść, to pewien stopień otwarcia umysłu i chęć poznania czegoś więcej, niż wiesz obecnie. Zauważ, jak wielu ludzi idzie przez życie skarżąc się na jego okoliczności. Odmawiają oni jednak zrobienia użytku z ogromu wiedzy dostępnej we współczesnym społeczeństwie. Ludzie ci poznali minimum tego, co pozwala im przejść przez życie, ale nie interesuje ich uczenie się o podstawach, na których życie funkcjonuje i często odmawiają poznania czegoś, co wpływa na każdy aspekt ich rzeczywstości, czyli własnej psychiki.  

Wszelki postęp człowieka zaczyna się od myśli: „Musi istnieć inne życie niż to, którego teraz doświadczam!” Oczywiście musisz to sprawdzić, szukając owego „innego” życia. Zawartość tej książki zaprojektowano tak, aby zapewnić Ci najlepszy start w tym przedsięwzięciu.  

 

Część Pierwsza

Minimum tego, co powinieneś wiedzieć, aby polepszyć swoje doświadczanie życia 

 

1. Szukasz odpowiedzi na swoje pytania – dlaczego? 

Książka ta jest dla ludzi, którzy czują, że pragną otrzymać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia. Ale dlaczego ty pragniesz je zdobyć?

Z dwóch podstawowych powodów: 

¨      Uświadamiasz sobie, że jesteś szukającym prawdy duchowej, że masz wrodzoną dążność, aby szukać odpowiedzi, aby poszerzać swoje zrozumienie siebie samego i swego życia.

¨    Nie jesteś zadowolony ze swego życia i chcesz się dowiedzieć jak możesz zmienić je na lepsze. 

Pierwszy powód może wydawać się bardziej filozoficznym, podczas gdy drugi może jawić się bardziej praktycznym. W rzeczywistości obydwa biorą się z tej samej dążności – mianowicie odczucia, że w życiu musi chodzić o coś więcej, o coś, co wzmaga w tobie pragnienie, aby polepszyć sposób w jaki doświadczasz życia. Czym właściwie jest twoje doświadczanie życia?

Wyobraź sobie dwie osoby, które doświadczają bardzo podobnych, zewnętrznych okoliczności życia, takich jak utrata pracy i mierzenie się z koniecznością zawodowego przekwalifikowania. Pierwsza osoba reaguje poczuciem bycia ofiarą i obwinia pracodawcę, pech, los lub Boga. Wchodzi ona w wir zstępującej spirali negatywnego rozwoju i będzie pamiętała tę sytuację jako główną przyczynę, która zrujnowała jej życie. Druga osoba odbierze swą sytuację jako sygnał pobudki, jako okazję do przemyślenia życia i poczynienia w nim pewnych zmian. Taka osoba będzie wspominać owo wydarzenie jako najlepszą rzecz, która jej się kiedykolwiek przytrafiła, ponieważ spowodowała zmiany przestawiające jej życie na lepszy tor.

Obie osoby zmierzyły się z podobnymi, zewnętrznymi okolicznościami życia, jednak ich doświadczenia wewnętrzne były niemal zupełnie odmienne. Twoje okoliczności wewnętrzne – sposób w jaki patrzysz i reagujesz na okoliczności zewnętrzne – kształtuje twój sposób doświadczania życia. Jak więc doszło do tego, że z dwojga ludzi doświadczających podobnych, zewnętrznych okoliczności, jedna osoba może mieć pozytywne doświadczenie życiowe, a druga negatywne? Powodem jest to, że zareagowały one odmiennie na zewnętrzne okoliczności. Co spowodowało, że jedna osoba miała negatywne doświadczenie, podczas gdy druga potrafiła przemienić te same okoliczności w pozytywne doświadczenie? Czy nie to, że jedna z nich rozumiała coś, o czym nie wiedziała druga i dzięki tej wiedzy potrafiła wybrać lepsze doświadczenie życiowe? Jedna osoba potrafiła zapanować nad swym doświadczeniem, podczas gdy druga stała się jego ofiarą.

Dostrzegamy tu prawdziwy powód, dla którego ludzie pragną odpowiedzi na podstawowe życiowe pytania – ludzie chcą polepszyć swoje doświadczanie życia! Jak ma się to do wymienionych powyżej zasadniczych powodów? 

¨    Masz wrodzoną dążność do szukania odpowiedzi. Głębsza wiedza o sobie i o życiu jest czymś cennym. Poznanie tego, kim jesteś i po co tu jesteś może ci dać głębsze poczucie życiowego celu. Życie nabiera głębszego znaczenia i jednocześnie dostrzegasz konkretny cel własnego życia. To oczywiście polepsza twoje doświadczanie życia, nawet jeśli w twoich zewnętrznych okolicznościach nic się nie zmienia.

¨   Chcesz polepszyć swoje zewnętrzne okoliczności. Głębsza znajomość siebie samego, życia i sposobu w jaki wchodzisz w interakcję z życiem, może dać ci siłę i motywację do wprowadzenia pozytywnych zmian w twojej zewnętrznej sytuacji. To oczywiście polepszy twoje doświadczanie życia. 

Mając na uwadze powyższe przyjrzyjmy się pewnemu zjawisku, z którym musisz się zapoznać, zanim będziesz mógł zacząć zmieniać swoje doświadczanie życia. 

 

2. Walka o wolność

Historię ludzkości można widzieć jako walkę o wolność – wolność od cierpienia, ograniczeń, biedy, pustki – od wszystkiego, co hamuje ludzki rozwój. Głównym aspektem przyświecającym tej walce jest przezwyciężenie niewiedzy. Ludzie jaskiniowi mieli bardzo ograniczone możliwości poprawienia swoich warunków życia, ponieważ mieli bardzo ograniczoną wiedzę o sobie i materialnym wszechświecie. Nie wiedzieli wystarczająco dużo o prawach natury, aby móc zmienić swoje uwarunkowania, tak jak czynią to ludzie współcześni. I nie wiedzieli wystarczająco wiele o własnej psychice, aby móc zmienić swój sposób odpowiedzi na wyzwania życia – co mogą ludzie współcześni.

Głównym czynnikiem, który polepszy twoje okoliczności życia, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, jest pogłębianie zrozumienia siebie samego i życia. Wiedza jest kluczem do każdej pozytywnej zmiany widocznej w historii ludzkości. Jest to prawdą zarówno na poziomie zbiorowym jak i indywidualnym. Tak więc jeśli chcesz poprawić swoje doświadczanie życia, musisz zacząć szukać głębszego zrozumienia. Musisz studiować wiedzę dostępną we współczesnym świecie – wiedzę, do której w przeszłości nie było dostępu.

Dlatego zauważ jakim szczęściem zostałeś obdarzony żyjąc w czasach, gdy dostępnych jest więcej informacji, niż kiedykolwiek wcześniej w zapisanej historii. Rzeczywiście żyjesz w czasach, kiedy każdy kto chce, może odnaleźć wystarczającą ilość informacji i praktycznych narzędzi do systematycznej zmiany swego doświadczania życia na takie właśnie jakim pragnie, aby ono było. Ta książka jest próbą dostarczenia ci tych informacji w bardzo zwięzły sposób – chociaż, oczywiście, istnieje wiele innych obszerniejszych ich źródeł.

Nasuwa się teraz logiczne pytanie – dlaczego nie przekazano ci tych informacji, kiedy dorastałeś? Dlaczego nie nauczono cię jak panować nad swym doświadczaniem życia – jeśli, rzeczywiście, jest to możliwe? Dlaczego ludzkość przez tysiąclecia walczyła o to, aby uwolnić się od ograniczeń, opresji i cierpienia? Dlaczego twoje życie jest walką o wyzwolenie od ograniczających cię okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych? Logiczną odpowiedzią jest to, że istnieją siły – zarówno w tobie jaki i poza tobą – które nie chcą, byś poznał prawdę.

Krótkie spojrzenie na historię ukazuje istnienie zewnętrznych sił, takich jak dyktatorzy i reżimy, ale także jako polityczne, religijne i naukowe instytucje, które agresywnie usiłowały zataić wiedzę i utrzymać ją niedostępną dla większości ludzi. Jako jeden z oczywistych przykładów rozważ sposób w jaki pewna instytucja religijna trzymała w żelaznym uścisku intelektualne życie Europy w okresie, tak zwanych, ciemnych wieków średniowiecza. Motywacją dla zatajania wiedzy zawsze było pragnienie panowanie nad ludźmi, indywidualnie i zbiorowo. Panowanie nad ludźmi z pomocą środków fizycznych jest zawsze trudne i kończy się oporem. Jednak, kiedy ludzie nie znają prawdy, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że są uciskani lub mogą nie wiedzieć jak zdobyć wolność

Wniosek jest prosty – jeśli ktoś chce nad tobą panować, to musi utrudniać ci dostęp do wiedzy mówiącej w jaki sposób możesz się spod tego panowania wyzwolić.

Czym jest ta jedna, jedyna informacja, która może pomóc ci przezwyciężyć wszelkie formy kontrolowania umysłu? Jest nią wiedza, iż twoje doświadczanie życia NIE jest automatycznym produktem zewnętrznych okoliczności twojego życia. W istocie zyskując głębsze zrozumienie tego, kim jesteś i skąd przybywasz, zdobywasz władzę nad swoim doświadczaniem życia. Możesz wybrać swoje doświadczanie życia, zamiast pozwalać panować nad nim zewnętrznym okolicznościom i swojej własnej psychice.

Jeśli życie jest walką o wolność, to teraz uświadamiamy sobie, że kluczem do wolności jest zrozumienie. Tym co cię wyzwoli jest prawda, bo kiedy wiesz kim jesteś i jak funkcjonuje świat, możesz dokonywać lepszych wyborów. Ta książka jest tak zaprojektowana, aby pomóc ci przejąć panowanie nad doświadczaniem życia. Da ci ona pełną prawdę w skoncentrowanej formie. Prawda ta będzie ci jednak przekazywana stopniowo, aby uniknąć stworzenia zamieszania w twoim umyśle. Zacznijmy zatem od przyjrzenia się doniosłości aktu wyboru. 

 

Tytuł oryginału: 
The Least You Should Know About Life

 

Przełożył Paweł Kontny

  

* * *

A oto niektóre głosy tych, co już książkę przeczytali: 

Co za książka! [o moim przekładzie tej książki na szwedzki] – daje mi ona wglądy, które czasami wręcz zwalają mnie z nóg! Ta cienka książeczka uczy mnie wielu nowych rzeczy – mnie, którzy przeczytałem wiele fantastycznych "grubych" woluminów Kima Michaels'a!  

Per Johansson, Szwecja 

 

Kim Michaels jest postacią tworzącą historię! 

Jan-Åke Johansson, Szwecja 

 

Tym razem przeczytałam tekst książki z poziomu czytelnika a nie korektora. 
1. Fantastyczna książka! 
2. Fantastyczna książka! 
3. Fantastyczna książka!   

Monika


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 3 + 6 =