Poczucie odpowiedzialności za innych ludzi

Pytanie: Jaki jest duchowy cel czucia się odpowiedzialnym za innych ludzi i sytuacje? Jak się od tego uwolnić? Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Estonii w 2018 r. To zależy od tego, jaki punkt widzenia przyjmujesz. Można powiedzieć, że z pewnej perspektywy nie jest duchowym celem, aby czuć się odpowiedzialnym za […]

Jak modlić się za bliskich?

Jak modlić się za bliskich Pytanie: W jakim stopniu mistrzowie mogą pomóc komuś za kogą się modlę? W jaki sposób funkcjonuje wolna wola osoby, gdy nie jest ona świadoma, że ​​jest pod wpływem sił demonicznych? Innymi słowy, w jaki sposób nasi bliscy mogą być uwolnieni od niewcielonych istot, tworów świadomości zbiorowej i demonów, kiedy modlimy […]