Zło – 3. Kto kreuje zło?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Kwestia ludzi, którzy tworzą zło

Jak wytłumaczyć fakt, iż niektórzy ludzie są tak potwornie źli, że są gotowi zabić miliony ludzi? Jak wytłumaczyć, że niektórzy ludzie nie mają empatii wobec bliźnich?

Proste wyjaśnienie polega na tym, że ludzie ci pozwolili na przejęcie swoich umysłów przez twory i duchy świadomości zbiorowej, demony lub upadłe istoty z jednej lub wszystkich trzech wyższych oktaw.

Na niższym poziomie niektórzy ludzie pozwolili, aby ich umysły zostały opanowane przez twór uzależniający do tego stopnia, że zrobią wszystko, aby zdobyć upragnione narkotyki lub alkohol.

Niektórzy ludzie są tak pochłonięci przez spiralę przemocy, że dopuszczają się kolejnych aktów przemocy, takich jak kradzież, morderstwo, gwałt lub tortury. Dzieje się tak, ponieważ ich umysły są przejmowane przez złe istoty w oktawie emocjonalnej, starające się tworzyć przemoc i zniszczenie.

Niektórzy ludzie pozwolili, by ich umysły były kontrolowane przez złe istoty w oktawie mentalnej i często specjalizują się w wymyślaniu intelektualnych argumentów, które skłaniają innych do podążania za nimi. Tak jest na przykład w przypadku niektórych polityków, agitatorów politycznych lub agitatorów religijnych. Niektórzy intelektualiści w instytucjach teologicznych lub naukowych należą do tej kategorii.

Niektórzy ludzie są bardzo sprawni w obwoływaniu się przywódcami, dzięki czemu miliony ludzi ślepo za nimi podążają. Często wynika to z faktu, że ich umysły są przejmowane przez upadłe istoty we wszystkich trzech wyższych oktawach: 

  • Upadłe istoty w oktawie tożsamości wykorzystują daną osobę do tego, aby ludzie porzucili swoje normalne poczucie tożsamości i utożsamiali się jako zwolennicy wielkiego przywódcy.
  • Upadłe istoty w oktawie mentalnej używają argumentów, aby przekonać ludzi, że działania i cele przywódcy są słuszne.
  • Upadłe istoty w oktawie emocjonalnej wykorzystują przywódcę, aby wciągnąć ludzi w moment siły, który obezwładnia ich jako jednostki. 

Umysł osoby takiej jak Hitler został przejęty przez upadłe istoty we wszystkich trzech oktawach. Właśnie dlatego mógł on sprawić, że tylu ludzi uważało się za jego zwolenników, uznając jego argumenty za słuszne (na przykład na temat wyższości Niemiec i zła Żydów). W końcu złe istoty w emocjonalnej oktawie dały Hitlerowi wystarczająco wiele tak zwanej charyzmy, która mogła wprowadzić dziesiątki tysięcy ludzi w hipnotyczny stan masowych wieców.

Kolejnym przykładem jest Związek Sowiecki, w którym upadłe istoty w oktawie tożsamości i oktawie mentalnej przejęły umysł Lenina. Umysł Stalina przejęły przede wszystkim złe istoty w oktawie emocjonalnej, sprawiając, że używał oślepiającego go lęku do kontrolowania ludzi. Był również kontrolowany przez niektóre istoty w oktawie mentalnej, które dały mu możliwość planowania zagłady swoich wrogów w sowieckim systemie.  

Powody, dla których ludzie czynią zło

Jeśli chodzi o ludzi we wcieleniu, możemy powiedzieć, że we wszystkich przypadkach, w których istoty ludzkie czynią zło przeciwko innym ludziom, umysły sprawców zostają przejęte przez upadłe istoty, twory świadomości zbiorowej, duchy lub demony z jednej lub więcej wyższych oktaw. W większości przypadków nie zasługują oni na miano złych ludzi, ponieważ nie czynią zła celowo i złośliwie. Robią to w stanie nieświadomości i można powiedzieć, że gdyby wiedzieli co jest lepsze, czyniliby lepiej.

Mówienie, że istoty niematerialne mogą przejąć ludzkie umysły, jest oczywiście dość przerażające i wielu ludzi zaprzecza istnieniu takich istot. Jednak zaprzeczenie lub niewiedza w żaden sposób nie ochroni ludzi przed niematerialnymi istotami. Jest wręcz przeciwnie. Nieświadomość istnienia bakterii nie ochroniła ludzi przed zarażeniem.

Wzniesienie świadomość jest pierwszym i ostatecznym krokiem w kierunku uwolnienia się od wszelkich złych wpływów. Możemy wyróżnić kilka powodów, dla których ludzie pozwalają na przejęcie swoich umysłów przez istoty niematerialne: 

  • Zwykła ignorancja. Przykładowo, wszyscy ludzie wiedzą obecnie, że palenie tytoniu jest niezdrowe. Powodem, dla którego ludzie nadal palą, jest przejęcie ich umysłów przez twór świadomości zbiorowej tytoniu. Twór ten wpływa na ich ciała emocjonalne, by mogli odrzucić wszelkie mentalne argumenty, dlaczego nie powinni palić. Ludzie są po prostu nieświadomi istnienia i wpływu zbiorowo stworzonego tytoniowego tworu świadomości.
  • Walka o słuszną sprawę. Wiele osób na przestrzeni dziejów zostało przekonanych przez religię lub jakiś system myśli, że konieczne jest zmuszanie lub zabijanie innych w celu rozwoju i postępu jakiejś tak zwanej słusznej sprawy. Upadłe istoty są ekspertami i mają bardzo duży moment siły w tworzenia takich epickich spraw, mogących zneutralizować normalny instynkt przetrwania, który motywuje ludzi, aby się wzajemnie nie zabijali. Kiedy dana osoba zostaje przekonana o słusznej sprawie, umysł tej osoby zostaje przejęty przez istoty w wyższych oktawach i osoba ta nie widzi teraz nic złego w zmuszaniu lub zabijaniu tych, którzy działają przeciwko tej sprawie.
  • Negacja i dehumanizacja. Upadłe istoty są ekspertami w manipulowaniu ludźmi w sytuacjach, w których negują oni jedność wszelkiego życia. Kiedy ktoś uwierzy w jakąś epicką sprawę, łatwo będzie go przekonać, że ludzie, którzy działają przeciwko tej sprawie, tak naprawdę nie są ludźmi i w związku z tym nie zasługują na taki sam szacunek jak inni. Jest to jedno z głównych wyjaśnień, dlaczego normalni Niemcy mogli brać udział w funkcjonowaniu systemu obozów koncentracyjnych. Nie uważali Żydów za normalne ludzkie istoty – dokonali ich dehumanizacji.
  • Osobiste ambicje. Niektórzy ludzie mają tak silną osobistą ambicję, aby osiągnąć albo cel materialny albo status osobisty, że są skłonni „zaprzedać swoje dusze diabłu”, aby to osiągnąć. Otwierają wówczas swoje umysły na upadłe istoty w wyższych oktawach, które obiecają im, że pomogą im zdobyć to, czego pragną. Naturalnie upadłe istoty mają ograniczoną zdolność dotrzymywania tej obietnicy i często po prostu drenują ludzi z ich energii aż do końca i człowiek bywa zniszczony.
  • Rany psychiczne. Biorąc pod uwagę krwawą historię tej planety, akceptacja reinkarnacji uwidacznia, że większość ludzi mogła doświadczyć bardzo poważnej traumy w poprzednich wcieleniach. Traumy te mogą powodować rany psychiczne, które na różne sposoby otwierają ludzi na wpływ upadłych istot. Na przykład wiele osób cierpi z powodu rany, jaką jest poczucie bezradności. Frustracja ta sprawia, że bardzo szybko reagują gniewem. Mogą stać się otwarte na ideę, że należy winić niektórych ludzi za ich własne problemy, a to może doprowadzić do konfliktów z nimi, co może trwać przez kilka wcieleń.

Upadłe istoty. Niektóre istoty ludzkie są upadłymi istotami we wcieleniu i mają długą historię współpracy z upadłymi istotami w wyższych oktawach. Trwa ona wiele wcieleń, często nawet od czasu zanim przybyły na tę planetę lub do tej sfery stworzenia. W wielu przypadkach umysły tych ludzi zostały przejęte przez demony lub twory świadomości zbiorowej. Te niematerialne istoty mogą tymczasowo dawać człowiekowi energię do osiągnięcia określonych celów. Na przykład istoty niematerialne dały Hitlerowi energię do zahipnotyzowania milionów Niemców, aby wzięli udział w jego machinie wojennej. Hitler stał się bramą dla istot niematerialnych do przejęcia umysłów milionów ludzi. Spowodowało to, że ludzie uwolnili ogromne ilości energii opartej na lęku, którą istoty niematerialne mogły następnie użyć dla podtrzymania swojego istnienia.

Dodaj komentarz