Zło – 1. Podstawowa wiedza

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Jak poznać rzeczywistość

 

Na Ziemi upadłe istoty pozostają w większości nierozpoznane, a powodem tego jest fakt, iż doskonale radzą sobie z oszukiwaniem ludzi, dzięki czemu mogą się ukrywać. Wykorzystują wiele narzędzi do ukrywania się, ale jednym z najpotężniejszych jest to, że każą nam wątpić w naszą zdolność poznania czegoś z poziomu naszego wnętrza. 

Nowoczesne społeczeństwo jest dosłownie prowadzone przez ekspertów, którzy twierdzą, że stanowią jakiś rodzaj autorytetu. W zachodnim świecie eksperci ci dzielą się na dwie główne kategorie, tych, którzy twierdzą, że mają autorytet w oparciu o religię chrześcijańską i tych, którzy twierdzą, że mają autorytet w oparciu o materialistyczną naukę (lub naukowy materializm, ponieważ nauka sama w sobie nie jest materialistyczna). 

Przesłanie, do przyjęcia którego zostaliśmy zaprogramowani w ramach naszej ZIN (Zaprogramowanej Iluzji Normalności) jest takie, że sami nie możemy niczego wiedzieć. Musimy mieć jakiegoś eksperta, który powie nam, co jest wiarygodne lub w co wierzyć. Ekspert musi posiadać pewnego rodzaju autorytet, ponieważ my sami go nie posiadamy. 

Wszystkie te bardzo subtelne twierdzenia mają tylko jeden cel, mianowicie pozbawić nas mocy, dlatego poddajemy się upadłym istotom, które zawsze starają się nad nami panować. Nie ma innego wyjaśnienia tego faktu, niezależnie od tego, co mówią różne autorytety.   

Nasze intuicyjne zdolności 

Najważniejszym faktem, o którym nigdy nie powiedziano nam o nas samych, jest to, że mamy wbudowaną, wewnętrzną zdolność zdobywania rzetelnej wiedzy z wnętrza nas samych. Zwykle nazywa się to intuicją. 

Podstawą intuicji (co wyjaśniono bardziej szczegółowo w innym miejscu jest posiadanie przez nas czterech poziomów umysłu, przy czym energia spływa z jego wyższych poziomów do świadomego, fizycznego poziomu umysłu. Cztery poziomy umysłu to: 

  • Umysł tożsamości jest najwyższy i zawiera sposób, w jaki postrzegamy siebie samych.
    Wszystkie przechowywane tam przekonania wydają się być nie do zakwestionowania dla poziomów znajdujących się poniżej.
  • Umysł mentalny jest miejscem, w którym myślimy i gdzie wykorzystujemy nasz linearny, analityczny umysł. Wszystkie przekonania lub fakty tu przechowywane będą nie do zakwestionowania dla niższych poziomów.
  • Umysł emocjonalny to miejsce, w którym posiadamy pewne wzorce zachowań decydujące o tym, jak reagujemy na praktyczne sytuacje.
  • Umysł świadomy to miejsce naszego świadomego myślenia i odczuwania. Dla wielu ludzi działania świadomego umysłu są w dużej mierze zdeterminowane
    przez wzorce znajdujące się na trzech wyższych poziomach umysłu. 

Wielu ludzi nie wybiera świadomie swoich myśli lub uczuć, ponieważ są one skutkiem programów w wyższych poziomach umysłu. Jest to pierwotny mechanizm, który upadłe istoty wykorzystują, aby nad nami panować. Jedynym sposobem na uwolnienie się od ich kontroli jest przeniesienie podświadomych wzorców do świadomej uwagi i ich unicestwienie.  

Uwalnianie się od złudzeń 

Ważnym faktem (o którym nigdy nie powiedziano nam w szkole) jest to, że energia przepływa przez nasze umysły z wyższych do niższych poziomów. Jedynym sposobem na przezwyciężenie złudzeń, które zostały zaprogramowane na czterech poziomach naszego umysłu, jest uświadomienie sobie tego, co dzieje się na poziomie emocjonalnym,
mentalnym i na poziomie tożsamości. 

Na szczęście nasze umysły są w stanie podążać za tym przepływem energii z powrotem do jego źródła. W ten sposób możemy odkrywać i zmieniać iluzje istniejące
na wyższych poziomach, abyśmy mogli świadomie wybierać nasze myśli, uczucia i działania. 

Większość ludzi została zmanipulowana przez upadłe istoty w celu skupienia dużej ilości swojej uwagi na poziomie fizycznym.
Niektóre osoby są bardziej świadome swoich emocji, podczas gdy inne są bardziej skoncentrowane intelektualnie niż mentalnie. Kilka osób jest świadomych swoich ciał tożsamości, a nawet swoich wyższych ja i są to ludzie z najbardziej pogłębioną intuicją. 

Intuicję można wyjaśnić jako proces uwalniania umysłu od koncentrowania się na poziomie fizycznym. Upadłe istoty stworzyły wiele zasłon dymnych na poziomie fizycznym, które bardzo utrudniają nam dostrzeżenie błędu przekonania, kiedy twierdzą, że są autorytetami. 

Kiedy uwolnimy nasze umysły od koncentrowania się na fizyczności i podniesiemy naszą uważność (ang. awareness) na wyższe poziomy, uzyskamy szerszą perspektywę postrzegania. Podnosząc naszą uważność do poziomu tożsamości lub wyżej, możemy z łatwością dostrzec, że niektóre twierdzenia na poziomie fizycznym są po prostu zasłonami dymnymi. Jest to jedyny sposób na uwolnienie się od wielu autorytetów na Ziemi, które twierdzą, że pracują dla jakiegoś wyższego dobra, jednak w rzeczywistości są kontrolowane przez upadłe istoty w wyższych oktawach materialnego świata i Ziemi.  

Podnoszenie świadomości 

Aby w pełni zrozumieć intuicję, trzeba wiedzieć, że my, ludzie, mamy możliwość stopniowego podnoszenia naszego poziomu świadomości. Możemy systematycznie wznosić się poza najbardziej powszechny stan świadomości na Ziemi, a mianowicie ten skoncentrowany na sobie, na postrzeganiu siebie jako oddzielonej istoty i myśleniu w dualistycznych kategoriach „ja kontra oni”. 

W miarę jak stopniowo podnosimy świadomość, nasza intuicja staje się bardziej wyostrzona. Dlatego ważne jest, aby NIE patrzeć na intuicję jak na coś, co da nam absolutną lub nieomylną prawdę. Idea, że prawda na Ziemi może być absolutna lub nieomylna, jest kolejnym oszustwem stworzonym przez upadłe istoty. 

Ziemia (co wyjaśniono w innym miejscu jest planetą o bardzo niskim poziomie świadomości zbiorowej, dlatego jest na Niej tak wiele zła. Z tego powodu będąc w fizycznym wcieleniu nie masz możliwości poznania prawdy absolutnej. 

W tej chwili znajdujesz się na pewnym poziomie świadomości. Twoja intuicja może dać ci wiedzę nieco wykraczającą poza twój obecny poziom świadomości, ale niezbyt daleko poza niego, ponieważ nie byłbyś w stanie jej zrozumieć ani zaakceptować. 

Uwolnienie się od wpływu upadłych istot nie jest kwestią znalezienia jakiejś absolutnej prawdy lub nieomylnego systemu przekonań – aby nagle ŁUBU-DU natychmiast poczuć się wolnym. Jest to proces trwający całe życie, polegający na stopniowym podnoszeniu poziomu świadomości, aż do osiągnięcia tego rodzaju świadomości, jaki demonstrował Jezus, Budda i inne duchowo rozwinięte istoty.  

Poznanie rzeczywistości
niniejszej strony i witryny z której pochodzi
 

Na niniejszej stronie i witrynie, z której się ona wywodzi, znajdziesz różne koncepcje, ale będą one miały dla ciebie wartość tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez twoją intuicję. Pamiętaj, że ta strona i witryna może zawierać pewne koncepcje, które są trudne do zrozumienia lub zaakceptowania na twoim obecnym poziomie świadomości. Kiedy jednak podniesiesz swoją świadomość, stopniowo zdobędziesz wewnętrzne potwierdzenie, że idee na tej stronie i witrynie naprawdę są prawdziwe i cenne. 

Podnoszenie twojej świadomości jest JEDYNYM sposobem uniknięcia wpływu upadłych istot. Właśnie dlatego zrobiły one i będą robić wszystko, co w ich mocy, aby uniemożliwić ludziom uświadomienie sobie, że istnieje systematyczna ścieżka prowadząca od niższych do wyższych stanów świadomości.

Ta mistyczna lub duchowa ścieżka zawsze była dostępna w takiej czy innej postaci, jednak nigdy nie została zaakceptowana przez autorytety żadnego społeczeństwa. W dzisiejszym świecie ścieżka ta została wytłumaczona jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Nigdy nie było lepszej okazji, aby nią podążać.

Dodaj komentarz