Zło – 1. Podstawowa wiedza

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Czym jest zło

 

Zło jest trudne do zdefiniowania. W pewnym sensie próba zdefiniowania zła jest potencjalnie niekonstruktywna. Na przestrzeni dziejów wiele społeczeństw definiowało zło jako określony system przekonań lub określoną grupę ludzi. Prowadziło to często do okrucieństw, które utrwaliły zło, ponieważ ludzie padli ofiarą jednego z najbardziej podstępnych oszustw upadłych istot, a mianowicie, że czynienie zła w celu stworzenia „wyższego dobra” jest uzasadnione. 

Jak zdefiniować zło w sposób nie utrwalający zła? 

W ramach roboczej definicji zdefiniujemy zło jako celową próbę wpłynięcia na wolną wolę istot ludzkich poprzez wykorzystanie siły, oszustwa lub manipulacji.

Możemy również zdefiniować zło, odnosząc się do poziomu pojmowania podstawowego faktu życia, opisanego bardziej szczegółowo w innym miejscu. Polega on na tym, że wszelkie życie jest połączone, a zatem to, co robimy innym, robimy również sobie samym.

Upadłe istoty nie są świadome tego faktu lub mu zaprzeczają, dlatego myślą, że mogą wyrządzić krzywdę innym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Często będą czuć się usprawiedliwione w krzywdzeniu innych, ponieważ przyjęły za swoją podstawową etykę, że cel może uświęcać środki. Uważają, że uzasadnione jest zabijanie ludzi w celu stworzenia czegoś, co zdefiniowały jako wyższe dobro. 

Z tego powodu możemy zdefiniować zło jako: 

  • Chęć do zmuszania, oszukiwania lub zabijania ludzi. Im bardziej dana istota jest gotowa to czynić, tym bardziej jest zła.

Oczywiście, o sposobie definiowania zła można powiedzieć o wiele więcej i więcej jest powiedziane w innych częściach tej strony i witryny. 

 

Dodaj komentarz