7. Usuwanie zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Otrzymywanie nowych idei i pomysłów wynalazków

Historia może być postrzegana jako proces, w którym na ludzkość starają się wpłynąć dwie siły: 

- Upadłe istoty próbowały nas kontrolować lub zniszczyć, promując fałszywe lub dualistyczne idee.
- Inna siła próbowała nas wyzwolić, dając nam wyższe lub niedualistyczne idee.

W wielu przypadkach upadłym istotom udało się nas zniewolić, skłaniając ludzi do wiary w pewne fałszywe idee. Często udało im się wykorzystać pewne idee, aby stworzyć epicką walkę między dwiema frakcjami ludzi. Jednym z przykładów jest katolickie chrześcijaństwo, które jest sprytną perwersją niedualistycznego nauczania Jezusa i przez to było wykorzystane do usprawiedliwiania przemocy, takiej jak masakra katarów, krucjaty i inkwizycja. 

Oczywiście upadłe istoty również starają się nas kontrolować, utrzymując nas w ignorancji. Oznacza to, że albo nic nie wiemy, albo nie wiemy, że istnieje alternatywa dla propagowanych przez nie. fałszywych idei Jednak Prawo Wolnej Woli jest jasne. 

Upadłym istotom pozwala się szerzyć fałszywe idee, ale zawsze musi istnieć alternatywa dla ludzkości, aby ludzie mieli wybór. Problem polega na tym, że przez długi czas upadłe istoty uniemożliwiały, aby ta alternatywa stała się powszechnie znana. Jednak w tych czasach istnieje potencjał szerzenia wiedzy, która może rzucić wyzwanie kontroli upadłych istot. 

Jak idee rzucają wyzwanie upadłym istotom? 

Pomimo faktu, że upadłe istoty sprawowały wielką kontrolę, ta kontrola była często obalana przez pozornie proste idee lub wynalazki. Rozważmy na przykład, że w średniowieczu kościół katolicki mocno ograniczał ludzkie umysły, ponieważ miał ścisłą kontrolę nad informacjami, które ludzie mieli do dyspozycji. Jak złamano tę kontrolę? Przez wynalezienie prasy drukarskiej! 
Jednak na to, aby umożliwić masowe drukowanie książek i rozpowszechnianie informacji złożyło się wiele innych idei i wynalazków, Podobnie wiele pomysłów i wynalazków połączyło się, tworząc Internet, który jest jeszcze skuteczniejszym sposobem rozpowszechniania informacji. 
Upadłe istoty zawsze chcą kontrolować i ograniczać informacje, do których ludzie mają dostęp, ponieważ wiedzą, że wiedza to potęga. Podobnie, gdy grupa upadłych istot zdoła ustawić się w pozycji władzy i przywilejów, będą agresywnie starać się tłumić nowe idee i wynalazki, które mogą podważyć ich pozycję. Na przykład przemysł naftowy będzie aktywnie działał przeciwko nowym formom energii, tak jak panowie feudalni działali przeciwko demokracji.  
Tak więc jedyną kluczową świadomością jest to, że istnieje grupa istot, które celowo i agresywnie działają przeciwko nowym ideom i wynalazkom. Teraz staje się oczywiste, że jednym z najskuteczniejszych sposobów przejęcia władzy od upadłych istot jest wprowadzanie nowych idei i wynalazków. Dzieje się tak często, gdy jedna osoba jest w stanie otrzymać inspirację i wnieść coś nowego, często dzięki intuicyjnemu wglądowi. 
Innymi słowy, jednym z najskuteczniejszych sposobów uwolnienia ludzkości od upadłych istot jest dostrojenie umysłu, poszerzenie intuicji, aby móc otrzymywać nowe idee. Prowadzi to do pytania, skąd pochodzą te nowe idee? 

Skąd pochodzą wyższe idee?

Ludzkość nie jest osamotniona w kontaktach z upadłymi istotami. Upadłe istoty próbowały stworzyć dwie podstawowe iluzje: 
- Iluzja, że ​​nie ma czegoś takiego jak upadłe istoty, elita władzy, ludzi i niematerialnych istot, które celowo popełniają zło.
- Iluzja, że ​​ludzkość nie ma z tego żadnego wyjścia, że nie istnieje żadna formy pomocy. Nie ma Boga (żadnego świata duchowego) albo że ten Bóg jest odległym Bogiem, który czasami gdzieś tam jest, ale przez większość czasu nie istnieje.

Rzeczywistość jest taka, że ​​te iluzje bazują na bardzo cienkiej zasłonie oszustwa, która staje się coraz cieńsza w miarę wzrastania zbiorowej świadomości. Oznacza to, że ludzkość jest bliska przebicia się ku nowej świadomości, że upadłe istoty istnieją i że nie jesteśmy sami w radzeniu sobie z nimi. 
Przeciwwagą lub ucieczką, którą mamy, są wniebowstąpieni mistrzowie. Są to istoty w świecie duchowym, który poziomem energii lub wibracji wykracza poza cztery poziomy materialnego świata (fizyczny, emocjonalny, mentalny i poziom tożsamości – zob. str. 27). Znaczenie tego jest takie, że wniebowstąpieni mistrzowie wznieśli się poprzez opanowanie własnych umysłów, co oznacza, że ​​przezwyciężyli wszelki egoizm, dualizm i uprzedzenia.  
Wniebowstąpieni mistrzowie są naprawdę uniwersalni w tym sensie, że nie mają preferencji opartych na żadnym z podziałów, które widzimy na Ziemi, takich jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, religia i tym podobne. Wniebowstąpieni mistrzowie chcą pomóc wszystkim ludziom i robią to, oferując nam praktyczne sposoby na podniesienie naszej świadomości poza dualizm. 
Zasadnicza różnica między wniebowstąpionymi mistrzami a upadłymi istotami polega na tym, że wniebowstąpieni mistrzowie mają absolutny szacunek dla naszej wolnej woli, podczas gdy upadłe istoty nie mają absolutnie żadnego szacunku dla wolnej woli. Tak więc, podczas gdy upadłe istoty użyją siły, aby ograniczyć nowe idee, wniebowstąpieni mistrzowie nigdy nie mogą użyć siły, aby nakłonić nas do przyjęcia takich idei. Od nas zależy, czy dostroimy nasze umysły, abyśmy mogli je przyjąć. 
Na przestrzeni dziejów wniebowstąpieni mistrzowie zapoczątkowali wiele mistycznych ruchów, których celem było pomaganie ludziom w osiągnięciu niedualistycznego stanu świadomości. Jednak pracowali również z wielką ilością ludźmi, aby wprowadzić nowe idee i wynalazki. 
Oczywiście jesteśmy współtwórcami i mamy wbudowaną kreatywność, która pozwala nam wydobyć coś nowego z naszych własnych umysłów. Jednak większość kluczowych idei, które zmieniły społeczeństwo, pojawiła się, ponieważ jakaś osoba była w stanie dostroić swój umysł do wniebowstąpionych mistrzów. W większości przypadków tacy ludzie nie byli świadomi skąd wzięły się te idee, a wniebowstąpieni mistrzowie nie troszczą się o uznanie, a jedynie o pomoc ludzkości w jej postępie. 
W niektórych przypadkach tak zwany twórczy geniusz był w stanie w ciągu życia otrzymać tylko jeden pomysł od wniebowstąpionych mistrzów. Jednak tylko taki jeden pomysł może często spowodować decydującą zmianę w społeczeństwie. Wyobraź sobie więc, że coraz więcej ludzi uświadamia sobie istnienie wniebowstąpionych mistrzów i podejmuje celowy wysiłek, aby podnieść swoją świadomość i dostroić do nich swoje umysły. Wyobraź sobie, ile idei mistrzowie mogą jeszcze przekazać. Oczywiście, czynnik, który ogranicza przekazywanie nowych idei, nie znajduje się w duchowym świecie. Można go znaleźć tylko w naszych umysłach: 
- Istnieje ograniczenie w zbiorowej świadomości, tak że nowa idea często nie może zostać wniesiona, dopóki nie nastąpi zmiana.
- Istnieje ograniczenie w indywidualnej świadomości, ponieważ jakaś osoba musi posiadać praktyczną wiedzę i intuicyjną zdolność, aby otrzymać daną ideę.

Wyobraź sobie, o ile większy postęp można by osiągnąć, gdybyś ty postarał się stać częścią tego nieustannego przekazywania nam idei od wniebowstąpionych mistrzów. 
Inne strony tej internetowej witryny zawierają wiedzę o tym, jak kroczyć systematyczną ścieżką podnoszenia swojej intuicyjnej świadomości. 

Dodaj komentarz