7. Usuwanie zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Rzucanie wyzwania status quo

Upadłe istoty bardzo dobrze znają ludzką psychikę i zawsze starają się ją wykorzystać. Wiedzą na przykład, że ludzie są bardzo elastyczni i dlatego mogą przyzwyczaić się do wręcz ekstremalnych warunków. Kiedy ludzie przyzwyczaili się do pewnego stanu, daje im to poczucie bezpieczeństwa i „wygody”, co oznacza, że ​​ludzie często niechętnie zmieniają dany stan, nawet jeśli może on być stosunkowo ekstremalny. 

Oznacza to, że jeśli upadłe istoty mogą stworzyć niezrównoważony stan (na przykład społeczeństwo, w którym niewielka elita ma ekstremalne przywileje, podczas gdy populacja żyje w ubóstwie), większość ludzi postrzega to jako stan normalny. Chociaż ludzie mogą cierpieć, nadal zyskują poczucie bezpieczeństwa dzięki wiedzy, jak się sprawy mają i mogą niechętnie to zmieniać. Przykładem tego jest to, że w Rosji i byłych republikach sowieckich, wciąż są ludzie którzy myśleli, że życie było lepsze w czasach komunistycznych, ponieważ zawsze wiedzieli, co mają. 

Konsekwencją jest to, że gdy pewien stan staje się postrzegany przez większość ludzi jako „normalny”, staje się normą, standardem, status quo. Elita władzy ustanowiona przez upadłe istoty, zrobi wszystko, co w jej mocy, aby powstrzymać ludzi przed kwestionowaniem tego status quo. 

Kiedy status quo jest wynikiem manipulacji upadłych istot, możemy to nazwać Zaprogramowaną Iluzją Normalności (ZIN). Wbrew temu, co większość ludzi myśli, status quo nie było czymś, co się właśnie wydarzyło. Jest wynikiem starannej, długotrwałej manipulacji przez upadłe istoty. To długoterminowe planowanie niekoniecznie jest dokonywane przez upadłe istoty we wcieleniu, ale przez te w świecie tożsamości, które mają dużo cierpliwości i zawsze starają się zasiać ziarna następnego konfliktu lub manipulacji. 

Teraz staje się oczywiste, że jednym ze sposobów usunięcia zła z tej Planety jest kwestionowanie ZIN-u, kwestionowanie status quo. Nie chodzi o stworzenie gwałtownej rewolucji, która obali obecny porządek społeczny. Gwałtowne rewolucje są zawsze wynikiem aspirującej do przejęcia władzy elity dążącej do obalenia aktualnie sprawującej władzę elity. Bez względu na to, kto wygra, służy to programom upadłych istot i bardzo ważne jest, aby górne 10% nie angażowało się we wspieranie tej niekończącej się walki o władzę. 

Najlepszym sposobem na zakwestionowanie status quo jest zadawanie pytań, których większość ludzi nie jest w stanie lub nie chce zadać. Dlaczego ludzie nie są w stanie kwestionować status quo: Ponieważ postrzegają to jako normalne i dlatego nie uważają, że kwestionowanie tego jest konieczne lub dopuszczalne. 

Najlepszym tego przykładem jest to, że ponad 500 lat temu większość ludzi w Europie wierzyła, że ​​ziemia jest płaskim dyskiem, a jeśli popłyniesz zbyt daleko za ocean, spadniesz z krawędzi w przepaść (nigdy nie kwestionowali, dlaczego woda już dawno w nią nie spłynęła i nie opróżniła oceanów).  

Kwestionowanie kodu ZIN 

Jak już wyjaśniono, istnieje faza, w której społeczeństwo nie postrzega jakiegoś aspektu zła jako czegoś, co należy usunąć. Był taki moment, w którym wiele społeczeństw postrzegało niewolnictwo jako coś normalnego. Niewolnictwo było po prostu częścią ZIN-u.  

Jest to idealny stan dla upadłych istot. Udało im się przeniknąć do większości społeczeństw na Ziemi i stworzyć bardzo niezrównoważone warunki. Jednak zmanipulowali także wiele społeczeństw, aby postrzegały te nierównowagi jako normalne. To, co naprawdę się tutaj wydarzyło, to fakt, że upadłe istoty zajęły uprzywilejowane pozycje władzy, jednocześnie sprawiając, że większość ludzi postrzega ich obecność i metody jako coś normalnego, a w niektórych przypadkach nawet korzystnego. 

Oczywiście ważną częścią podnoszenia świadomości zbiorowej jest kwestionowanie ZIN-u, aby ludzie nie traktowali już zła jako czegoś normalnego. Jednak ważne jest, aby odbywało się to z wyważonej perspektywy. 

Istnieje wiele przykładów ludzi o dobrych intencjach, którzy podnieśli swoją świadomość i uświadomili sobie potrzebę przezwyciężenia konkretnego problemu. Niestety, nie przyjęli zrównoważonego podejścia i dlatego zostali wciągnięci do przyjęcia jednej ze spolaryzowanych pozycji zdefiniowanych przez upadłe istoty. W wielu przypadkach ci ludzie z górnych 10% zostali oszukani, aby wspierać sprawę aspirującej do przejęcia władzy elity upadłych istot walczącej z dzierżącą władzę elitą upadłych istot – obie z dolnych 10%. To nie jest sposób na usunięcie zła. 

Przykładem tej dynamiki są studenci, którzy poparli rewolucję francuską tylko po to, by przerazić się brutalnością nowego reżimu. To samo stało się z wieloma intelektualistami w Rosji, którzy poparli rewolucję bolszewicką tylko po to, by przerazić się brutalnością Lenina, a zwłaszcza Stalina. Dlatego ważne jest, aby ludzie wznosili się ponad dualizm, abyśmy mogli kwestionować ZIN z wyważonej perspektywy.   

Ważną częścią kwestionowania numeru ZIN jest przedstawienie alternatywy poprzez opisanie wizji, jak mogłoby wyglądać społeczeństwo. To ostatecznie oznacza opisanie, jak mogłoby wyglądać życie na Ziemi, gdyby nie było na Niej upadłych istot. Mam nadzieję, że ta książka i witryna internetowa może zainspirować niektórych ludzi do udoskonalenia swoich wizji lepszej przyszłości w oparciu o wiedzę o tym, jak upadłe istoty starają się zniekształcić każdy aspekt życia. Naprawdę byłoby bardzo korzystne prezentowanie wizji, jak wyglądałaby Ziemia bez upadłych istot manipulujących dosłownie wszystkim.  

Czy to jest normalne 

Jako tylko kilka przykładów tego, że musimy kwestionować status quo, rozważ następujące kwestie: 

 • Czy to normalne, że na Ziemi toczą się wojny?
 • Czy to normalne, że demokratyczne społeczeństwa nieustannie budują swoje armie?
 • Czy to normalne, że demokratyczne społeczeństwa wykorzystują pretekst walki z terroryzmem (stan stworzony przez upadłe istoty) jako pretekst do śledzenia i kontrolowania własnych obywateli?
 • Czy to normalne, że są części świata, w których grupy ludzi są w konflikcie od tysięcy lat?
 • Czy to normalne, że kiedy dochodzi do konfliktu między dwiema grupami ludzi, zawsze okazuje się, że obie strony mają do dyspozycji mnóstwo broni?
 • Czy to normalne, że nawet demokracje stają się coraz bardziej podzielone, a niewielka elita zdobywa coraz większą kontrolę finansową, podczas gdy populacja widzi, jak jej standard życia spada?
 • Czy to normalne, że mamy system pieniężny, który (nawiasem mówiąc) tworzy inflację, będącą ukrytym podatkiem płaconym upadłym istotom?
 • Czy to normalne, że ludzie w krajach rozwiniętych umierają w wieku 80 lat? Czy to normalne, że ludzie w mniej rozwiniętych krajach umierają w jeszcze młodszym wieku? Czy to normalne, że miliony dzieci umierają w niemowlęctwie lub umierają w dzieciństwie z niedożywienia?
 • Czy to normalne, że dwie trzecie ludności świata żyje poniżej poziomu ubóstwa?
 • Czy to normalne, że zasoby naturalne są prawie zawsze kontrolowane przez wielkie międzynarodowe korporacje i że zysk trafia do akcjonariuszy tych korporacji, a nie do ogółu ludzi?
 • Czy to normalne, że mamy produkcję energii, która jest tak zależna od ropy naftowej i że nie podejmujemy znaczących wysiłków, aby znaleźć inne źródła energii, źródła, które nie mogą być zmonopolizowane lub kontrolowane przez elitę władzy?
 • Czy to normalne, że nasza produkcja energii jest kontrolowana przez wielkie międzynarodowe korporacje, które często sprzeciwiają się alternatywnym formom energii?
 • Czy to normalne, że mamy podejście do opieki zdrowotnej, które jest całkowicie materialistyczne, a tym samym ignoruje fakt, że mamy trzy ciała energetyczne i że uwarunkowania w tych ciałach determinują stan ciała fizycznego?
 • Czy to normalne, że postrzegamy ludzką psychologię jako produkt uboczny fizycznego mózgu, zamiast postrzegać ludzi jako dusze, które mają długą historię życia (a tym samym urazy psychiczne) z poprzednich wcieleń? 

Oczywiście ta lista może być znacznie dłuższa, a ty możesz dodać do niej swój własny obszar zainteresowania. Ważne jest, aby wszyscy bardziej świadomi ludzie wybrali obszar, który ich interesuje, a następnie kształcili się, aby wiedzieć więcej na ten temat niż większość ludzi. To nie tylko upoważni cię do wypowiadania się przeciwko upadłym istotom i oświecania innych ludzi, ale również ułatwi ci otrzymywanie nowych idei w twojej dziedzinie wiedzy.

Dodaj komentarz