7. Usuwanie zła

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Podnoszenie świadomości

Podnoszenie świadomości zbiorowej 

Kiedy uświadomimy sobie, że wszyscy ludzie są połączeni w świadomości, dostrzeżemy nowy sposób wywierania pozytywnego wpływu na tę Planetę. Wielu, wielu ludzi ma intuicyjne poczucie, że jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu, że jesteśmy tutaj, aby pozostawić ją w lepszym stanie niż była przed naszym przybyciem. 

Powodem tego jest fakt, że wielu z nas dobrowolnie zgłosiło się do przyjęcia wcielenia w obecnym czasie, ponieważ Ziemia znajduje się w kluczowej fazie swego istnienia. Istnieje prawdziwy potencjał do wykonania przez tę Planetę skoku w przód i do pozbycia się wielu upadłych istot stojących za różnymi aspektami zła. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć ten proces, ale to wcale NIE oznacza, że jesteśmy tutaj, aby walczyć z upadłymi istotami lub je unicestwić. 

Nie pomożemy usunąć upadłych istot, walcząc z nimi. Wykonamy nasze zadanie, podnosząc zbiorową świadomość, aby mogła nastąpić zmiana, która uaktywni Prawo Wolnej Woli, uniemożliwiające niektórym upadłym istotom przyjęcie wcielenia na Ziemi i tym samym usuwając z Niej pewien aspekt zła. 

Jak mamy podnieść zbiorową świadomość? Poprzez podniesienie nasze indywidualnej świadomość do stanu, w którym przekroczymy wszelkie samolubstwo. Ta transformacja świadomości jest alternatywą dla głównego nurtu religii. Nazwano bywa ścieżką mistyczną, ścieżką wewnętrzną lub ścieżką intuicji. 

Twórca niniejszej strony internetowej stworzył kilka innych witryn dogłębnie opisujących tę ścieżkę. Korzystając z nauk i narzędzi w nich pomieszczonych, możesz szybko znaleźć się na ścieżce do wyższego stanu świadomości. Im wyżej kierujesz się w kierunku bezinteresowności, tym bardziej podnosisz zbiorową świadomość.

Im bardziej wykorzystujesz swoją wyższą świadomość do wypowiadania się ze zrównoważonej perspektywy, tym bardziej przyczyniasz się do przesunięcia 80% ogólnej populacji w stronę masy krytycznej, gdzie pewien aspekt zła po prostu staje się niemożliwy na Ziemi. Co jesteś gotów zrobić, aby przyczynić się do usunięcia wojen z tej Planety?

Dodaj komentarz