6. Zło dzisiaj

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Konflikty między grupami ludzi

Upadłe istoty mają jasny plan kontrolowania ludzkości i panowania nad nią. Jedną z najbardziej potężnych broni dla osiągnięcia tego jest strategia „dziel i rządź”. Upadłe istoty zawsze próbują podzielić nas na wyraźnie zdefiniowane grupy, a następnie podkreślić różnice pomiędzy nimi w celu stworzenia konfliktu. 

W rzeczywistości każda istota ludzka została stworzona jako niepowtarzalna osoba i nasze różnice mają nas uzupełniać. W związku z tym razem możemy współ-stworzyć więcej niż każdy z nas z osobna. 

Kiedy pogrążamy się w świadomości dualizmu, nie dostrzegamy już naszych różnic jako dopełniające, ale zaczynamy widzieć je jako wzajemnie się wykluczające. To tworzy warunki dla konfliktu, ale dopiero po przybyciu upadłych istot na Ziemię nasze różnice zaczęły prowadzić do konfliktów połączonych z przemocą.

Błędne koło trwającego konfliktu 

Ludzie w zachodnim świecie mogą mieć trudności ze zrozumieniem, jak łatwo upadłym istotom jest utrzymać kołowrót konfliktu. Kiedy upadłe istoty już stworzyły spiralę konfliktu pomiędzy grupami ludzi, często mogły stawać z boku i tylko patrzeć, jak ludzie sami nakręcają spiralę przemocy. 

Powodem tego jest to, że dwie grupy ludzi generują duchy zbiorowości. Jakiś konflikt generuje energię opartą na lęku, która karmi te duchy, a one następnie wykorzystują tę energię do przyciągania emocjonalnych ciał ludzi i szykują nowy konflikt. 

Jednym trudnym do zrozumienia powodem, dlaczego konflikt prowadzi do konfliktu jest fakt, że dorastaliśmy w kulturze, w której upadłe istoty wykorzystały chrześcijaństwo i naukowy materializm, aby ukryć jeden z podstawowych mechanizmów funkcjonowania wszechświata. 

We wschodnich kulturach mechanizm ten jest znany jako karma, ale można go wyjaśnić w kategoriach czysto naukowych. Albert Einstein udowodnił, że nie żyjemy we wszechświecie “stałej” materii. W rzeczywistości żyjemy we wszechświecie wibrującej energii. Energia nie może być ani tworzona lub zniszczona, ale może zostać zamieniona na inne formy energii przez zmianę jej wibracji. 

Część tej energii została przechwycona przez stacjonarne matryce, które dla naszych zmysłów wydają się być ciałami stałymi. Wynika to z faktu, że nasze zmysły zostały skalibrowane jedynie do wykrywania energii w określonym spektrum wibracji. Dlatego widzimy tylko oktawę fizyczną i nie widzimy wyższych oktaw. 

My, istoty ludzkie, mamy zdolność do zmieniania wibracji energii i robimy to za pomocą naszych trzech wyższych ciał – ciała tożsamości, ciała mentalnego i emocjonalnego. Otrzymujemy twórczą energię z wyższego świata i kiedy przechodzi ona poprzez ciała tożsamości, mentalne i emocjonalne, to zabarwiamy tę czystą energię przekonaniami i energią, które już mamy w tych ciałach. 

Konsekwencja faktu, że wszystko jest energią, polega na tym, że każde podejmowane przez nas działanie jest zachodzi przez wykorzystanie energii. Możesz wrzucić kamień do stawu, ale nie jest tylko działanie fizyczne; wymaga wykorzystania energii w sferze emocjonalnej, mentalnej i tożsamości. Oznacza to, że wszystkie fizyczne działania mają energetyczne konsekwencje (zostawiają energetyczne ślady) w trzech wyższych oktawach. Rzucenie kamienia do stawu tworzy okręgi na powierzchni stawu, ale tworzy również energetyczne okręgi w trzech wyższych sferach. 

Ponieważ celem życia jest wzrastanie w świadomości, jesteśmy odpowiedzialni za sposób wykorzystania energii. Uczymy się wykorzystując energię, a następnie doświadczając konsekwencji naszych działań. 

Na poziomie osobistym akt przemocy nie zaczyna się od poziomy fizycznego. Zaczyna się on na poziomie tożsamości, przenika do mentalnego, potem do emocjonalnego i wreszcie do fizycznego. Popełniając akt przemocy, wytwarzasz pewną ilość energii opartej na lęku w twoich trzech wyższych ciałach. Energia ta po prostu nie znika, lecz będzie w nich gromadzona. 

Konsekwencją tego jest fakt, że wiele osób zgromadziło znaczne ilości energii opartej na lęku w swoim ciele emocjonalnym, mentalnym i w ciele tożsamości. Energia ta działa jak magnes, który przyciąga naszą świadomą uwagę. Innymi słowy, im więcej energii opartej na lęku zgromadziłeś w twoich trzech wyższych ciałach, tym bardziej podatny będziesz na negatywne reagowanie na sytuacje związane z przemocą. 

I znowu, może być to trudne do zrozumienia dla zachodniej mentalności, ale powodem jest wykorzystanie przez upadłe istoty chrześcijaństwa i naukowego materializmu, aby ukryć inny podstawowy fakt życia, a mianowicie reinkarnację. Nie rodzimy się z całkowicie czystym ciałem tożsamości, mentalnym i emocjonalnym. Rodzimy się ze zbiorem przekonań i ilością energii opartej na lęku, którą zgromadziliśmy w poprzednich wcieleniach. 

Jest to jedyny sposób, aby wytłumaczyć, dlaczego istnieje tak wiele obszarów świata, w których pewne grupy ludzi pozostają w konflikcie od tysiącleci i dlaczego wydaje się to nie mieć końca. Jednym z głównych przykładów jest Bliski Wschód, gdzie grupy ludzi walczą ze sobą od tysięcy lat. 

Prawdziwe wyjaśnienie jest takie, że to są ci sami ludzie, którzy wcielają się tutaj i walczą ze sobą od tysięcy lat. Ponieważ nadal gromadzą energie oparte na lęku i ponieważ nadal wzmacniają przekonania stojące za konfliktem, ich dzieci rodzą się, aby nienawidzić drugiej grupy. Rodzą się z nienawiścią, którą zgromadziły w poprzednich wcieleniach walki. 

Teraz łatwo dostrzec, dlaczego upadłe istoty jedynie muszą rozpocząć konflikt, by ludzie już sami go kontynuowali. Nadal karmią ducha zbiorowości, „bestię” konfliktu poprzez degenerowanie energii o wibracji opartej na lęku i gromadzenie jej w swoich trzech wyższych ciałach. Zbiorowa świadomość lub duch przechowują tę energię, wpływając na wszystkie osoby w grupie. 

Dlaczego Żydzi są w konflikcie z Arabami? Ponieważ stworzyli pewne przekonania w swoich ciałach tożsamości. Identyfikują siebie jako inni od wszystkich innych ludzi i jako będących w egzystencjalnym konflikcie z Arabami. Arabowie posiadają podobną strukturę w swoich ciałach tożsamości. 

To określa pewne parametry dla sposobu, w jaki Żydzi i Arabowie myślą w swoich ciałach mentalnych, przez co bardzo trudno jest im nawet pomyśleć o nowych sposobach interakcji ze sobą. Nadal powtarzają te same stare wzorce. Zamiast rzucić wyzwanie swoim przekonaniom, każdy nowy incydent nieporozumienia tylko wzmacnia przekonanie, że współpraca i zaufanie są niemożliwe. 

W swoich ciałach emocjonalnych Żydzi i Arabowie noszą tak wiele energii opartej na lęku, że najmniejsza prowokacja czy nieporozumienie prowadzą do bardzo silnej emocjonalnej reakcji. Emocje bez trudu stają się tak przytłaczające, że ludzie nie mogą się powstrzymać przed popełnianiem aktów przemocy. Każdy akt przemocy popełniony przez jedną grupę tylko wzmacnia przekonanie innej grupy o nieuchronności konfliktu oraz ich prawie do odpowiedzi przemocą na przemoc. 

Tak naprawdę to upadłe istoty stworzyły poczucie tożsamości Żydów i Arabów i doprowadziły obie grupy do konfliktu. Jednak ze względu na fakt, iż spirala konfliktu osiągnęła swą masę krytyczną, to upadłe istoty niewiele muszą robić, aby ona nadal trwała. Ludzie sami nadal po prostu karmią tę spiralę swoją energią i jest to tylko kwestia czasu, kiedy energia staje się tak intensywna, że obezwładni słabsze jednostki, aby zaangażowały się w kolejny incydent przemocy. 

Jak długo reszta świata będzie stać z boku i patrzeć, jak ludzie na Bliskim Wschodzie nadal ciągle wzmacniać tą spiralę konfliktu, której końca nie widać? Kiedy wreszcie powiemy: „Miarka się przebrała!” i wykorzystamy dostępne nam narzędzia w celu usunięcia upadłych istot tworzących takie konflikty i je podtrzymujące.

Przerwanie spirali przemocy 

Celem życia jest wzrastanie w świadomości. Wzrastamy, podejmując fizyczne działania i doświadczając ich efektów. Można powiedzieć, że fizyczny wszechświat funkcjonuje jak energetyczne lustro. Wszelkie impulsy energii, które wysyłamy przez nasze cztery niższe ciała, zostaną z powrotem odzwierciedlone przez kosmiczne lustro. 

Podstawowym faktem życia jest to, że lustro może nam odbijać tylko to, co na nie rzutujemy. W związku z tym, jeśli doświadczamy nieprzyjemnych konsekwencji fizycznych, JEDYNYM sposobem na zmianę tego jest zmiana treści, które od siebie wysyłamy, co oznacza, że musimy wziąć odpowiedzialność za nasze cztery niższe ciała i zmienić energie i przekonania, które skłoniły nas do zrobienia tego. 

Fakt ten był oczywiście ukrywany przed nami przez upadłe istoty, które wykorzystały zarówno religie, ideologie polityczne, jak i naukowy materializm, aby uniemożliwić nam zrozumienie podstawowego faktu życia. 

Dlaczego jedna grupa ludzi przyciąga do siebie inną grupę, która stale się jej przeciwstawia? Dzieje się tak, ponieważ w ich trzech wyższych ciałach znajdują się pewne przekonania i energie. Mogą być przekonani, że przemoc jest uzasadniona i mają w sobie dużą ilość energii opartej na lęku, co sprawia, że czują się zagrożeni i dlatego są podatni na reagowanie przemocą na przemoc. 

Każda grupa zwykle jest przekonana, że to druga grupa zapoczątkowała przemoc i że ich grupa reaguje tylko w ten sam sposób. Jednak podstawowy fakt życia polega na tym, że obie grupy „namagnesowały się” nawzajem, ponieważ każda z nich wierzy, że reagowanie na przemoc przemocą jest uzasadnione. Na poziomach podświadomości (w wyższych ciałach) tak naprawdę chcą mieć przeciwnika, z którym mogą walczyć i którego mogą obwiniać za wszystkie swoje problemy. 

Przekonanie, że cel może uświęcać środki, pochodzi od upadłych istot i zaistniało ono poprzez skłonienie obu grup do uwierzenie w nie, co umożliwiło upadłym istotom nakręcenie spirali konfliktu. Jeśli przydarza się, że pojawia się rosnąca świadomość, która może uczynić jedną lub obie grupy mniej podatnymi na przemoc, upadłe istoty będą próbowały wkroczyć i ponownie podsycić konflikt. 

Upadłe istoty zawsze będą starały się uniemożliwić ludziom obserwowanie samych siebie, tworząc przekonanie, że to ta druga grupa musi się zmienić. Podstawowym faktem życia jest to, że nie uzyskasz niczego innego odzwierciedlonego przez kosmiczne lustro, dopóki nie zmienisz tego, co jest w twojej świadomości, a tym samym nie zmienisz tego, co wysyłasz w kierunku lustra. 

Kiedy upadłe istoty uniemożliwią grupie ludzi poznanie tego faktu, łatwo jest im nakłonić ich do reagowania na przemoc przemocą, a nawet uwierzyć w to, że jedynym sposobem na zakończenie przemocy jest skrajny akt przemocy. 

Kiedy Żydzi i Arabowie przestaną walczyć? Kiedy uświadomią sobie, że to nie ta druga grupa jest problemem, ale zawartość ich własnej świadomości i świadomości zbiorowej. 

Proste pytanie, które należy zadać, brzmi: „Czy chcę uwolnić się od spirali przemocy?” Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, jedynym sposobem, aby się uwolnić, jest zmiana tego, do zmiany czego masz moc, a mianowicie zmiana zawartość swoich trzech wyższych ciał. Nie masz mocy zmiany innych ludzi, ale masz moc zmiany samego siebie. 

Upadłe istoty nie chcą, aby ludzie uświadomili sobie ten podstawowy fakt. Chcą, aby myśleli, że jedynym sposobem na zmianę ich sytuacji jest zmiana tych innych. Upadłe istoty były bardzo sprytne, sprawiając, żeby wiele grup ludzi myśli, że jedynym sposobem na zmianę ich sytuacji jest zmiana innych ludzi, co oznacza, że tych innych ludzie trzeba zmusić, czyli przemoc i siła są uzasadnione. 

Jak przerwać spiralę przemocy? Można to uczynić tylko wtedy, gdy ludzie podniosą swą świadomość i zrozumieją jak działa wszechświat. Oto patrzysz na swoją sytuację i przyznajesz, że doświadczasz przemocy ze strony innych ludzi. Następnie patrzysz na siebie i pytasz, jakie przekonania i energie – które wysyłasz w stronę kosmicznego lustra – posiadasz w swoich trzech wyższych ciałach. Podstawowa rzeczywistość jest taka, że jeśli kosmiczne lustro odsyła ci przemoc, dzieje się tak, ponieważ ślesz mu impulsy przemocy. Lustro może odbijać tylko to, co się na nie rzutuje. 

Teraz możesz zmienić to, co wysyłasz w kierunku lustra. Trzeba przy tym zrozumieć, że dana grupa ludzi mogła od bardzo dawna wysyłać impulsy przemocy w kierunku lustra, dlatego faktyczne przezwyciężenie tego może zająć trochę czasu. 

Jak naprawdę przezwyciężyć wszelką tendencję do przemocy? Czyniąc to, co Jezus powiedział ludziom na Bliskim Wschodzie 2 000 lat temu: Nadstawcie drugi policzek.

 Kosmiczne lustro lub Prawo Karmy działa w ten sposób, że jeśli w przeszłości wysłałeś energetyczne impulsy zabarwione przemocą, wrócą one do ciebie w przyszłym wcieleniu. W przeciwieństwie do tego, co sądzą niektórzy, karma nie jest karą, ale możliwością udowodnienia, że zmieniłeś swoją świadomość w odstępie czasu między wysłaniem impulsu przemocy a momentem, w którym wrócił on do ciebie. 

Jak Żydzi lub Arabowie mogliby udowodnić, że wznieśli się ponad przemoc? TYLKO przez wystawienie się na przemoc, a następnie NIE reagowanie przemocą. Biorąc pod uwagę ich długą historię, jeden czyn nie wystarczy. Będą musieli udowodnić wiele razy, że nie zareagują na przemoc przemocą. Czy nie dlatego Jezus kazał nam wybaczyć siedemdziesiąt siedem razy? 

Kiedy ludzie reagują przemocą, w sposób naturalny wzmacniają jej spiralę. Czy jedna grupa mogłaby się uwolnić od spirali, gdyby druga grupa nadal dopuszczałaby się przemocy? Tak, mogłaby. Jeżeli, przykładowo, Żydzi zdecydowaliby się nie odpowiadać przemocą. Wówczas Arabowie stosunkowo szybko przyciągnęliby kolejnego przeciwnika, być może nawet zaczęliby walczyć między sobą, co już zresztą robią.

Jest to podstawowy fakt stojący za przemocą, polegający na tym, że upadłe istoty zrobią wszystko, co w ich mocy, aby uniemożliwić ludziom uznanie go i wykorzystanie, ponieważ jest to naprawdę podstawowy sposób na uwolnienie siebie i Ziemi od upadłych istot. Gdyby krytyczna masa ludzi działała zgodnie z tą wiedzą, szybko usunęłyby upadłe istoty z tej planety.

Dodaj komentarz