6. Zło dzisiaj

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Upadłe istoty a kobiety

Dlaczego żyjemy w kulturze i dlaczego istnieje tak wiele innych kultur, które przez tysiące lat uciskały i dyskryminowały kobiety? Ponieważ to wszystko zostało skonstruowane przez upadłe istoty w celu sprawowania kontroli nad ludzkością. 

Upadłe istoty są ekspertami w wykorzystywaniu strategii dziel i rządź. Zrobiły wszystko, co możliwe, aby podzielić ludzi na frakcje, które można nastawić przeciwko sobie. Naturalnie, najbardziej podstawowy podział, podział, który wychodzi z domu i wpływa na wszystkie poziomy społeczeństwa, to ten między mężczyznami a kobietami. Kiedy upadłe istoty ustanowiły podział pomiędzy mężczyznami a kobietami, to stworzyły podstawę konfliktu na najbardziej podstawowym poziomie społeczeństwa. 

Doprowadziło to, oczywiście, do niesamowitego prześladowania kobiet i ich dyskryminacji. Może to sprawiać, że ktoś pomyśli, iż robią to specjalnie przeciwko kobietom. Rzeczywiście, niektóre upadłe istoty (przede wszystkim te we wcieleniu i te w świecie emocjonalnym) nienawidzą kobiet i chcą je kontrolować (lub je zniszczyć, jeśli nie dadzą się kontrolować). Niektóre upadłe istoty w świecie mentalnym uważają, że kobiety stanowią zagrożenie dla mężczyzn i propagują złudzenie, że kobiety są gorsze od mężczyzn pod względem intelektualnym. 

Jednak prześladowanie kobiet zaczęło się od upadłych istot w świecie tożsamości i nie jest szczególnie wymierzone przeciwko kobietom. Jednym z jego celów jest stworzenie zasadniczego podziału w społeczeństwie, ale prawdziwym celem jest uniemożliwienie mężczyznom i kobietom stworzenia duchowego zjednoczenia, które jest naszym największym potencjałem. Dlatego właśnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety stanowią cel tej manipulacji. 

Jak wyjaśniono w części o pochodzeniu zła, nasz świat został stworzony przez jednego Stwórcę, który nie jest ani męski ani kobiecy. Jednak w pierwszym akcie stworzenia Stwórca stworzył podstawową biegunowość (zilustrowaną w taoistycznej koncepcji Tai Chi jako yin i yang), a mianowicie siłę wychodzącą rozszerzającą, (którą można nazwać męską) i siła ściągającą (którą można nazwać żeńską). 

Gdyby wszystko powstało z rozszerzającej się siły, nie można było zachować żadnej formy. Wielki Wybuch (The Big Bang) trwałby jako niekontrolowana eksplozja bez formowania się struktur. To, co umożliwia tworzenie zrównoważonych form, polega na tym, że siła ekspansywna jest równoważona przez siłę ściągającą, co przez pewien czas pozwala na zachowanie form. 

  • Niezrównoważona siła rozszerzająca prowadziłaby do niekończącej się eksplozji, w której nie da się zachować żadnej formy.
  • Niezrównoważona siła ściągająca prowadziłaby do niezrównoważonej implozji (jak czarna dziura), w której wszystkie formy się rozpadną.

Zrównoważone tworzenie wymaga równowagi pomiędzy siłą ekspansywną a hamującą, a tym, co tą równowagę zapewnia, jest uniwersalna forma świadomości (a universal form of consciousness). Budda, Jezus i inni prawdziwi duchowi nauczyciele zademonstrowali ten wyższy stan świadomości, który wykracza poza dualizm. Jest on oparty na patrzeniu ponad podziałami, doświadczając faktu pochodzenia wszelkiego życia z tego samego Źródła. Wszyscy mamy potencjał do osiągnięcia tego zrównoważonego stanu umysłu, a kiedy go osiągniemy, doświadczymy równowagi pomiędzy siłą ekspansywną i hamującą, którą wszyscy posiadamy w naszych istotach. To stanowi grunt dla naturalnej i zrównoważonej relacji pomiędzy mężczyznami i kobietami. 

Mając ten stan równowagi, mężczyźni i kobiety nie będą poostrzegani jako przeciwieństwa. Naturalnie, będą istniały różnice, ale nie będą one źródłem konfliktu; będą źródłem kreatywnego napięcia prowadzącego do pozytywnego rozwoju. Mężczyźni będą równoważeni przez kobiety, więc nie będą nadmiernie ekspansywni (agresywni), a kobiety będą zrównoważone przez mężczyzn, więc nie będą nadmiernie hamujące (niechętne eksperymentom). 

Upadłe istoty to zrozumiały i dlatego wykorzystały swoją moc do oszukania zarówno mężczyzn, jak i kobiet, aby zjedli „zakazany owoc” świadomości dualizmu. Kiedy mężczyźni i kobiety zstąpili w dualizm, ich różnice stały się źródłem konfliktu, przez co równowaga została utracona. Dlaczego upadłe istoty to zrobiły? Otóż, ponieważ to właśnie czynią upadłe istoty, ale miały w tym również określony cel.

Poniżanie kobiet w celu przygotowania gruntu dla wojny 

Upadłe istoty pragnęły sprowadzić wojny na Ziemię. Wiedziały, że wojna jest najbardziej ekstremalnym wynikiem niezrównoważonej siły ekspansywnej. Wiedziały, że ponieważ mężczyźni z natury mają silniejszy żywioł ekspansji, łatwiej będzie ich skłonić do pójścia na wojnę niż kobiety. Jednak gdyby mężczyźni byli zrównoważeni przez kobiety, byłoby bardzo trudno skłonić ich do pójścia na wojnę. Dlatego upadłe istoty musiały zaburzyć tę równowagę, dzieląc mężczyzn i kobiety. 

W tym celu upadłe istoty stworzyły misterne oszustwo o wielu poziomach. Zaczyna się na samej górze od stworzenia fałszywego boga, a mianowicie boga w całości męskiego, obecnego w Starym Testamencie i innych pismach religijnych. Jest to całkowicie fałszywy bóg stworzony przez upadłe istoty, ponieważ prawdziwy Stwórca jest ponad męskością i kobiecością. 

Ten fałszywy bóg nie ma żadnych cech kobiecych w tym sensie, że nie ma on żadnego poszanowania dla życia. Dlatego fałszywy bóg Starego Testamentu powiedział Żydom, aby dokonali ludobójstwa na mężczyznach, kobietach i dzieciach plemion w ziemi obiecanej. Tylko mężczyźni niezrównoważeni przez kobiety mogą dokonać takiego okrucieństwa, ale zaczęło się to od zaakceptowania boga, który nie był zrównoważony żadnymi kobiecymi cechami. 

Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Wojny. Jest on przedstawiany jako całkowicie męski bóg, który działa w oparciu o założenie, że cele mogą uświęcać środki w postaci zabijania ludzi. W rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z prawdziwym Stwórcą. Jest to bóg stworzony na obraz i podobieństwo upadłych istot. Po prostu wzięły swoje własne cechy i wykorzystały je do stworzenia wizerunku boga, którego udało im się ustanowić jako najwyższego boga wszechświata. 

Oszustwo jest dość misterne. Bóg wszechświata jest całkowicie męski i najpierw stworzył człowieka „na swój obraz i na podobieństwo”. Pada tu stwierdzenie, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga Wojny, który nie ma poszanowania dla życia tych, którzy stoją na drodze do osiągnięcia jakiegoś epickiego celu. 

Po namyśle bóg ten stworzył kobiety, ale jasne jest, że nie zostały stworzone jako równe mężczyznom. Zostały – od samego początku – stworzone do odgrywania roli drugorzędnej. Potem pojawia się cała historia Ogrodu Eden, w którym to kobieta zjadła zakazany owoc i spowodowała, że zarówno ona, jak i mężczyzna zostali wygnani z raju. 

W rzeczywistości zarówno mężczyźni, jak i kobiety zjedli zakazany owoc świadomości dualizmu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety zostali oszukani przez węża, a mianowicie przez upadłe istoty. Tak mężczyźni, jak i kobiety są nadal są oszukiwani przez wężową świadomość i dlatego nadal istnieje konflikt pomiędzy mężczyznami a kobietami. 

W rzeczywistości to kobiecy aspekt zarówno mężczyzn, jak i kobiet (czyli ich duszy lub czterech niższych ciał) został oszukany w celu spożycia zakazanego owocu. Duchowe ja zarówno mężczyzn, jak i kobiet nadal jest czyste, a jedynym sposobem na przezwyciężenie stanu braku równowagi dla mężczyzn i kobiet jest ponowne ustanowienie ich połączenia z ich wyższym Ja. Naturalnie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają równą zdolność do osiągnięcia tego. Kobiety są jednak bardziej otwarte na ten proces. 

Powodem tego jest fakt, iż kobiety są zwykle bardziej intuicyjne, podczas gdy mężczyźni są bardziej racjonalni i analityczni. Właśnie dlatego upadłe istoty wiedziały, że łatwiej będzie wmanipulować mężczyzn w pójście na wojnę. Kiedy ludzie są uwięzieni w dualizmie, upadłym istotom bardzo łatwo jest wysunąć racjonalne, intelektualne argumenty, dlaczego dana grupa ludzi stanowi zagrożenie i musi zostać pokonana lub zniszczona. 

Dla racjonalnego umysłu nie istnieje żaden ostateczny argument. Umysł ten może argumentować za wojną tak przekonująco, jak może argumentować przeciw niej. Tak więc upadłe istoty zawsze będą w stanie wmanipulować niektórych mężczyzn w wiarę w wojnę. Osoba (mężczyzna lub kobieta), która ma intuicyjny związek z wyższym ja, będzie posiadała wewnętrzną wiedzę, że zabijanie innych NIGDY nie jest uzasadnione, bez względu na to, jak misternie został zdefiniowany epicka powód tego.

Przywracanie równowagi pomiędzy mężczyznami i kobietami 

Pomimo wysiłków upadłych istot, na świecie istnieje ruch na rzecz przywrócenia równowagi pomiędzy mężczyznami a kobietami. Od dziesięcioleci ruch ten był nieco niezrównoważony, ponieważ koncentrował się on na tworzeniu równości między mężczyznami a kobietami, a także na usunięciu dyskryminacji wobec kobiet lub jej zrekompensowaniu. 

Nawet w zrównoważonym stanie mężczyźni i kobiety nie są jednakowi. Naturalnie, powinni mieć równe prawa, wartość i możliwości, ale równość nie oznacza identyczność. Tylko wtedy, kiedy mężczyźni i kobiety osiągną równowagę pomiędzy biegunami męskości i kobiecości swoich własnych istot, będą w stanie odnaleźć ten stan duchowego zrównoważenia na poziomie indywidualnym. Tylko wtedy społeczeństwo przezwycięży konflikt pomiędzy mężczyznami i kobietami. 

Przez długi czas kobiety były na czele tego ruchu na rzecz równowagi. Jednym ze sposobów, w jaki udało się to osiągnąć w przeszłości, był przykłady kobiet, które były w zgodzie ze światem materialnym i elementem macierzyństwa. Historycznie postrzegano je jako „znachorki” lub „mądre kobiety”. W średniowieczu ruch ten stał się tak dużym zagrożeniem dla upadłych istot, że nazwały je czarownicami i użyły stworzonego przez siebie Kościoła Katolickiego do ich prześladowania. Była to próba uniemożliwienia kobietom podniesienia świadomości do miejsca, w którym mogłyby zacząć równoważyć mężczyzn. 

Obecnie upadłe istoty muszą wykorzystywać bardziej subtelne środki w celu powstrzymania kobiet. W kulturach muzułmańskich prześladowanie kobiet jest oczywiste, ale nawet w narodach zachodnich nadal panuje bardzo subtelna postawa, że kobiety są gorsze od mężczyzn pod względem intelektualnym. Nota bene często ma to miejsce w naukowym establishmencie, który broni materializmu. To samo dzieje się również w politycznym i biznesowym establishmencie. Zasadniczo można powiedzieć, że każdy obszar społeczeństwa zdominowany przez mężczyzn jest obszarem zdominowanym przez upadłe istoty.

Wznoszenie się ponad myślenie analityczne 

Ekstremalnym wynikiem wywyższania cech męskich i poniżania cech kobiecych jest skupienie się na racjonalnej, linearnej, analitycznej myśli, która jest nadrzędna wobec wiedzy intuicyjnej, holistycznej. Jak wspomniano powyżej, powodem jest to, że w myśleniu analitycznym nie ma ostatecznego argumentu. Każdy argument ma kontrargument. 

W związku z tym, upadłe istoty mogą przedstawić argument posiadający dwie strony i mogą mieć pewność, że niektórzy ludzie uwierzą w jego jedną stronę, a niektórzy w drugą. Tak więc od samego początku dochodzi do konfliktu i podziału. 

Ekstremalnym wynikiem jest to, że upadłe istoty były w stanie stworzyć całą mentalność (epicką mentalność) w oparciu o ideę, że niektóre przyczyny są tak ważne, że uzasadniają, a nawet wymuszają konieczność zabijania ludzi. 

Fundamentem myślenia analitycznego jest to, że przygląda się ono różnicom i wykorzystuje je do podziału wszystkiego (w tym ludzi) na grupy, które są oddzielone na podstawie różnic. W związku z tym, myślenie analityczne zawsze uwypukla różnice. Ponadto, upadłe istoty dodały ideę, że tutaj może być tylko jedna prawda, co oznacza, że podział stworzony przez umysł analityczny ma dobrą i złą stronę. Dla dobrej strony wykorzenienie złej strony staje się konieczne. 

Przeciwieństwem tego jest intuicyjne, holistyczne myślenie, które widzi różnice, ale również patrzy ponad nie. W związku z tym, ludzie mogą WIEDZIEĆ, – w sposób, z którym umysł analityczny nie może dyskutować – że zabijanie innych nie jest właściwe. Nie jest to oparte na analitycznym argumencie, ale na holistycznym doświadczeniu, że całe życie jest połączone. Nawiasem mówiąc, fizycy kwantowi stale udowadniają, że nie żyjemy we wszechświecie osobnych „rzeczy” (things). Wszystko jest połączone, wszystko jest częścią jednej, niepodzielnej całości. 

W innym miejscu wspomniano, że naukowy materializm został zakwestionowany, ponieważ fizycy kwantowi udowodnili, że obserwator nie jest oddzielony od eksperymentu, ale współtworzy on jego wynik. Powodem tego jest to, że materialistyczne twierdzenie o oddzieleniu pomiędzy obserwatorem a obserwowanym jest złudzeniem stworzonym przez świadomość dualizmu. Zarówno obserwator, jak i obserwowany są częścią tej samej niepodzielnej całości. 

Ekstremalnym wynikiem świadomości dualizmu jest to, że widzimy wszystko jako oddzielne „rzeczy”. Dlatego widzimy, że niektóre osoby są oddzielone od innych, co jest jedynym sposobem na wmanipulowanie nas w zabijanie siebie nawzajem. Jednak żadna osoba nie może zabić drugiej, jeżeli jest ona postrzegana jako taka sama (as being the same). Tylko wtedy, gdy druga osoba jest postrzegana jako „inna”, czyli należąca do oddzielnej kategorii ludzi, może zostać zabita. 

Oczywiście, najbardziej podstawowym podziałem pomiędzy nami a innymi jest ten, który stworzono pomiędzy mężczyznami i kobietami. Te podział jest całkowitym złudzeniem stworzonym za pomocą świadomości dualizmu. Nigdy nie przezwyciężymy tego złudzenia za pomocą tego samego stanu świadomości, który je stworzył. 

Największym problemem dotyczącym nowoczesnych wysiłków w zakresie stworzenia równości między mężczyznami i kobietami jest to, że jest ono zdominowane przez racjonalne, analityczne myślenie. Dąży ono do stworzenia równości pomiędzy dwiema kategoriami istot ludzkich, jednak nadal są one postrzegane jako należące do dwóch osobnych kategorii. 

Jedynym sposobem na stworzenie prawdziwej równości jest wzniesienie się ponad myślenie dualistyczne, a tego również nie można zrobić za pomocą analitycznego myślenia. Można to zrobić tylko dzięki naszym intuicyjnym zdolnościom, z pomocą których nawiążemy połączenie z wyższym Ja i zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy istotami męskimi ani żeńskimi. Jesteśmy istotami duchowymi i niektórzy z nas wyrażają się przez ciała męskie (w tym wcieleniu) tutaj na Ziemi, podczas gdy inni przez ciała żeńskie (w tym wcieleniu). Jednak jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałami fizycznymi i czterema poziomami umysłów. W rzeczy samej w jednych wcieleniach przyjmujemy ciało męskie a w innych żeńskie. 

Tylko poprzez tę wyższą jedność będziemy w stanie stworzyć prawdziwą równość pomiędzy mężczyznami a kobietami. Wiele kobiet już zaczęło rozwijać swoje intuicyjne zdolności, co można widzieć w wielu duchowych ruchach. Niestety, mężczyźni zwykle nadal za bardzo oddają się swojemu kultowi analitycznego umysłu, jako najlepszemu sposobowi postrzegania życia. Dopóki się to nie zmieni, ruch w stronę równości nie przyniesie wymiernych wyników, a mężczyźni nie osiągną równowagi, która uniemożliwi upadłym istotom wmanipulowania ich wciąż na nowo w pójście na wojnę.

Uwagi 

Zwróć uwagę, że upadłe istoty nie zawsze wcielają się jako mężczyźni. Jednak ponieważ upadłe istoty często chcą władzy i kontroli, naturalnie wolą inkarnować się jako mężczyźni w stworzonych przez siebie społeczeństwach zdominowanych przez mężczyzn. Nie zawsze mogą jednak kontrolować kiedy i w jakiej płci nastąpi ich inkarnacja, są zatem upadłe istoty, które wcielały i wcielają się jako kobiety. 

Upadłe istoty często tworzą walczące ze sobą grupy. Kiedy jedna grupa upadłych istot tworzy elitę sprawującą władzę, to będzie przyciągać kolejną grupę upadłych istot, które stają się elitą do władzy aspirującą – dążącą do przejęcia władzy od istniejącej elity. Oznacza to, że ruch wyzwolenia kobiet również ma potencjał przyciągnięcia upadłych istot. 

Kiedy upadłe istoty dołączą do ruchu, często radykalizują go, aby był on postrzegany jako bardziej bojówkarskie ruchy feministyczne. Niektóre z nich dosłownie chcą odbrać władzę mężczyznom i przekazać ją kobietom w procesie karania mężczyzn za prześladowanie kobiet. Do pewnego stopnia opierają się na nienawiści do mężczyzn. Naturalnie, takie pomysły pochodzą od upadłych istot. 

Ponieważ nasze społeczeństwa były zdominowane przez mężczyzn przez tak długi czas, istnienie ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet i równych praw jest koniecznością. Ponieważ nasze społeczeństwa są tak niezrównoważone, idąc w jedną stronę, było wręcz konieczne, aby ten ruch rozpoczął się jako niezrównoważony i był skierowany w inną stronę.

Jednakże jeżeli ruch na rzecz przyznania równości kobietom ma wykorzystać swój największy potencjał, to musi (szczególnie w starszych demokracjach) kierować się w stronę stanu równowagi, w którym zarówno mężczyźni, jak i kobiety znajdują równowagę, jak opisano w niniejszym rozdziale. Nie jest to tak naprawdę kwestia zmuszania mężczyzn do przyznania kobietom równości. Jest to kwestia udzielenia pomocy zarówno mężczyznom, jak i kobietom w znalezieniu równowagi w sobie, dzięki czemu dojdzie do naturalnej (w przeciwieństwie do wymuszonej) równowagi między mężczyznami i kobietami.

Dodaj komentarz