5. Zło na przestrzeni historii

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Jak upadłe istoty wpływały na historię

Kiedy Ziemia została stworzona, była naturalną planetą, co oznacza, że nie było na niej żadnych upadłych istot i zła. Pierwsi ludzie, którzy przyjęli wcielenie na Ziemi, nie zostali zaślepieni świadomością dualizmu i wszyscy korzystali z możliwości podniesienia swojej świadomości oferowanej przez tę planetę. 

Dawno temu (na długo przed tym, co nazywamy znanymi nam dziejami) doszło do zmiany. Ludzie, którzy w tamtym czasie wcielili się na Ziemi, stopniowo obniżali swoją świadomość, a to pozwoliło upadłym istotom na wcielenie się na Ziemi jak również na uplasowanie się w jej trzech wyższych oktawach. 

Odtąd, czyli przez CAŁE znane nam dzieje (i o wiele dłużej), upadłe istoty miały znaczny i radykalny wpływ na każdy aspekt życia na tej planecie. Jednak pomimo tego udało im się ukryć swoje istnienie, swoją naturę, swoje plany i swoje metody przed większością ludzi. 

To wyjaśnia tak wiele problemów widzianych na przestrzeni bardzo krótkich ram czasowych znanych nam dziejów. W przeciwieństwie do tego, w co upadłe istoty chcą, abyśmy wierzyli, zło nie jest wynikiem ludzkiej natury. W niektórych wypadkach zło było fizycznie czynione przez istoty ludzkie, ale tylko dlatego, że ich umysły zostały przejęte przez upadłe istoty w wyższych oktawach. 

Tylko upadłe istoty mogą posiadać kompletny brak empatii tyle razy widziany w historii. Oznacza to, że my, istoty ludzkie mamy możliwość wzniesienia się ponad zło. 

Zaprosiliśmy tutaj upadłe istoty, obniżając naszą świadomość. Kiedy podniesiemy naszą świadomość i zaczniemy być świadomi konsekwencji dualizmu i wpływu upadłych istot, zostaną one usunięte z Ziemi. Na skutek tego ta Planeta znowu będzie mogła stać się naturalną planetą bez zła. 

Bóg nie stworzył zła. Jest ono wynikiem wyborów dokonanych przez tych, którzy teraz są upadłymi istotami. Popełnienie zła nie leży w ludzkiej naturze. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy zostajemy oszukani i zmanipulowani przez upadłe istoty. 

W pozostałych częściach tej strony i w reszcie witryny przyjrzymy się niektórym konkretnym przykładom wpływania na tę Planetę przez upadłe istoty. Przykłady zostaną porównane z planami upadłych istot, zwłaszcza czterema głównymi: 

Cztery główne plany upadłych istot 

Upadłe istoty mają wiele ukrytych planów, ale jeśli zrozumiesz cztery główne, szybko zdemaskujesz przyczynę stojącą za większością wydarzeń na świecie, które normalnie trudno zrozumieć: 

  • Udowodnić, że Bóg się myli, skłaniając nas do samozagłady.
  • Kontrolować nas przez użycie siły, manipulacji i oszustwa.
  • Kraść naszą energię, skłaniając nas do obniżania wibracji czystej energii za pomocą niskich wibracji opartych na lęku.

Ustanowić siebie jako elitę władzy ze specjalnymi przywilejami – elitę, której nie można kwestionować lub jej się sprzeciwić. 

Dodaj komentarz