5. Zło na przestrzeni historii

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Jak upadłe istoty wykorzystują dyktatury

Na wiele sposobów dyktatura jest idealną formą rządów dla upadłych istot. Jedynym problemem jest pytanie, która z upadłych istot zostanie wszechmocnym dyktatorem. Ponieważ upadłe istoty
znajdują się w świadomości dualizmu, zwykle istnieje więcej niż jedna upadła istota we wcieleniu, która pragnie ostatecznej władzy, a to powoduje nieuchronną walkę o nią między nimi.

Wiele wojen widzianych w historii można sprowadzić do osobistej walki o władzę pomiędzy dwoma upadłymi istotami, które konkurowały ze sobą przez wcielenia, wykorzystując ludzi jako pionki w tej bezsensownej walce.

Istnienie dyktatury umożliwia fakt, że duża grupa ludzi przeszła w stan świadomości, w którym nie chcą brać odpowiedzialności za siebie. Kiedy ludzie nie chcą podejmować swoich własnych decyzji, łatwo jest ich wmanipulować w podążanie za upadłą istotą, która z radością
podejmie decyzje za ludzi. Upadła istota nie ma empatii dla ich cierpienia i tym samym nie obchodzi jej, jak jej decyzje na nich wpłyną. To wyjaśnia, dlaczego dyktatorzy, tacy jak Hitler, Stalin i Mao stworzyli tak niewiarygodne wielkie cierpienie dla swoich
własnych narodów.

Dlaczego niektórzy ludzie nadal podążają za upadłymi istotami? Ponieważ nie chcą podejmować swoich własnych decyzji. Ten stan umysłu jest w dużej mierze stworzony lub wywołany przez
upadłe istoty. Wmanipulowały one ludzi w podążanie za nimi, a to doprowadziło do katastroficznych konsekwencji. Tym samym ludzie bardziej boją się podejmowania złych decyzji i w ogóle nie chcą podejmować żadnych.

Kiedy to błędne koło zostanie przełamane? Tylko wtedy, kiedy ludzie odczują tak poważne konsekwencje tego, że uświadomią sobie szaleństwo podążania za tymi dyktatorskimi ego-maniakami (czyli podążania za upadłymi istotami). Ogólnym celem życia
i działań Hitlera było nauczenie ludzi, aby nie podążali za upadłymi istotami. Jak dotąd wydaje się, że większość ludzi w Europie zaczęła wyciągać tego rodzaju wnioski, chociaż nie do końca zdali sobie sprawę z istnienia upadłych istot.

Zwróć uwagę, że dyktator MUSI mieć zewnętrznego wroga. Równanie jest proste: Dyktator ma pełnię władzy w danym kraju, co oznacza, że jeżeli nie może rozwiązać problemów ludzi, to nie ma na kogo zrzucić winy. Dlatego dyktator musi mieć zewnętrznego wroga, którego może winić za swoje niepowodzenia. To właśnie ci wrogowie uniemożliwili mu zrealizowanie obietnic danych ludziom.

W konsekwencji im więcej władzy człowiek może przejąć, tym bardziej potrzebuje zewnętrznego wroga jako kozła ofiarnego. Gdy Władimir Putin domagał się coraz większej władzy w Rosji, jego retoryka przeciwko Zachodowi zwiększyła się. On po prostu potrzebuje kozła ofiarnego, aby wyjaśnić, dlaczego nie rozwiązał problemów Rosji. Dlaczego tak wielu Rosjan popiera Putina? Ponieważ nie są gotowi na podejmowanie decyzji o swym własnym losie i losie swego narodu.

Dodaj komentarz