5. Zło na przestrzeni historii

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Jak upadłe istoty wykorzystują religie

Upadłe istoty wykorzystują religię z kilku powodów. Religia zasadniczo obejmuje kilka odrębnych faz:

  • Religia jest zapoczątkowywane przez osobę, która nawiązała połączenie z wyższym światem. W niektórych wypadkach są to istoty w świecie mentalnym lub w świecie tożsamości, a w niektórych przypadkach są to wniebowstąpieni mistrzowie w świecie duchowym. Dzięki temu połączeniu osoba otrzymuje objawienie, które staje się fundamentem nowej religii.
  • Na początku religia ta jest ignorowana przez upadłe istoty kontrolujące społeczeństwo. Jeżeli to nie zadziała i ludzie jednak zaczną przyjmować nową nauczanie, upadłe istoty będą często dążą do agresywnego stłumienia lub wykorzenienia nowej religii.
  • Jeżeli wystarczająca liczba osób przyjmie nową religię, upadłe istoty zmienią taktykę. Zgodnie z dewizą: „Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich”, upadłe istoty będą teraz dążyć do przejęcia nowej religii i wykorzystania jej do realizacji swoich planów.
  • Religia staje się coraz bardziej restrykcyjna i z czasem ludzie tracą w nią wiarę, albo tracąc zaufanie w ogóle do każdej religii lub znajdując nową.

Oczywistym przykładem tego procesu jest chrześcijaństwo. Jezus otrzymał prawdziwe objawienie od wniebowstąpionych mistrzów. Upadłe istoty postrzegały go jako zagrożenie i zabiły go, mając nadzieję, że przy okazji zabiją również ruch, który zapoczątkował. Przez jakiś czas upadłe istoty ignorowały ruch chrześcijański, mając nadzieję, że zaniknie. Kiedy tak się nie stało, zaczęły prześladować chrześcijan.

Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, cesarz rzymski Konstantyn (upadła istota we wcieleniu, kontrolowana przez upadłe istoty w sferze tożsamości) ustanowił chrześcijaństwo oficjalną religią państwową Imperium Rzymskiego. W trakcie tego procesu dokonano całkowitej perwersji oryginalnego przekazu Jezusa, a więc oficjalne doktryny chrześcijaństwa wspierały plany upadłych istot.

W trakcie następnych stuleci chrześcijaństwo stało się oczywistym narzędziem dla upadłych istot, które zawsze dążą do zyskania całkowitej kontroli nad ludnością. Jest to jedyne logiczne wyjaśnienie faktu, że religia, która twierdzi, że reprezentuje Jezusa (który mówił nam, żeby nadstawić drugi policzek i kochać swoich wrogów) dokonała masakry na Katarach, krucjat, inkwizycji oraz polowania na czarownice.

Tylko organizacja rządzona przez upadłe istoty mogła dokonać takich czynów i jednocześnie twierdzić, że robi to z dla celów pokojowych, a nawet że te działania zostały usankcjonowane przez Boga lub Chrystusa. Ta oczywista różnica pomiędzy tym, co mówią, a tym, co robią jest jedną z wizytówek upadłych istot.

Przyjrzyjmy się niektórym powodom, dla których upadłe istoty wykorzystują religię:

Dziel i rządź

Upadłe istoty są mistrzami w wykorzystywaniu dewizy i strategii „dziel i rządź”. Nie dzieje się tak dlatego, że są naprawdę inteligentne, ale dlatego, że tkwią w dualizmie i dlatego stworzyły wśród siebie podziały. Po prostu używają swojego własnego stanu umysłu do dzielenia ludzi.

Religia to oczywisty sposób dzielenia ludzi na grupy, które postrzegają się jako zasadniczo różne. Ci, którzy wyznają daną religię, są dobrymi ludźmi, którzy zostaną zbawieni i pójdą do nieba, ci, którzy jej nie wyznają są albo złymi ludźmi albo potencjalnie straconymi, ponieważ pójdą na wieczne męki do piekła. Stwarza to fundamentalny podział między członkami religii i osobami nienależącymi do danej religii.

Żaden podział nie może być bardziej absolutny niż dwie grupy ludzi wierzących, że mają jedyną prawdziwą religię i że ich obowiązkiem jest rozpowszechnianie jej wśród wszystkich ludzi. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie krucjat.

Upadłe istoty mają ogólny plan nakłonienia nas do walki przeciwko sobie, częściowo po to, aby stworzyć chaos i w ten sposób udowodnić, że wolna wola jest pomyłką. Co jest lepszym sposobem podzielenia nas niż stworzenie dwóch religii i ustanowienie ich w egzystencjalnej walce z sobą, a nawet przekonanie ludzi, że dokonują dzieła Boga, walcząc z drugą grupą?

Religia tak łatwo potrafi wmanipulować ludzi w epicką mentalność. Kiedy uwierzą oni, że szerzenie ich religii jest dla nich ogromnie ważne, a nawet ważne dla Boga, to łatwo jest przekonać ich do zaakceptowania upadłej logiki, że cel może uświęcać środki. Teraz obowiązek szerzenia religii nagle uzasadnia zabijanie innych ludzi.

Jest oczywistą ironią, że upadłym istotom udało się zmusić chrześcijan i muzułmanów do walki przeciwko sobie podczas wypraw krzyżowych. Ironią zaś jest tutaj fakt, że obie religie opierają się na Starym Testamencie, który zawiera absolutne Boże przykazanie: „Nie zabijaj”. Nie ma wyjątków od tego przykazania określonego w pismach świętych, ale Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie bardzo łatwo zdefiniowali takie wyjątki. Oczywiście, to wszystko było manipulacją upadłych istot.

Więcej informacji na temat jak oficjalne chrześcijaństwo wypaczyło przesłanie Jezusa znajdziesz na witrynie internetowej: The Mystical Teachings of Jesus i w jej polskim odpowiedniku Towarzystwo Kima Michaelsa.

Wypaczenie naszego postrzegania Boga

Upadłe istoty mają w planie udowodnienie, że Stwórca popełnił błąd, dając nam wolną wolę. W ramach tego planu chcą, abyśmy żywili wypaczone postrzegania Boga, dlatego zaprzeczamy, że zostaliśmy stworzeni jako współtwórcy z istotami w świecie duchowym (ze wniebowstąpionymi mistrzami). Uniemożliwi nam to zaakceptowanie faktu, że wszyscy mamy moc łączenia się ze sferą duchową i zyskania układu odniesienia pochodzącego spoza dualizmu.

Upadłym istotom udało się skłonić większość ludzi na Ziemi do zejścia w dualizm. Ich głównym celem jest utrzymanie nas w dualizmie, uniemożliwiając nam przyjęcie prawdziwego nauczania od wniebowstąpionych mistrzów. Podstawową bronią używaną do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie religii do wypaczenia naszego postrzegania Boga i duchowego świata.

W tym celu upadłe istoty stworzyły niektóre religie i wypaczyły inne, te które zaczęły się jako prawdziwe ruchy duchowe. Najbardziej jaskrawym przykładem jest sposób, w jaki upadłe istoty stworzyły całkowicie sztucznego boga, a mianowicie despotycznego i nielogicznego boga Starego Testamentu.

Kiedy Żydzi opuszczali Egipt, bóg ten daje im dziesięć przykazań, w tym: „Nie zabijaj”. Jednak kiedy Żydzi wkraczają do ziemi obiecanej, ten sam bóg każe im dokonać ludobójstwa na mężczyznach, kobietach i dzieciach podbitych plemion. Całkowicie wykoncypowany przez człowieka męski bóg Starego Testamentu jest bez reszty wymysłem upadłych istot i nie ma nic wspólnego ze Stwórcą, który stworzył nas ze swojej własnej istoty i dał nam wolną wolę.

Utrzymywanie nas w dualizmie

Upadłe istoty chcą utrzymywać nas w dualizmie i mogą to robić tylko poprzez uniemożliwienie nam nawiązania bezpośredniego, osobistego i intuicyjnego połączenia z wniebowstąpionymi mistrzami, a tym samym zyskania układu odniesienia pochodzącego spoza dualizmu. Dlatego stworzyły obraz oddalonego boga w niebiosach, który jest poza zasięgiem zwykłych istot ludzkich, ale można się z nim mieć kontakt za pośrednictwem specjalnej klasy ludzi.

Kim byli kapłani religii żydowskiej, którzy zabili Jezusa? Kim byli papieże i kardynałowie religii katolickiej, którzy torturowali i zabijali każdego, kto posiadał intuicyjną, wewnętrzną łączność z duchowy światem? Kim byli imamowie religii muzułmańskiej, którzy przemienili nauki Mahometa w uzasadnienie Dżihadu? Wszyscy oni byli upadłymi istotami we wcieleniu, kontrolowanymi przez upadłe istoty w świecie tożsamości.

Jednym z głównych celów upadłych istot jest uniemożliwienie nam nawiązania bezpośredniej łączności z wniebowstąpionymi mistrzami. Dążą do tego poprzez wyłonieniem spośród siebie klasy księży, którzy są jedynymi mogącymi kontaktować się z bogiem i mogącymi interpretować pismo święte danej religii. Upadłe istoty chcą, abyśmy uwierzyli, że sami nie możemy nawiązać kontaktu ze duchowym światem w sposób bezpośredni, ale musimy to zrobić przez nich.

Naturalnie, kiedy uwierzymy, że upadłe istoty są jedynymi mogącymi pośredniczyć między nami a bogiem, stajemy się bez reszty niewolnikami upadłych istot i dajemy im ostateczną władzę nad nami. Wykorzystują to absolutnie bezwzględnie.

Usunięcie naszego zbawienia

W średniowieczu większość ludzi w Europie wierzyła, że jedynym sposobem, aby zostać zbawionym, jest wiara w doktryny Kościoła Katolickiego i słuchanie jego księży. Jeżeli nie będą tego robić, zostaną skazani na wieczne męki w piekle. Innymi słowy, ludzie wierzyli, że jedynie upadłe istoty mogą pośredniczyć między nami a Bogiem. Wierzyli, że upadłe istoty we wcieleniu określą, czy ludzie pójdą do piekłach czy zostaną zbawieni.

Nie ma skuteczniejszej formy kontroli umysłu niż skłonienie ludzi do uwierzenia w to kłamstwo. I faktycznie jest to kłamstwo. Głębsza rzeczywistość polega na tym, że będziemy wcielać się na Ziemi, dopóki nie wyniesiemy naszych umysłów ponad dualizm (można to nazwać piekłem). Gdy pójdziemy za przykładem Jezusa i innych prawdziwych nauczycieli duchowości, możemy na stałe wstąpić do świata duchowego i sami stać się wniebowstąpionymi mistrzami.

Zwróć uwagę na zasadniczą różnicę. Religia pod kontrolą upadłych istot zawsze głosi zewnętrzną formę zbawienia. Mówi nam, że zostaniemy zbawieni, będąc członkami religii zewnętrznej, wierząc w jej doktryny, słuchając jej kapłanów i postępując zgodnie z ich nakazami. W rzeczywistości jedyne, co determinuje nasze „zbawienie”, to wykorzystanie naszej wolnej woli do wyniesienia naszej świadomości ponad dualizm.

“Zbawienia” nigdy nie można sobie zagwarantować, przestrzegając zewnętrznej religii. Jest to całkowicie wewnętrzny proces przekształcania naszej świadomości. Nie można tego nigdy zrobić automatycznie, ale tylko poprzez świadome dokonywanie coraz bardziej pełnych uwagi wyborów.

Dlatego właśnie można również powiedzieć, że jednym z głównych celów religii kontrolowanych przez upadłe istoty jest uniemożliwienie nam prawdziwego „zbawienia” poprzez zmuszanie nas do pracy na rzecz fałszywego „zbawienia”. Upadłe istoty chcą uniemożliwić wszystkim chrześcijanom pójście za przykładem Jezusa i osiągnięcie świadomości Chrystusa – niedualistycznego stanu umysłu.

Kontrolowanie naszych działań

Upadłe istoty chętnie kontrolowałyby nas z użyciem czystej siły fizycznej, ale wiedzą, że jest to trudne. W związku z tym nauczyły się, że najskuteczniejszym sposobem kontrolowania nas jest wykorzystanie połączenia siły fizycznej i kontroli umysłu.

Okres, w którym Europa była ściśle kontrolowana przez Kościół Katolicki, jest często nazywany „wiekami ciemnymi” i to nie bez przyczyny. Ludność była bardziej wolna i miała lepsze warunki życia zanim nie stała się chrześcijanami.

Powodem tego jest zawarcie przymierza przez Kościół Katolicki ze świeckimi przywódcami. Jest to przykład tego, jak dwie grupy upadłych istot mogą czasami zawrzeć niełatwy sojusz, który będzie trwał przez jakiś czas, ponieważ jest to korzystne dla obu grup.

Kościół Katolicki dostarczył środki kontroli ludzkich umysłów, a świeccy przywódcy (zasadniczo pod dowództwem kościoła) dostarczyli fizyczne środki kontroli.

Skutkiem tego było ustanowienie systemu feudalnego, w którym podstawowe zasoby tamtych czasów, a mianowicie grunty rolne, stały się własnością niewielkiej grupy szlachty. Ludzie, którzy mieszkali na tej ziemi, również stali się własnością szlachty. W związku z tym, z wolnych, niezależnych chłopów posiadających własną ziemię, ludzie stali się calkowitymi niewolnikami.

Dlaczego ludzie to zaakceptowali? Ponieważ strukturę świecką wspierał Kościół Katolicki. Ludzie wierzyli, że kościół ma moc wysłania ich na wieczne męki w piekle lub dania im wiecznego życia w niebie.

Skutkiem tego była zmiana myślenia ludzi, tak aby nie postrzegali już tego – jak ich życie toczy się tutaj na Ziemi – jako ważne. Kościół Katolicki sprawił, że ludzie skupiali się na zapewnieniu sobie lepszego życia w następnym świecie, tym samym czyniąc ich gotowymi do oddania swej wolności i siły upadłym istotom tutaj na Ziemi.

Upadłe istoty wykorzystały Kościół Katolicki, aby stworzyć sytuację, w której ludność całkowicie oddała im władzę. Ludzie nie chcieli walczyć z upadłymi istotami tutaj na Ziemi i im się poddali. W związku z tym, upadłe istoty wykorzystały religię, aby zapewnić sobie absolutną władzę nad ludźmi tutaj na Ziemi. Wykorzystali połączenie kontroli umysłu i siły fizycznej, aby ich zdominować.

Dodaj komentarz