5. Zło na przestrzeni historii

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Elityzm - brakujące ogniwo w naszym rozumieniu historii

Wszystko, co kiedykolwiek powiedziano ci o historii, było albo wręcz kłamstwem albo niepełną prawdą. Prosty powód tego jest taki, że nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć historii dopóki nie dowiemy się o istnieniu upadłych istot i nie zrozumiemy, jak wpływały na tę planetę od bardzo długiego czasu. 

Głównym skutkiem obecności upadłych istot na Ziemi jest to, że zawsze próbują one zmienić każde społeczeństwo w elitarną strukturę z samymi sobą na jej szczycie. 

Jeżeli nie rozumiesz elitaryzmu i jego prawdziwej przyczyny, będziesz się zmagał na próżno ze zrozumieniem, dlaczego ta Planeta jest taka, jaka jest i dlaczego wszystkie ludzkie społeczności upadły. Upadły, ponieważ każda struktura stworzona przez upadłe istoty nieuchronnie ulegnie samozniszczeniu. 

Uczeni odkryli, że udowadniają to prawa fizyki. Pierwotne prawo, które to reguluje, nazywa się drugim prawem termodynamiki. Stwierdza ono, że w zamkniętym systemie entropia (czyli zaburzenie) będzie wzrastać, dopóki system nie osiągnie najniższego możliwego stanu energii. W mniej naukowy sposób, zgodnie z tym prawem można powiedzieć że: 

 

 Wszystkie zamknięte systemy ulegną samozniszczeniu. 

 

Ze względu na swoją długą historię upadłe istoty są absolutnie przekonane, że są nadrzędne wobec istot ludzkich i dlatego nie muszą brać względu na nas. W każdym społeczeństwie upadłe istoty (często przez kilka wcieleń) dążą do utworzenia elity mającej władzę nad ludźmi i tym samym cieszącej się specjalnymi przywilejami. Zasadniczo upadłe istoty próbują zmienić resztę ludzi w niewolników, którzy pracują, aby dać im uprzywilejowany styl życia. Jednym z typowych przykładów są średniowieczne społeczeństwa feudalne, w których większość ludzi była zniewolona, aby dać szlachcie bardzo wygodny styl życia. 

Jak wyjaśniono, upadłe istoty odcięły się od przepływu energii wspierającej tworzenie. Dlatego właśnie ich umysły stanowią zamknięte systemy. Kiedy upadłe istoty znajdą się na takiej planecie jak Ziemia, zawsze będą dążyć do zdobycia władzy i ustanowienia siebie jako elity. 

Wykorzystają wszelkie warunki lub idee, jakie są w tym czasie dostępne, ale ponieważ tkwią one w dualizmie, to stworzone przez nich elitarne społeczeństwa zawsze będą systemami zamkniętymi. To wyjaśnia, dlaczego takie społeczeństwa nieuchronnie ulegną samozniszczeniu lub zostaną najechane i ujarzmione przez zewnętrznego wroga. Nie są one otwarte na impulsy z zewnątrz, ani od wniebowstąpionych mistrzów ze świata duchowego ani od ludzi tutaj na Ziemi. 

Głównymi przykładami są Cesarstwo Rzymskie i Związek Sowiecki. Zwróć uwagę, że upadłe istoty nie miały żadnych skrupułów co do wykorzystywania ideologii, która opowiadała się za równością ludzi w celu stworzenia wyższego elitarnego systemu Związku Sowieckiego. Podobnie, nie miały skrupułów, aby wykorzystać egalitarną filozofię Jezusa w celu tworzenia elitarnych społeczeństw średniowiecza, w których Kościół Katolicki służył do utrzymywania ludzi w charakterze podwładnych szlachty. 

Jedynym sposobem na wyjście z pułapki tych zamkniętych, elitarnych, samoniszczących się społeczeństw jest przyjęcie przez ludzi odpowiedzialności za siebie i rozpoczęcie wykorzystywania swoich przyrodzonych mocy, aby uzyskać wyższą perspektywę od wewnątrz, od wniebowstąpionych mistrzów. W celu stworzenia zrównoważonych społeczeństw, potrzebujemy struktury nie będącej zamkniętym systemem, ale otwartej na impulsy od ludzi z dołu i od wniebowstąpionych mistrzów z góry. 

W przeciwnym razie nadal będziemy pozwalać upadłym istotom na tworzenie coraz większej liczby niezrównoważonych społeczeństw, które będą ulegały samozniszczeniu w coraz bardziej „spektakularny” sposób. Chociaż może to – miejmy nadzieję – sprawić, że stanie się dla nas coraz bardziej oczywiste, że podążanie za upadłymi istotami nigdy nie działało, nie działa i nigdy nie będzie działać, to bardzo trudno jest się tego nauczyć. Najwyższy czas, abyśmy wznieśli nasze społeczeństwa ponad „Szkołę Bolesnych Razów” i zaczęli uczyć się w lepszy sposób.   

Elity dzierżące władzę i do władzy aspirujące 

Upadłe istoty zawsze dążą do stworzenia społeczeństwa kontrolowanego przez wąską elitę, być może nawet przez pojedynczego dyktatora. Powodem, dla którego nigdy nie udało im się stworzyć społeczeństwa, nad którym miałyby ogólnoświatową kontrolę, jest to, że zawsze są podzielone na dwie lub więcej przeciwstawnych grup: 

  • Zazwyczaj istnieje jedna grupa upadłych istot, które przejęły kontrolę nad danym społeczeństwem. Tworzą one elitę sprawującą władzę.
  • Istnieje inna grupa upadłych istot, które chcą przejąć władzę od sprawującej ją elity. Tworzą one elitę do władzy aspirującą

Wiele konfliktów w historii można w pełni zrozumieć tylko wtedy, kiedy zrozumie się tę trwającą walkę o władzę pomiędzy grupami upadłych istot. Oto niektóre przykłady walki pomiędzy aspirującą do władzy a sprawującą władzę elitą (obie często składające się z upadłych istot): 

  • Królowie i szlachta we Francji tworzyli sprawującą władzę elitę. Robespierre i otaczające go ludzie stworzyli aspirującą do władzy elitę.
  • Car i szlachta w Rosji tworzyli sprawującą władzę elitę. Lenin i bolszewicy stworzyli aspirującą do władzy elitę.
  • Cesarz i szlachta w Chinach tworzyli sprawującą władzę elitę. Mao Zetong i otaczający go komuniści stworzyli aspirującą do władzy elitę.  

Aspirująca do władzy elita często próbuje ją przejąć, skłaniając ludzi do buntu przeciwko istniejącej elicie. Często jest to stosunkowo łatwe, ponieważ istniejąca elita zazwyczaj jest ślepa na cierpienie ludzi, które bardzo często staje się ekstremalne. 

Aspirująca do władzy elita zawsze obiecuje ludziom lepsze społeczeństwo, jednak, jak udowadnia każdy z powyższych przykładów, często kończy się to mniejszą wolnością dla ludzi i silniejszymi represjami wobec nich. Powodem jest to, że upadłe istoty w aspirującej do władzy elicie wiedzą, że przejęły władzę dzięki przemocy, a to doprowadza ich do paranoi, że ktoś inny może zrobić to samo z nimi. 

To wyjaśnia, dlaczego widzisz, że kiedy utworzy się nowa elita władzy, staje się ona gotowa do uciskania ludności, a nawet zabicia każdej ilości swoich własnych ludzi, aby utrzymać się przy władzy. To wyjaśnia, dlaczego Józef Stalin był gotów zabić 21 milionów ludzi, aby utrzymać i umocnić swoją władzę. To wyjaśnia, dlaczego Mao Zetong był gotów zabić 70 milionów ludzi, aby zdobyć władzę i ją utrzymać. TYLKO upadłe istoty mają w sobie tę nieograniczoną gotowość do zabijania swoich ludzi. Powodem jest to, że upadła istota nie patrzy na istoty ludzkie jak na „swoich ludzi”. Po prostu stanowimy narzędzia, które można zabić, nie uwzględniając żadnych wyższych zasad. 

Dynamikę tę można porównać do twierdzeń niemieckiego filozofa Hegla, który głosił, że teza tworzy własną antytezę, a walka między nim formułuje nową syntezę. 

Grupa sprawującej władzy elity tworzy tezę. Dzięki swojemu represyjnemu charakterowi (upadłe istoty zawsze dążą do posiadania kontroli, co oznacza represje), tworzą swą antytezę, przyciągającą kolejną grupę upadłych istot, która tworzy elitę aspirującą do władzy. 

Walka między dwiema grupami upadłych istot prowadzi do obalenia istniejącej elity, która tworzy syntezę. Jednak ponieważ nowi przywódcy również są upadłymi istotami, stają się jeszcze bardziej represyjni niż poprzedni i to tworzy nową antytezę. To przyciąga albo kolejną grupę upadłych istot, a nawet upadłe istoty (teraz reinkarnowane) z poprzedniej sprawującej władzę elity.

Walka prowadzi do nowej syntezy, która tworzy kolejną antytezę. Ta walka pomiędzy grupami upadłych istot może trwać bez końca lub przynajmniej dopóki my, ludzie, nie odrobimy lekcji i nie zażądamy wyższej formy przywództwa. Wymaga to od nas przyjęcia odpowiedzialności za siebie i nasze społeczeństwa, abyśmy już dłużej nie pozwalali upadłym istotom na określanie, jak postrzegamy siebie i nasze własne zdolności.

Dodaj komentarz