“Złota Era”

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Aprobuję Złotą Erę na Ziemi

Niniejsza strona bazuje na książce Kima Michaelsa "Accepting Saint Germain's Golden Age" (Aprobuję Złotą Erą na Ziemi) i oprócz je pierwszego rozdziału prezentuje narracyjną, afirmacyjną część pomieszczonych w niej inwokacji, co jest rodzajem jej streszczenia.

 

Ogólna prezentacja książki:

Saint Germain wyjaśnia w książce, że jego rzeczywista wizja tego, co jest możliwe w jego Złotym Wieku, wykracza daleko poza to, co widzimy przejawione dzisiaj, i że większość ludzi nie będzie w stanie zaakceptować tego jako możliwe. A jeśli ludzie nie mogą zaakceptować tego jako realnej możliwości, to nie może się to przejawić. Dlatego ta książka zawiera zarówno nauczanie, jak i narzędzia, które pomogą uczniom wniebowstąpionych mistrzów podnieść ich świadomość i zanosić wołania, które pomogą społeczeństwu i ludziom o bardziej otwartych umysłach zaakceptować, że przyszłość może być jaśniejsza, niż większość ludzi odważa się to wyobrażać.   

Studiując książkę poznasz i nauczysz się:  

– Potrzebę urzeczywistnienia demokracji bezpośredniej, bo ludzie zawsze wiedzą lepiej niż elita. 

– Jak należy uprościć system prawny, aby elita nie mogła go wykorzystać do zabezpieczenia swoich przywilejów i unikania odpowiedzialności.

– Dlaczego niektóre narody muszą zrobić historyczny krok i zrezygnować z posiadania armii. 

– Jak zmieni się dyskurs publiczny w Złotej Erze. 

– Dlaczego obowiązkiem demokratycznego rządu jest ochrona ludzi przed wyzyskiem elity. 

– Jak religia i duchowość zmienią się w Złotej Erze. 

– Jak zmienią się biznes i gospodarka. 

– Jak zmienią się biurokracja i rząd. 

– Jak technologia darmowej energii zmieni życie i da ludziom możliwości, których dziś nie mogą sobie wyobrazić.   

UWAGA: Książka zawiera potężną inwokację dla każdego rozdziału.

 

 

Treść książki

Wprowadzenie

1. Bezpośrednia droga do demokracji bezpośredniej

2. Wołanie o nastanie demokracji bezpośredniej

3. Wołanie o sąd Chrystusa nad tymi, którzy sprzeciwiają się demokracji bezpośredniej

4. System prawny Złotej Ery

5. Wołanie o system prawny Złotej Ery

6. Buddyjska perspektywa postrzegania armii

7. Wołanie o buddyjskiej perspektywy postrzegania armii

8. Twój sposób komunikowania się w drodze ku Złotej Erze

9. Wołanie o współpracę Złotej Ery

10. Poznanie prawdziwego celu demokracji

11. Wołanie o wolność od wyzysku

12. Wołanie o prawdziwy cel demokracji

13. Przyspieszenie demokracji ku nowemu poziomowi

14. Wołanie o wyższy poziomu demokracji

15. Pozytywna wizja Złotej Ery

16. Wołanie o duchowość Złotej Ery

17. Wołanie o biznes i gospodarkę Złotej Ery

18. Wołanie o większą równość między narodami

19. Biurokracja i rząd w Złotej Erze

20. Wołanie o biurokrację i rząd Złotej Ery

21. Transcendencja społeczeństw opartych na lęku

22. Wołanie o transcendencję społeczeństw opartych na lęku

23. Technologia darmowej energii Złotej Ery

24. Wołanie o technologię darmowej energii

Dodaj komentarz