“Złota Era”

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Obecnie online są ...

Aprobuję Złotą Erę na Ziemi

Niniejsza strona bazuje na książce Kima Michaelsa "Accepting Saint Germain's Golden Age" (Aprobuję Złotą Erą na Ziemi) i oprócz je pierwszego rozdziału prezentuje narracyjną, afirmacyjną część pomieszczonych w niej inwokacji, co jest rodzajem jej streszczenia.

 

Ogólna prezentacja książki:

Saint Germain wyjaśnia w książce, że jego rzeczywista wizja tego, co jest możliwe w jego Złotym Wieku, wykracza daleko poza to, co widzimy przejawione dzisiaj, i że większość ludzi nie będzie w stanie zaakceptować tego jako możliwe. A jeśli ludzie nie mogą zaakceptować tego jako realnej możliwości, to nie może się to przejawić. Dlatego ta książka zawiera zarówno nauczanie, jak i narzędzia, które pomogą uczniom wniebowstąpionych mistrzów podnieść ich świadomość i zanosić wołania, które pomogą społeczeństwu i ludziom o bardziej otwartych umysłach zaakceptować, że przyszłość może być jaśniejsza, niż większość ludzi odważa się to wyobrażać.   

Studiując książkę poznasz i nauczysz się:  

– Potrzebę urzeczywistnienia demokracji bezpośredniej, bo ludzie zawsze wiedzą lepiej niż elita. 

– Jak należy uprościć system prawny, aby elita nie mogła go wykorzystać do zabezpieczenia swoich przywilejów i unikania odpowiedzialności.

– Dlaczego niektóre narody muszą zrobić historyczny krok i zrezygnować z posiadania armii. 

– Jak zmieni się dyskurs publiczny w Złotej Erze. 

– Dlaczego obowiązkiem demokratycznego rządu jest ochrona ludzi przed wyzyskiem elity. 

– Jak religia i duchowość zmienią się w Złotej Erze. 

– Jak zmienią się biznes i gospodarka. 

– Jak zmienią się biurokracja i rząd. 

– Jak technologia darmowej energii zmieni życie i da ludziom możliwości, których dziś nie mogą sobie wyobrazić.   

UWAGA: Książka zawiera potężną inwokację dla każdego rozdziału.

 

 

Treść książki

Wprowadzenie

1. Bezpośrednia droga do demokracji bezpośredniej

2. Wołanie o nastanie demokracji bezpośredniej

3. Wołanie o sąd Chrystusa nad tymi, którzy sprzeciwiają się demokracji bezpośredniej

4. System prawny Złotej Ery

5. Wołanie o system prawny Złotej Ery

6. Buddyjska perspektywa postrzegania armii

7. Wołanie o buddyjskiej perspektywy postrzegania armii

8. Twój sposób komunikowania się w drodze ku Złotej Erze

9. Wołanie o współpracę Złotej Ery

10. Poznanie prawdziwego celu demokracji

11. Wołanie o wolność od wyzysku

12. Wołanie o prawdziwy cel demokracji

13. Przyspieszenie demokracji ku nowemu poziomowi

14. Wołanie o wyższy poziomu demokracji

15. Pozytywna wizja Złotej Ery

16. Wołanie o duchowość Złotej Ery

17. Wołanie o biznes i gospodarkę Złotej Ery

18. Wołanie o większą równość między narodami

19. Biurokracja i rząd w Złotej Erze

20. Wołanie o biurokrację i rząd Złotej Ery

21. Transcendencja społeczeństw opartych na lęku

22. Wołanie o transcendencję społeczeństw opartych na lęku

23. Technologia darmowej energii Złotej Ery

24. Wołanie o technologię darmowej energii
    Lämna ett svar