Inwokacja do Archanioła Michała dla uwolnienia Polski od wpływów komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Inwokacja do Archanioła Michała dla uwolnienia Polski od wpływów komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu

 

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wygłosić poniższej Inwokacji, to polecamy Ci zapoznanie się z jej treścią dla uświadomienia sobie ilości i rodzajów wymienionych w nim problemów, przed rozwiązaniem których stoi naród polski. 

Gwiazdka * po danym wyrazie oznacza, że jego wyjaśnienie znajduje się, lub że znajdzie się wkrótce w Słowniku witryny. 

Niniejsza inwokacja nie mogłaby zostać przetłumaczona i opublikowana bez ofiarności Darczyńców Witryny – za co jej administrator, w imieniu własnym i użytkowników, składa serdeczne podziękowania. 

* 

Mistrz MORE i Matka Maryja proszą, abyśmy zadedykowali tę Inwokację również wsparciu pozytywnych zmian w Rosji, w Kazachstanie i we wszystkich byłych republikach sowieckich. 

Wspólnota naszej witryny dołącza się do tej prośby i gorąco apeluje do wszystkich jej użytkowników i odwiedzających ją gości o stworzenie nieformalnej grupy regularnie wygłaszającej tę Inwokację za naszą Ojczyznę wierząc, że dzięki naszemu w to zaangażowaniu, na jej pozytywne skutki nie będziemy musieli czekać zbyt długo, a przynajmniej zażegnamy grążące Jej jeszcze większe nieszczęścia. 

W tekście Inwokacji można znaleźć przypomnienie i jednocześnie wyzwanie pod adresem wszystkich Polaków, a szczególnie tych rozbudzonych duchowo, aby zaakceptowali swoją odpowiedzialność za przywoływanie mocy Boga dla obrony Polski przed totalitarnymi siłami, czemu właśnie niniejsza Inwokacja służy. 

Uwaga! Inwokacja Archanioła Michała stanowi całość z poprzedzającym ją wezwaniem do Archanioła Zadkiela.  

 

 

Dedykuję tę aktywność Zwycięstwu Chrystusa i widzę tylko Chrystusową Doskonałość.

 Wezwanie do Archanioła Zadkiela i Archei Świętej Ametyst

 (Wezwanie należy wygłosić w całości dziewięć razy, zaś wstęp tylko jeden raz, na początku wezwania, a zapieczętowanie tylko jeden raz, na jego końcu)

 

W imię JESTEM. KTORYM JESTEM, Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, by płynęła przez moją Obecność BEDE, którą JESTEM i dała to wezwanie z pełną mocą. Wołam do Ukochanego Archanioła Zadkiela i Archei świętej Ametyst, abyście chronili mnie w waszych skrzydłach intensywnego, Fioletowego światła oraz rozproszyli i przeobrazli wszystkie niedoskonałe energie i siły ciemności w...

[Tu możesz dołączyć dodatkowe, osobiste wezwania]  

 

Wołam o najwyższe z możliwych i najkorzystniejsze dla wszystkich zaangażowanych stron efekty moich wezwań!
Ale, Matko-Ojcze Boże, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Amen. 

 

1. Archaniele Zadkielu, twój przepływ tak bystry,
w twym Fioletowym Świetle od razu
przechodzę
w wibracje, w których jestem wolna/y
od wszystkich ograniczeń mego niższego ja.  

Archaniele Zadkielu, okrążaj Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Twego Fioletu Kręgiem.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, Tyś naszej planety odrodzeniem. 

 

2. Archaniele Zadkielu, dążę naprawdę
do opanowania Twego Fioletowego Ognia.
Dysponując mocą twej Alchemii*
używam Świętego Słowa*
by dać wolność wszelkiemu życiu.

Archaniele Zadkielu, okrążaj Ziemię
Archaniele Zadkielu, Twego Fioletu Kręgiem.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, Tyś naszej planety odrodzeniem. 

 

3. Archaniele Zadkielu, Twe Fioletowe Światło
przekształca Ziemię niepowstrzymaną mocą.
Nasza planeta zaczyna wirować szybciej,
z legionami aniołów odnosimy zwycięstwo. 

Archaniele Zadkielu, okrążaj Ziemię
Archaniele Zadkielu, Twego Fioletu Kręgiem.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, Tyś naszej planety odrodzeniem. 

 

4. Archaniele Zadkielu – Twój Fioletowy Płomień –
Ziemia i ludzkość, nigdy już nie będą takie same.
Złota Era Saint Germain’a*, jest rzeczywistością,
jaki wspaniały cud z radością oglądam. 

Archaniele Zadkielu, okrążaj Ziemię
Archaniele Zadkielu, Twego Fioletu Kręgiem.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, Tyś naszej planety odrodzeniem.

 

Epilog:

Z aniołami wzlatuję,
gdy sięgam po WIĘCEJ.
Aniołowie prawdziwi,
ich miłość wszystko leczy.
Aniołowie niosą pokój –
wszystkie konflikty ustaną.
Z aniołami światłości
ku nowym wyżynom. 

Poszum skrzydeł anioła,
Co za radość – aż materia śpiewa.
Co za radość – atomy aż brzmią
z anielskimi skrzydłami w harmonii.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki* w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest użyta dla uwolnienia Macierzystego Światła (ang. Mater-light), aby mogło ono odzwierciedlić idealną wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM, KTÓRY JESTEM, to się już dokonało! Amen.  

 

Inwokacja do Archanioła Michała
dla uwolnienia Polski od wpływów komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu 

Uwaga: Poniższa inwokacja jest adaptacją Inwokacji Archanioła Michała dla Rosji. Może być ona używana dla uwolnienia każdego kraju od skutków bycia pod rządami komunizmu. 

 

Część 1 

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Cudownej Matki. Amen. 

Ukochany Archaniele Michale, dedykuję tę inwokację urzeczywistnieniu woli Boga i Królestwa Bożego w Polsce oraz uwolnienia narodu polskiego od wszelkich sił totalitaryzmu w … 

(Tu opisz sprawy i sytuacje, które pragniesz, by Archanioł Michał i jego aniołowie uzdrowili).

 

W imię Chrystusa, proszę o najdoskonalsze z możliwych wyniki moich afirmacji. Ale, Matko-Ojcze Boże, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze-Matko Boże, któryś jest we wszelkim życiu, uznajemy i czcimy Twoją obecność, JAM JEST, również w nas samych. 

Akceptujemy, że Twoje królestwo urzeczywistnia się w Polsce poprzez nas.

Akceptujemy naszą odpowiedzialność za urzeczywistnianie Twej woli na Ziemi tak jak urzeczywistniana jest ona w Niebie. 

Radujemy się z tego, że codziennie dajesz nam okazję stawania się tym, czym Ty sam jesteś. 

Dziękujemy Ci, że wybaczasz nam nasze niedoskonałości, tak jak my wybaczamy je sobie nawzajem. 

I wyrzekamy się naszej niskiej woli na rzecz naszej wyższej woli, ponieważ akceptujemy prawdę, że wszechświat zwraca nam to, co mu dajemy. 

Bierzemy odpowiedzialność za nasze życie i za naszą Planetę.

Ślubujemy wznosić się ponad pokusy naszego niższego ja, byś mógł wyzwolić nas od wszelkich niedoskonałych energii. 

Afirmujemy, że Twoje królestwo, moc i chwała urzeczywistniają się w Polsce teraz i na wieki wieków.

Amen. 

 

Archaniele Michale, obezwładnij wszystkie duchy ciemności w Polsce 

W imię Jezusa Chrystusa i mocą autorytetu mego Chrystusa w mym sercu niniejszym przekazuję Archaniołowi Michałowi pełną władzę dla przejęcia panowania nad Polską i dla unieszkodliwienia oraz pochłonięcia wszystkich duchów ciemności, okradających Polskę oraz jej synów i córki z ich duchowego światła. Dlatego nakazuję: 

1. Archaniele Michale, przejaw przy mnie twoją Gorejącą Obecność i uformuj nieprzenikalną tarczę wokół mojego pola energii i wokół pola energii wszystkich Polaków. 

Zniszcz i pochłoń wszystkie zawirowania energii wraz z mrocznymi duchami lęku. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego lęku przed poczuciem, że nie są oni wystarczająco dobrzy, że nie są zdolni, aby sami się rządzić czy też, że nie mogą doznać łaski Boga.

Pomóż im zaakceptować swoją prawdziwą tożsamość, jako synów i córek Boga, którzy mogą rządzić się sami poprzez umysł Chrystusa, który jest w ich wnętrzu.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

2. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zawirowania energii i duchy ciemności, tak pychy jak i poczucia niższości. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiej manipulacji ze strony elity władzy, która powoduje, iż [część z nich] wierzy, że komunizm rozprzestrzeniłby pokój i szczęście na całym świecie. 

Pomóż im dostrzec, że wspólnota, za którą tęsknią może powstać jedynie poprzez stan umysłu Chrystusa. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że są oni równi innym synom i córkom Boga i że Polska poprzez wzniesienie się do wizji Chrystusa, może odnaleźć swoje równe miejsce pośród narodów świata.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

3. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy gniewu. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego gniewu zwróconego przeciwko Bogu i od wszelkiej skłonności do obwiniania kogoś innego za swoją niedolę, łącznie z pragnieniem obwiniania i ukarania za to innych narodów.

Pomóż im zaakceptować fakt, że są oni synami i córkami Boga i że mogą wykorzystać Bożą moc i doskonałą wizję Chrystusa dla stworzenia lepszej przyszłości dla Polski.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

4. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy depresji w Polsce. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego poczucia, że nic nigdy się nie zmieni, że nie mogą oni wznieść się ponad swoją przeszłość, i że Polska jest krajem skazanym na niepowodzenie. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że z Bogiem wszystko jest możliwe, i że Polska wzniesie się ponad swoją przeszłość oraz że ma przed sobą – zgodnie z wizją Chrystusa – świetlaną przyszłość.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

5. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy rozpaczy. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego poczucia, że są oni w jakiś sposób niepełnowartościowi, od poczucia, iż sami nie mogą się rządzić i że są bezsilni, aby móc polepszyć swój los. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że są bezsilni jedynie wówczas, gdy ignorują moc Boga w swoim wnętrzu. 

Pomóż im przezwyciężyć wszelką skłonność do rezygnacji bez podejmowania prób, aby Chrystus zwyciężył w Polsce – poprzez nich.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

6. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy bierności.

 

Uwolnij synów i córki Polski od poczucia, że nie mogą oni przejąć władzy na rzecz swojego narodu, od poczucia, iż rządzenie Polską leży w gestii kogoś innego i że potrzebują oni silnych przywódców, aby ich skłaniali do tego, jak powinni postępować. 

Uwolnij ich od kłamstwa, iż pojedyncza osoba nie może nic zmienić i pomóż im zaakceptować fakt, że jedna osoba ze świadomością Chrystusa może wydźwignąć cały naród. 

Pomóż im zaakceptować przeświadczenia, iż poprzez umysł Chrystusa mogą oni przejąć władzę na rzecz swojego narodu i władzę nad swoim losem.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

7. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy niechęci wzięcia odpowiedzialności za siebie samego. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego poczucia, że nie muszą oni brać odpowiedzialności za swoją sytuację, od poczucia, że mogą obwiniać państwo lub siły zewnętrzne za swoją niedolę, i od przeświadczenia, że jednostka nie może niczego zmienić. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że są oni odpowiedzialni za swoją sytuację, ponieważ zlekceważyli moc Boga w swym wnętrzu. 

Pomóż im zaakceptować fakt, iż sami muszą zrobić pierwszy krok i przekazać Bogu władzę dla przejęcia panowania nad swoim narodem. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że dla Boga każda osoba jest ważna, i że zezwalając, aby umysł Chrystusa działał poprzez nich, dokonają oni pozytywnych zmian dla przyszłości Polski.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

8. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy obojętności. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszelkiego poczucia, że tak naprawdę nic nie jest ważne, od poczucia, że Boga nie ma, i że nie istnieje żadna wyższa prawda czy moralna zasada. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że to oni sami są władzą dla Polski, i że naród Polski będzie rósł lub malał w zależności od ich wyborów. 

Zatem muszą oni odnaleźć prawdę oraz swoje właściwe morale poprzez umysł Chrystusa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

9. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszelkie zawirowania energii i mroczne duchy stwarzające uzależnienia. 

Uwolnij synów i córki Polski od wszystkich uzależnień, szczególnie od alkoholu, tytoniu, narkotyków, swobody seksualnej i spożywania nieczystej żywności. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że życie naprawdę jest warte przeżywania, a zatem jest ważnym, aby chronili swoje ciała i umysły przed zniszczeniem. 

Pomóż im odczuć wagę utrzymywania siebie w czystości, aby mogli stać się otwartą bramą dla umysłu Chrystusa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.
 

 

Część 2. 

Wybieram życie! 

(x3) Archaniele Michale, ratuj naród polski, bo inaczej zginie! 

Archaniele Michale, uratuj polski naród od świadomości śmierci, która powoduje, że Polak widzi siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga. 

Umiłowany Archaniele Michale, Obrońco mej Wiary, gdyby ludzie mieli lepszą wiedzę, postępowaliby lepiej i teraz mocą autorytetu mej – danej mi przez Boga – wolnej woli oświadczam, że jestem gotowy zdobyć głębszą wiedzę. 

Jestem gotowy do uwolnienia siebie od kłamstw antychrysta, które tak omotały mą duszę, że zostałem uwikłany w sieć kłamstw, z której – jak się wydaje – nie ma wyjścia. 

Archaniele Michale, jestem gotowy wznieść się ponad świadomość śmierci i stać się wolną/ym, aby móc ujrzeć prawdę Chrystusa i promienną rzeczywistość Boga. 

Jestem gotowa/ów oglądać mego Boga i już nie żyć, jako istota ludzka, lecz żyć, jako istota duchowa, którą rzeczywiście jestem. 

Archaniele Michale, jestem gotowa/ów zmienić swoje życie. 

Jestem gotowa/ów utracić me śmiertelne poczucie życia, moje śmiertelne poczucie tożsamości, oparte na ograniczeniach tego świata i dualizmie cielesnego umysłu. 

Jestem gotowa/ów rozwijać swą uważność, by móc przejrzeć subtelne kłamstwa wężowego umysłu i stać się wypełniona/ym Światłem Chrystusa. 

Pragnę puścić moje emocjonalne przywiązanie do rzeczy i spraw tego świata oraz ograniczeń, które wydają się być tak bardzo rzeczywiste. 

Jestem gotowa/ów utracić to poczucie życia, aby zdobyć nieśmiertelne życie świadomości Chrystusa i zaakceptować moją prawdziwą tożsamość, jako współ-twórcy z Bogiem.  

Dlatego teraz – pełnią autorytetu mojej wolnej woli i mocą płomienia Chrystusa we mnie – deklaruję: 

(x4) WYBIERAM ŻYCIE! 

Wybieram świadomość życia, świadomość Chrystusa i akceptuję, że żyję na wieczność w świetle Chrystusa. 

Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie. Wybieram bycie jednym z moim Bogiem i dlatego jestem w tym świecie Obecnością Archanioła Michała.

Przyznaję, że za wszystkimi przejawami tego świata stoi [transcendentna] rzeczywistość mojego Boga i dlatego ślubuję już nigdy nie przypisywać nieprzemijalności jakimkolwiek ziemskim przejawom. 

Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie. Wybieram bycie jednym z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała w tym świecie. 

 

Archaniele Michale, przejmij kontrolę nad wszystkimi zapisami przeszłości dotyczącymi aktów wyboru dokonanych przez niższą świadomość w Polsce

W imię Jezusa Chrystusa i mocą autorytetu mego Chrystusa wewnętrznego przekazuję Archaniołowi Michałowi pełną władzę dla przejęcia panowania nad Polską, i do zniszczenia oraz wymazania wszystkich zapisów przeszłości wraz ze wszystkimi zawirowaniami zdegenerowanych energii, które obciążają Polskę oraz więżą jej synów i córki w spirali negatywnego rozwoju. Dlatego nakazuję: 

1. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące nadużyć władzy przez totalitarnych władców Polski. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące poddaństwa i uwolnij ludzi od wszelkiego poczucia, iż są zacofani w rozwoju i niezdolni do rządzenia sami sobą. 

Uwolnij wszystkich Polaków od wszelkich skłonności do bycia przywiązanymi do przeszłości, od poczucia, iż dzień wczorajszy był we wszystkim lepszy od dnia dzisiejszego.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

2. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące rewolucji bolszewickiej w Rosji oraz zapisy przeszłości dotyczące rozprzestrzenienia się komunizmu w Polsce. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące terroru i zabójstw wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się komunizmowi. 

Uwolnij Polaków od wszelkiego lęku przed zajęciem stanowiska za tym, co prawe. 

Pomóż im przezwyciężyć skłonność do ulegania bezwzględnym przywódcom, aby mogli przejąć władzę na rzecz swojego narodu i nad swoim losem poprzez moc Boga w swoim wnętrzu.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

3. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące Włodzimierza Lenina i jego rządów terroru. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące nadużyć władzy, jakich dopuścił się Lenin oraz rozprzestrzenianych przez niego kłamstw antychrysta. 

Pochłoń cały kult jednostki wokół osoby Lenina oraz wszystkie próby wywyższania go do rangi boga. 

Zniszcz zawirowania zła skoncentrowane nad Placem Czerwonym i nad mauzoleum Lenina w Moskwie. 

Uwolnij Polaków od wszystkich kłamstw komunizmu/marksizmu oraz od przeświadczenia, że państwo powinno się o nich zatroszczyć.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

4. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące Józefa Stalina i jego masowych zbrodni dokonanych na własnym narodzie i na narodach innych krajów. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące zabójstwa milionów osób, które przeciwstawiły się Stalinowi lub komunizmowi. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące zsyłania wrogów państwa do obozów pracy na Syberii. 

Zniszcz świadomość, według której usprawiedliwione jest zabijanie tych, którzy przeciwstawiają się państwu. 

Uwolnij Polaków od wszelkiego lęku przed utratą swego życia dla Chrystusa.

Pomóż im osiągnąć miłość Chrystusa, aby moc Boga w ich wnętrzu mogła obalić wszystkie totalitarne siły bez przemocy i rozlewu krwi.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

5. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące II wojny światowej i strat istnień ludzkich wśród narodu polskiego. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące przywódców komunistycznych gotowych do poświęcenia nieograniczonej liczby ludzkich istnień dla zwycięstwa lub zachowania komunizmu. 

Uwolnij wszystkich Polaków od poczucia, że jednostka jest bezwartościowa i pomóż im zaakceptować fakt, iż w oczach Boga posiadają oni nieskończoną wartość. 

Przywróć szacunek dla osoby ludzkiej, jako syna lub córki Boga.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

6. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące komunizmu i przeświadczenia, że państwo może zaplanować każdy aspekt życia. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości związane z przeświadczeniem, że istota ludzka nie potrzebuje Boga i że może budować społeczeństwo bez Jego mocy. 

Uwolnij wszystkich Polaków ku możliwości dostrzeżenia faktu, że kiedy odrzucają użycie Bożej mocy, znajdującej się w ich wnętrzu, wówczas dążą ku samozagładzie. 

Uwolnij ich od wszelkich iluzji, aby mogli dostrzec, że prawdziwa wspólnota narodu może zostać urzeczywistniona jedynie wówczas, kiedy Polska rządzona będzie przez [świadomość] Chrystusa a nie przez [egoizm] człowieka.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

7. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące nierówności ekonomicznej oraz skłonności elity władzy do wyzyskiwania Polaków. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące nadużyć dokonanych przez siły ekonomiczne dla zniewolenia narodu i dania wąskiej elicie nieograniczonej władzy, bogactw i przywilejów. 

Uwolnij wszystkich Polaków od iluzji komunizmu, aby mogli dostrzec, iż komunizm po prostu narzucił inną formę ekonomicznego niewolnictwa, podobną do tej narzuconej przez feudalnych panów. 

Uwolnij wszystkich Polaków od iluzji, że nie są oni warci Bożej obfitości – że nie mogą oni żądać ekonomicznej wolności. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że to świadomość Chrystusa jest kluczem do obfitego życia.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

8. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące marzenia o ustanowienia światowego pokoju poprzez komunizm i militarną potęgę. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące nadużyć władzy dokonanych przez komunistycznych przywódców wojskowych. 

Uwolnij wszystkich Polaków od iluzji, że mogą oni ustanowić pokój używając siły. 

Pomóż im zaakceptować fakt, że nic nie da narodowi, choćby cały świat pozyskał, a duszę swoją utracił. 

Pomóż im dostrzec, że nie muszą oni podbijać innych narodów, ale że muszą opanować, walczące między sobą, elementy składowe swojej osobowości, aby Chrystus w ich wnętrzu mógł ustanowić prawdziwy pokój.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

9. Archaniele Michale, zniszcz i pochłoń wszystkie zapisy przeszłości mówiące o tym, że Polacy są ignorantami lub że są gorsi od innych narodów – co powoduje, iż uważają oni, że potrzebują silnych przywódców, którzy będą im nakazywali, co mają czynić. 

Pochłoń wszystkie zapisy przeszłości dotyczące ich niechęci do brania odpowiedzialności za siebie i za swój naród, co powoduje, iż pozostają bierni i odrzucają możliwość samorządności. 

Uwolnij wszystkich Polaków ku możliwości dostrzeżenia faktu, że silny przywódca, którego potrzebują jest Chrystusem w ich własnym wnętrzu. Zatem prawdziwym przywódcą Polski jest Bóg.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.
 

 

Część 3 

Domagam się Polski dla Boga

Mocą Płomienia Chrystusa w mym sercu, domagam się Polski dla Boga i dla Zastępu Wniebowstąpionych Istot.

Nie pozwolę, aby siły antychrysta – w swej próbie udowodnienia, iż Bóg się pomylił, dając nam wolną wolę – zniszczyły Polskę. 

Nie pozwolę im – w ich pełnej pychy żądzy zemsty na Bogu – unicestwić dusz [mych sióstr i braci]. Dlatego korzystam ze swej wolnej woli, aby wybrać prawdę Chrystusa, i odrzucić kłamstwa antychrysta. 

Ukochany Archaniele Michale, ześlij Miliardy Aniołów Błękitnego Płomienia dla wyzwolenia wszystkich Polaków od kłamstw antychrysta, świadomości śmierci i iluzji oddzielenia. 

Ukochany Jezusie, ześlij swoje anioły sądu do wszystkich Polaków i pomóż im [widzeniem duszy] sięgnąć poza dualizm cielesnego umysłu, aby mogli swobodnie dokonać wyboru, komu chcą służyć. 

Ukochana Matko Maryjo, ześlij swoje anioły bezwarunkowej miłości, aby uwolnili wszystkich Polaków od lęku. 

Wołam o to, aby wszyscy Polacy otrzymali pomoc dla dokonania całkowicie swobodnego wyboru pomiędzy świadomością śmierci a świadomością życia. 

Mocą Płomienia Chrystusa w mym sercu, wołam ku czterem krańcom Polski: 

(x4) WYBIERZCIE ŻYCIE! 

Archaniele Michale, obezwładnij dusze, które wybierają śmierć i usuń je z Ziemi, aby nie mogły one ściągnąć Polski do stworzonego przez siebie piekła. 

Archaniele Michale, chroń tych, którzy wybierają życie, aby mogli przejawić świadomość Chrystusa i stać się otwartą bramą dla ustanowienia Królestwa Bożego w Polsce. 

Wzywam Archanioła Michała i przyzywam moc światła z jego zasobów ponad Plac Czerwony [w Moskwie]. 

Nakazuję, aby te niepowstrzymane siły światła pochłonęły wszystkie totalitarne moce zniewalające Polskę i jej ludność.

Domagam się Polski dla Boga i akceptuję Jezusa Chrystusa, jako duchowego Króla Polski. 

Akceptuję, że Polska trwa w wizji Chrystusa, teraz i na wieczność. Amen. 

 

Archaniele Michale, usuń wszelką korupcję w Polsce

W imię Jezusa Chrystusa i mocą autorytetu mego Chrystusa wewnętrznego, przekazuję Archaniołowi Michałowi pełną władzę dla zapanowania nad Polską i do zniszczenia oraz pochłonięcia całej korupcji stworzonej przez siły antychrysta, które szukają sposobu zapanowania nad Polską i zniewolenia jej synów i córek poprzez totalitarną kontrolę.

Dlatego nakazuję: 

1. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy na najwyższych szczeblach polskiego rządu i we wszystkich władzach lokalnych. 

Udaremnij wszelkie próby przemienienia Polski w państwo totalitarne, zastępujące komunizm inną formą dyktatury. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

2. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy we wszystkich aspektach polskiej gospodarki.

Udaremnij próby manipulowania gospodarką dla przejmowania pieniędzy ludności i przekazywania ich w ręce wąskiej elity. 

Udaremnij próby powrotu do państwowej własności środków produkcji. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co się dzieje w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

3. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w polskim wojsku. 

Udaremnij wszelkie wykorzystywanie żołnierzy i wszelkie próby budowania oraz poszerzania polskiego arsenału nuklearnego dla celów międzynarodowego szantażu.

Usuń wszelkie ryzyko związane z bronią nuklearną wpadającą w niepowołane ręce. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

4. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w służbach wywiadowczych w Polsce. 

Przejmij panowanie nad tymi, którzy wykorzystują tajemnicę państwową dla usprawiedliwiania łamania praw człowieka i przywracania w Polsce rządów totalitarnych. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

5. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w polskich mediach i systemie edukacji. 

Udaremnij wszelkie próby zniesienia wolności słowa oraz panowania nad informacjami przekazywanymi ludności. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

6. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w polskiej gospodarce. 

Udaremnij wszelkie nadużycia wolności ekonomicznej oraz formowanie się mafii i szarej strefy w gospodarce. 

Udaremnij wszelkie próby blokowania równych możliwości ekonomicznych dla wszystkich Polaków. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

7. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w polskich organach ścigania. 

Udaremnij starania wszystkich sił, które próbują przekupić policję, aby uniknąć konsekwencji swoich przestępstw. 

Udaremnij przemyt środków odurzających do Polski. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

8. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w polskim środowisku naukowym. 

Udaremnij wszelkie nadużycia nauki w celu szerzenia ideologii, która jest przeciwna Bogu, a tym samym zaprzecza wartości ludzkiego życia. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

9. Archaniele Michale, ujawnij, zniszcz i pochłoń wszelką korupcję i nadużycia władzy w życiu religijnym w Polsce. 

Obezwładnij siły, które próbują przekształcić Kościół Katolicki w jedynie dozwoloną religię, czyniąc z niej narzędzie panowania elity władzy nad ludnością. 

Udaremnij prześladowania innych religii i próby zniesienia wolności religijnej. 

Pochłoń zasłonę dymną, która ukrywa tę korupcję i manipulację. 

Obudź Polaków, aby dostrzegli to, co dzieje się w tajemnicy przed nimi i pomóż im zaakceptować fakt, że jedynie Bóg posiada moc rozwiązania ich problemów. 

Dlatego niniejszym daję Bogu pełnomocnictwo dla przejęcia panowania nad wszystkimi aspektami polskiego społeczeństwa.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.
 

 

Część 4 

Archaniele Michale obudź wszystkich Polaków ku potrzebie obrony życia

Archaniele Michale, przejaw twoją Gorejącą Obecność w Polsce i ześlij miliardy Aniołów Błękitnego Płomienia, aby obudziły naród ku potrzebie obrony życia wszędzie tam, gdzie jest ono dławione i niszczone.

Uwolnij wszystkich Polaków od bezradności, obojętności i duchowej ślepoty, która powstrzymuje ich przed dostrzeżeniem, że ludzie w Polsce są wykorzystywani od kolebki aż po grób. 

Uwolnij wszystkich ludzi w Polsce od emocjonalnych ran, braku wrażliwości i od nadmiernego skupiania się na sobie, co powstrzymuje ich przed powiedzeniem: „Dosyć tego, już dłużej nie pozwolę na dławienie życia w Polsce!” 

Archaniele Michale, obudź wszystkich Polaków, aby odcięli się od elit władzy, które dławią życie i traktują ludzi jak przedmioty lub pionki w ich nigdy niekończących się rozgrywkach o pieniądze i władzę. 

Pomóż ludziom odzyskać ich indywidualność i niezależność, jako ludzi oddanych Bogu, ponieważ wybrali życie i wybrali obronę życia przed siłami ciemności, które błądzą po tej planecie w poszukiwaniu swych ofiar. 

Archaniele Michale, oświeć wszystkich Polaków w kwestii mocy wolnej woli, aby mogli zdać sobie sprawę z tego, że Ty jesteś gotów do usunięcia wszelkich sił ciemności z obszaru Polski, ale że nie możesz tego uczynić dopóki Polacy nie dokonają wyboru, aby oddzielić się od sił ciemności poprzez decyzję osiągnięcia tego samego stanu umysłu, który był również w Jezusie Chrystusie.

Używam teraz mojej wolnej woli i wołam do wszystkich ludzi w Polsce: 

(x4) OBUDŹCIE SIĘ I BROŃCIE ŻYCIA! 

Obudźcie się i brońcie życia w łonie matek przed aborcją, przemocą i odurzającymi substancjami. 

Brońcie wszystkie dzieci przed seksualnym i emocjonalnym wykorzystywaniem, przed dziecięcą prostytucją i niewolniczą pracą. 

Brońcie młodzież przed narkotykami, presją rówieśników i kulturą “Jeśli ci z tym dobrze, to rób to!”. 

Brońcie dorosłych przed traktowaniem ich jak przedmioty i przed wykorzystywaniem ich jak pionki przez elitę władzy. 

Brońcie starsze osoby przed odrzuceniem ich, jako bezużyteczne i sprawcie, aby naród w sposób konstruktywny korzystał z ich mądrości. 

Brońcie wszelkie życie przed agresywną mentalnością, że nic nigdy nie jest wystarczające lub wystarczająco dobre. 

Obudźcie się i odzyskajcie moc swojej wolnej woli, a potem dajcie Archaniołowi Michałowi i Zastępowi Wniebowstąpionych Istot pełnomocnictwo dla usunięcia z Polski wszystkich sił ciemności i dla urzeczywistnienia w niej Królestwa Bożego! 

Domagam się Polski dla Boga i akceptuję Jezusa Chrystusa jako duchowego Króla Polski teraz i na wieki. Amen. 

 

Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy w Polsce

W imię Jezusa Chrystusa i mocą autorytetu mego wewnętrznego Chrystusa, przekazuję Archaniołowi Michałowi pełne panowanie nad elitą władzy w Polsce oraz dla zniszczenia i pochłonięcia sił antychrysta, które szukają sposobu, aby panować nad Polską i zmienić jej synów i córki w swoich poddanych. Dlatego nakazuję:

1. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która jest przekonana, iż wie lepiej od Boga jak wszystko powinno być urządzone. 

Ujawnij i pochłoń elitę, która wychowana została w wierze w komunistyczne kłamstwo głoszące, że człowiek nie potrzebuje Boga i w konsekwencji uznającą, iż ma ona prawo do wywyższania siebie, jako bogów na Ziemi, pałając żądzą absolutnej władzy, której nie można kwestionować. 

Uwolnij wszystkich Polaków od tej elity władzy i pomóż im zaakceptować ich odpowiedzialność za przywoływanie mocy Boga dla obrony Polski przed tą totalitarną siłą.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

2. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która próbuje utrzymać lub wzmocnić nierówności w Polsce pozwalając wąskiej elicie stale się bogacić, podczas gdy większość ludności nie może znaleźć pracy lub żyje w ubóstwie.  

Ujawnij i pochłoń wszelkie próby manipulacji Polską, w kierunku nowej rewolucji, która przygotuje scenę dla jeszcze sroższego totalitarnego reżimu. 

Wyzwól naród od ułudy, że państwo i elita władzy mogą zająć miejsce Boga. 

Pomóż Polakom przebudzić się ku rzeczywistości, w której muszą oni przejąć władzę na rzecz swojego narodu poprzez moc Boga w swym wnętrzu.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

3. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje rząd do zniewalania wszystkich Polaków poprzez niesprawiedliwe prawa, które dają elicie specjalne przywileje. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują przeciwdziałać powstaniu prawdziwej demokracji w Polsce. 

Uwolnij naród od rządzących elit i pomóż mu przeciwstawić się niesprawiedliwym i zmanipulowanym prawom tak, aby Bóg mógł działać przez ludzi i pomógł ustanowić oświecone rządy w Polsce.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

4. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje system monetarny dla zniewolenia wszystkich Polaków i skupienia całego bogactwa w rękach wąskiej elity. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują zniszczyć gospodarkę wolnorynkową w Polsce usiłując przywrócić kontrolę państwa nad gospodarką narodu i uniemożliwić powstawanie mniejszych przedsiębiorstw. 

Uwolnij naród od wszelkich manipulacji ekonomicznych tak, aby Bóg mógł działać poprzez Polaków i mógł stworzyć dobrobyt dla Polski.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

5. Archaniele Michale, obezwładnij międzynarodową elitę władzy, która wykorzystuje system bankowy, próbując przejąć panowanie nad gospodarką Polski. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują zdobyć panowanie nad Polską przez wmanewrowanie jej w kolejną wojnę, a nawet w III wojnę światową. 

Uwolnij narody od zarzewi wojny, aby mogły się on wznieść ponad swoją krwawą przeszłość i ustanowić prawdziwy pokój.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

6. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje media i systemy edukacji dla zniewolenia narodu poprzez dezinformację i degradowanie kultury. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują udaremnić ludziom zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób elita władzy wykorzystała komunizm, aby ich zniewolić. 

Uwolnij wszystkich Polaków od wszelkiej dezinformacji i degradowania kultury, co sprowadza ludzi do poziomu zwierząt poprzez pustą rozrywkę pozbawioną piękna, moralności i wyższych wartości. 

Pomóż im rozpoznać wszelką dezinformację i pozwól Bogu ujawnić wszystkie kłamstwa w polskim społeczeństwie i jego kulturze.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

7. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje swoją siłę dla pozbawiania ludzi możliwości duchowego wzrastania poprzez niekończącą się pogoń za statusem, pieniędzmi i władzą lub poprzez materializm, narkotyki, alkohol, seks, pornografię i wszystkie inne formy uzależnień. 

Uwolnij wszystkich Polaków od kłamstwa mówiącego, iż materialna obfitość i zbytek automatycznie doprowadzą do szczęścia. 

Pomóż ludziom dać odpór materializmowi tak, aby Bóg mógł działać poprzez nich i przemienić Polskę w lepszą platformę dla wniebowstąpienia dusz.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

8. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje swoją pozycję dla pozbawiania Polski duchowej misji Polaków poprzez kompletny brak szacunku dla wolności jednostki i praw człowieka. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują zniewolić Polaków poprzez ich niesprawiedliwe więzienie, zadłużanie, niewolniczą pracę, prostytucję, inżynierię społeczną lub pranie mózgów w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym. 

Uwolnij Polaków od wszelkich prób pozbawienia ich danych im przez Boga praw. 

Pomóż im odeprzeć wszelkie próby odebrania im wolności, aby Bóg mógł działać poprzez nich i zabezpieczyć wolne i sprawiedliwe społeczeństwo z równymi możliwościami dla wszystkich.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

 

9. Archaniele Michale, obezwładnij elitę władzy, która wykorzystuje swoje pozycje dla zniewolenia wszystkich Polaków przez całkowity brak szacunku dla świętości ludzkiego życia. 

W szczególności wołam o obezwładnienie tych, którzy usiłują przeszkodzić duszom w realizacji ich boskich planów, poprzez kontrolę populacji, aborcję, bezrobocie, biedę, niskie emerytury oraz niski poziom opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. 

Uwolnij Polaków od wszelkiego poczucia beznadziei i rozpaczy, wszelkiego poczucia, że są bezradni i zbyt słabi, aby móc polepszyć swoją przyszłość. 

Pomóż im odeprzeć wszelkie próby niszczenia życia, aby Bóg mógł działać poprzez nich i utrzymać właściwą ilość Polaków będących we wcieleniu.

 

Bądź pozdrowiony, Archaniele
Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale, Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Uwolnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mogła/mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.
 

 

Część 5 

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia uwalniają wszystkich Polaków od duchów i energii ciemności. 

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia uwalniają wszystkich Polaków od kłamstw antychrysta. 

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia wyzwalają wszystkich Polaków z duchowej niewoli pod siłami antychrysta. 

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia wyzwalają wszystkich Polaków z materialnej niewoli pod elitą władzy. 

Wybieram bycie jednym z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała obezwładniającego elitę władzy w Polsce. 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

 

Bądź pozdrowiona Matko Maryjo. Jednaś z Łaską.

Poprzez Ciebie Pan nami.

Błogosławionaś przez twą Cudowną Łaskę

i przez cud miłości twego syna, Jezusa.

 

Święta Maryjo, Matko Cudów

puszczamy nasze lęki, teraz i na wieczność.

Akceptujemy bezwarunkową miłość Boga,

i oglądamy cud Królestwa Bożego na Ziemi.

 

Akceptuję, że Matka Maryja otacza mnie i wszystkich Polaków nieskończoną i bezwarunkową miłością Bożej Matki. 

Akceptuję, że jestem godna/y otrzymania tej miłości, i otwieram dla niej swoją istotę. 

Pozwalam, aby ta doskonała miłość usunęła moje lęki i inne niedoskonałe uczucia. 

Akceptuję, że moja dusza jest wreszcie wolna, aby móc wychodzić naprzeciw wszystkim sytuacjom z miłością.

Akceptuję, że jestem słońcem, promieniującym boską miłością ku wszystkim, których spotykam. 

Akceptuję, że w miarę jak Boża miłość przepływa przeze mnie, pochłania ona wszystko, co jest inne od niej samej – pochłania ona wszystkie siły anty-miłości w Polsce. 

(x3) Polska należy do Pana i jego pełni. Amen. 

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Cudownej Matki, Amen. 

 

Zapieczętowanie

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego Aniołowie Błękitnego Płomienia otaczają mnie samą/ego, moją rodzinę i wszystkich Polaków nieprzenikalną tarczą energii Błękitnego Płomienia. 

Afirmuję, że jesteśmy zapieczętowani przed wszystkimi toksycznymi energiami wysyłanymi przeciwko nam przez siły tego świata. 

Afirmuję, że jesteśmy zapieczętowani przed całą nienawiścią, gwałtowną reakcją i zemstą sił antychrysta, które są wściekłe, kiedy wygłaszamy tę inwokację. 

Akceptuję, że Archanioł Michał obezwładnia wroga w moim wnętrzu, moje ludzkie ego tak, że kiedy książę tego świata przyjdzie, nie znajdzie on we mnie nic, co byłoby jego. 

Rezygnuję z mojego anty-ja i akceptuję, że jest ono pochłonięte przez Fioletowy Płomień [Bożego Ducha] i bezwarunkową miłość Matki Maryi. 

Akceptuję, że moje anty-ja jest zastąpione moim wewnętrznym Chrystusem teraz i na wieczność. 

Mocą Chrystusowego Płomienia we mnie, afirmuję, że Królestwo Boga przejawia się w Polsce. 

Przejawia się ono Przez nieskończoną moc Boga, działającą Przez moją Obecność JESTEM i Obecność JESTEM  KTÓRYM JESTEM, Archanioła Michała.

Amen.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: + 18 = 28