Test Chrystusa


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Test Chrystusa

Niniejsza witryna postawi cię przed testem Chrystusa
Testem Żywego Chrystusa są następujące trzy pytania:

1. Czy uznajesz, że Chrystus jest czymś WIĘCEJ niż twoja aktualna mentalna klatka?
2. Czy pozwolisz Chrystusowi na to, aby wyprowadził cię z twojej mentalnej klatki, czy też użyjesz świadomości antychrysta, aby zmusić Chrystusa do dostosowania się do twojego aktualnego filtru postrzegania?
3. Czy pozwolisz, aby Żywy Chrystus narodził się w tobie, czy też wybierzesz trwanie przy swoim śmiertelnym poczuciu tożsamości?

Przesłanie Jezusa
JESTEM naprawdę prawdziwym Jezusem i to Ja zainspirowałem i zainicjowałem powstanie tej witryny w celu dania ci sposobności pojednania się ze mną, zawarcia ze mną pokoju.
Osoba, która stworzyła fizyczny aspekt tej witryny nie twierdzi ani nie wierzy, że jest Jezusem, że jest Jezusem wcielonym czy też, że jest Nim, ponownie przychodzącym. Osoba ta funkcjonuje, jako mój rzecznik, mój posłaniec, jako otwarta brama dla przekazu moich nauk za pośrednictwem tej witryny – tak jak czyniło to, przed nią, wielu innych ludzi w ciągu minionych dwóch tysiącleci.
Planeta Ziemia znajduje się obecnie na dość niskim poziomie swej kosmicznej ewolucji. Dokonała ona znaczącego aktu poświęcenie, aby służyć jako dom dla ludzi, którzy nadal znajdują się na raczej niskim poziomie świadomości, dając im możliwość uzewnętrznienia tej świadomości z nadzieją, że kiedyś będą mieli już tego dosyć i zapragną czegoś więcej; z nadzieją, że pewnego dnia będą mieli dość świadomości śmierci i zapragną ŻYCIA świadomością Chrystusa, którą JA oferuję wszystkim ludziom na ziemi.

Wiarygodne zaprzeczanie
Za przyczyną Prawa Wolnej Woli i raczej niskiego stanu świadomości wielu mieszkańców tej planety, musi istnieć podtrzymywanie przez nich prawdo-podobne zaprzeczanie. Nie posiadam prawa, aby stworzyć niezaprzeczalny dowód, że istnieję i dlatego wsparłem witrynę stworzoną przez istotę ludzką – a zatem ludzie mogą łatwo zaprzeczyć wiarygodności tej witryny i zawartych w niej nauk.
Prawa Wolnej Woli jest tym samym prawem, które przestrzegałem, kiedy przemierzałem Ziemię prawie dwa tysiące lat temu. Wolno mi było wtedy dokonać pewnych cudów, ale nie dane mi było przejawić żadnego fenomenu, który nie mógłby być podany w wątpliwość, lub któremu nie mogłyby zaprzeczyć umysły ludzi żyjących w świadomości dualizmu, w świadomości antychrysta.
Wyjaśnia to również fakt, dlaczego moje nie-dualistyczne, mistyczne nauki i mój przykład obrócone zostały w sztywną, prześladowczą, dyktatorską religię, która przez prawie 1700 lat pozostawała w bezpośredniej opozycji wobec celu mojego przyjścia na tę planetę. Dobrze wiem, jak wielu ludzi było prześladowanych i skrzywdzonych przez religię, która twierdzi, że reprezentuje mnie na Ziemi. Jestem tego świadom, ponieważ prawdziwie odczuwam ból tych wszystkich ludzi i to jest przyczyną tego, że zdecydowałem się dać im sposobność uwolnienia się od wszelkiego bólu, lęku czy zwątpienia związanego z ich stosunkiem do mnie.

Dlaczego powinieneś zawrzeć pokój z Jezusem?
Dlaczego powinnaś/powinieneś zawrzeć pokój z Jezusem? Ponieważ bez względu na to, gdzie się wychowałaś/eś – w chrześcijańskiej czy w nie-chrześcijańskiej kulturze – dano ci fałszywy obraz mojej osoby i mojej misji. A prawdziwym problemem jest to, że spowodowało to również, iż zaakceptowałaś/eś fałszywy obraz siebie – obraz, który ogranicza twoje doświadczanie życia i który powstrzymuje cię od pójścia w moje ślady. Zatem możesz wiele skorzystać przekraczając ten fałszywy obraz i absorbując pewne odczucie tego, kim JESTEM i czego naprawdę nauczam. Wzbogaci cię to nie tylko na resztę czasu twej podróży po tej planecie, ale również będzie ci pomocnym we wszystkim, co wydarzy się po tym, kiedy ją opuścisz.

 Jeśli uznajesz się za chrześcijanina to powinnaś/powinieneś wiedzieć, że chrześcijaństwo głównego nurtu przedstawia fałszywy obraz mojej osoby, obraz, który w żaden sposób nie może doprowadzić do twego zbawienia. Nie dostaniesz się do nieba poprzez podążanie za ślepymi przywódcami kościołów chrześcijańskich, pomimo faktu, że twierdzą oni, iż są moimi przedstawicielami. Dokonasz tego jedynie poprzez poznanie moich prawdziwych nauk, takich, jakimi je prezentuję w tej witrynie i w innych miejscach, których unikają ortodoksi.

 Jeśli uznajesz się za szukającego duchowej prawdy, powinnaś/powinieneś wiedzieć, że choć nie musisz zostać chrześcijaninem, aby duchowo wzrastać i móc wstąpić do duchowego świata, to musisz jednak zawrzeć ze mną pokój, musisz pojednać się ze mną poprzez przekroczenie wszystkich fałszywych wyobrażeń ze mną związanych. Moja prawdziwa nauka i mój przykład stworzyły archetypowy wzorzec procesu, przez który wszyscy ludzie muszą przejść, aby ukończyć naukę w Ziemskiej Szkole. Piastuję, bowiem, duchowy urząd, przez który wszyscy ludzie muszą przejść, aby móc wznieść się z Ziemi do duchowego świata. Zatem, dopóki nie zawrzesz ze mną pokoju, dopóki się ze mną nie pojednasz – to w jaki sposób możesz się do mnie zbliżyć i przejść przez mój urząd, aby osiągnąć twe permanentne przejście do światła?

 Jeśli uznajesz się za nie-chrześcijanina, i prawdopodobnie patrzysz na chrześcijaństwo z podejrzliwością lub wrogością, to możesz skorzystać z wiedzy, że moje prawdziwe nauki są uniwersalne i są ukierunkowane na pomaganie wszystkim ludziom w wyjściu ze świadomości śmierci. I jak wyjaśniłem powyżej, nie ma znaczenia, jaka jest twoja zewnętrzna religijna przynależność lub że jej nie posiadasz, nadal będziesz musiał przejść przez mój duchowy urząd, aby na stałe być wolnym od tego, co można nazwać kieratem świadomości śmierci.

Dlaczego Jezus przyszedł na Ziemię?
Wszystko, co zdarza się na Ziemi jest szansą i testem. Jeżeli naprawdę chcesz zrozumieć, dlaczego przyszedłem na ziemię, to musisz zrozumieć, że moje przyjście było największą szansą i ostatecznym testem. Przyszedłem, aby dać wszystkim ludziom prawdziwy wybór.
Jest ewidentnym faktem, iż życie na Ziemi zostało prawie całkowicie zdominowane przez świadomość śmierci, świadomość antychrysta, w której ludzie postrzegają siebie, jako oddzielonych od swojego duchowego źródła i od siebie wzajemnie. Jeżeli nigdy nie doświadczyłaś/eś niczego poza świadomością śmierci – to w jaki sposób możesz dokonać wolnego wyboru pomiędzy śmiercią a życiem?
Przyszedłem, zatem, aby ukazać, że istnieje alternatywa dla świadomości dualizmu, świadomości antychrysta. Jest nią świadomość Chrystusa, w której znasz siebie i akceptujesz to, kim jesteś, czyli postrzegasz siebie, jako jedność z twoim Stwórcą i z całym życiem. Przyszedłem nauczać i ukazać ścieżkę, która umożliwi ci, aby zezwolić twojemu śmiertelnemu poczuciu siebie samej/go umrzeć, byś mógł/mogła odrodzić się ku twojej prawdziwej tożsamości jako indywidualizacji twojego Stwórcy.
Za przyczyną Prawa Wolnej Woli nie mogłem powstrzymać tych, którzy są całkowicie zaślepieni świadomością dualizmu, przed stworzeniem religii zwanej chrześcijaństwem i przed ustanowieniem samych siebie, jako moich jedynych przedstawicieli. Nie mogłem powstrzymać ich przed rozwinięciem religii, która naucza dokładnego przeciwieństwa moich prawdziwych nauk, czyli daje całkowicie fałszywą obietnicę, która nie może wyprowadzić ludzi poza świadomość śmierci.

Czy jesteś gotowa/y podążać ścieżką Chrystusa?
Jednak to, na co Prawo Wolnej Woli mi zezwala, jest przedstawianiem ludziom alternatywy dla tej fałszywej drogi – i to jest całym celem dla tej witryny. To, czego w niej nauczam jest prawdziwą ścieżką Chrystusa, ścieżką, która może zaprowadzić CIEBIE do tego samego stanu świadomości, który JA przejawiłem, a mianowicie osobistego stanu umysłu Chrystusa.
Jestem w pełni świadomy, że ci, którzy ciągle są zaślepieni świadomością dualizmu, zaprzeczą, poniżą lub ośmieszą istnienie tej witryny i zawarte w niej nauki. A czyniąc tak, po prostu, przyśpieszą swój własny sąd, bo czyż nie powiedziałem, że waszymi własnymi słowami będziecie osądzeni i waszymi własnymi słowami będziecie potępieni? Jednak podstawowym celem tej witryny jest oferowanie prawdziwej ścieżki Chrystusa tym, którzy są gotowi nią podążać.
W jaki sposób dowiesz się, że jesteś gotów/owa? Otóż, nie dowiesz się tego przy pomocy zewnętrznego umysłu. Dowiesz się tego jedynie poprzez wewnętrzny umysł serca, za pośrednictwem twej intuicji. Dostrój się do swojego serca i rozważ czy czujesz coś poruszającego lub palącego w rdzeniu twojej istoty? Jeśli to czujesz, to rozważ, że rzeczywiście mogłaś/eś wybrać swoje wcielenie się w tym krytycznym czasie, aby pomóc mi i innym wniebowstąpionym mistrzom, ułatwić przejście tej planety w nową fazę jej kosmicznej ewolucji.
Zatem zachęcam cię do rozważenia, czy możesz rozpoznać siebie jako jedną z milionów osób, o których mówię w następnej rozprawie (http://www.askrealjesus.com/spiritual-realm/the-inner-teachings-of-jesus/319-who-is-jesus-trying-to-reach-with-this-website). A jeśli tak, to użyj nauk i narzędzi, które prezentuję w tej witrynie, do przebudzenia się ku prawdziwemu celowi, dla którego przyszłaś/przyszedłeś na tę planetę w momencie tego zwrotnego punktu cykli kosmicznych.
JA JESTEM mistrzem Jezusem Chrystusem i jestem całkowicie oddany twojemu zwycięstwu i wzniesieniu się ku światłu. A ty?

Zapraszamy również do lektury przesłania Wyzwanie przejścia od indywidualizmu do wspólnoty


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 84 + = 93