Do kogo Jezus próbuje dotrzeć z pomocą tej witryny?

Biuletyn

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych tekstach witryny.

Do kogo Jezus próbuje dotrzeć z pomocą tej witryny?

 

Przekaz wniebowstąpionego mistrza Jezusa przekazany przez Kima Michaelsa.

 

UWAGA: Poniższy dyskurs wyjaśnia, do kogo Jezus próbuje dotrzeć ze swoim nauczaniem w tej witrynie. Wyjaśnia on również sam rdzeń swego prawdziwego przesłania, swego wewnętrznego przesłania, które prawie zupełnie zaprzepaszczone zostało w ciągu minionych dwóch tysięcy lat. Rozprawa ta wyjaśnia również, dlaczego jest tak istotnym, aby ludzie na nowo odkryli prawdziwe nauczanie Jezusa i w tych czasach użyli zawartą w nich mądrość.

 

Jedyne możliwe rozwiązanie ludzkich problemów

Moje Ukochane Serca, aby wyjaśnić dlaczego błagam was, abyście podjęli decyzję szukania świadomości Chrystusa, pozwólcie, że podsumuję to, co zbadaliśmy do tej pory [w innej rozprawie – przyp. tłum.].

Widzieliśmy, że Bóg nie stworzył obecnego stanu cierpienia, ograniczenia i nędzy, które można obserwować na planecie Ziemi – to istoty ludzkie same stworzyły swoją sytuację.

Dostrzegliśmy, że istnieje tylko jedno możliwe rozwiązanie dla problemów, które występują na tej planecie – tym rozwiązaniem jest świadomość Chrystusa.

Mówiłem wam o uniwersalnej świadomości Chrystusa, jednakże rozwiązaniem ziemskich problemów nie jest uniwersalna świadomość Chrystusa. Przyczyną jest to, że uniwersalna świadomość Chrystusa po prostu nie może przeniknąć w ten świat.

Bóg stworzył prawo wolnej woli i żadna istota w niebie, w duchowym świecie, nigdy nie naruszy wolnej woli istot ludzkich. Zatem kosmiczna świadomość Chrystusa – sama przez się – po prostu nie może operować w tym świecie.

Rezultatem jest to, że kluczem do zmiany obecnej sytuacji na planecie Ziemia nie jest uniwersalna świadomość Chrystusa, lecz świadomość Chrystusa zindywidualizowana w tym świecie. Kiedy przemierzałem Ziemię, wyrażałem tu moją zindywidualizowaną świadomość Chrystusa. Byłem – dosłownie – światłem tego świata. Jest prawdą, że byłem całkowicie zjednoczony z uniwersalną świadomością Chrystusa. A jednak nadal nie wyrażałem uniwersalnego umysłu Chrystusa – przejawiałem tylko mój zindywidualizowany umysł Chrystusa.

Głównym punktem jest tutaj to, że nie możesz oczekiwać, iż jakaś duchowa, niebiańska siła nagle zstąpi i rozwiąże wszystkie problemy Ziemi. Nie możesz oczekiwać, że Bóg lub Ja sam, nagle pojawimy się na niebie i usuniemy wszystkie ludzkie problemy.

Tak się po prostu nie stanie.

Bóg rzeczywiście może rozwiązać wszystkie problemy na ziemi, ale Bóg może dokonać tego jedynie poprzez swoje córki i swoich synów. Bóg może dokonać zmiany tylko wtedy, jeśli ty zdecydujesz się być narzędziem dla urzeczywistnienia tej zmiany poprzez przywdzianie twego osobistego umysłu Chrystusa.

Kiedy rozważysz wpływ, który moja krótka misja wywarła na tą planetę, to myślę, że możesz dostrzec potencjalny wpływ tysięcy Chrystusowych istot przemierzających Ziemię.

 

Żywię bardzo wzniosłą i piękną wizję dla tej Planety.

Utrzymuję wizję dziesięciu tysięcy Chrystusowych istot w fizycznym wcieleniu i pragnę ci dać krótki wgląd w tę moją wizję.

Widzę dramatyczne zmiany w ludzkiej świadomości na wielką skalę. Widzę masowe przebudzenie, gdzie miliony ludzi dojdzie do uświadomienia sobie i świadomej akceptacji duchowej strony życia, swojej duchowej tożsamości i swojego duchowego potencjału.

Mam wizję milionów ludzi uświadamiających sobie swój potencjał przywdziania świadomości Chrystusa. Widzę ich podejmujących świadomą decyzję przywdziania tej świadomości i angażujących się w podążanie duchową ścieżką, która doprowadzi ich do tego celu.

Widzę potencjał dla złotej ery postępu, pokoju i wzrastania, który przekształci tę planetę w jaśniejącą gwiazdę, w przeciwieństwie do ciemnej gwiazdy, którą jest obecnie.

Jednakże widzę również, że aby się tak mogło stać, ludzie muszą mieć do naśladowania przykłady. Mój przykład miał miejsce zbyt dawno temu. Co więcej, intensywny, bałwochwalczy kult zbudowany wokół zewnętrznej osoby Jezusa Chrystusa utrudnia ludziom identyfikowanie się ze mną i postrzeganie mnie jako przykładu.

To właśnie dlatego potrzebuję ciebie.

 

Wezwanie do dziesięciu tysięcy Chrystusowych istot

Wiem, że dziesięć tysięcy osób jest gotowych – na wewnętrznych poziomach – aby uzyskać pełnię świadomości Chrystusa jeszcze w tym ich ziemskim życiu. Większość z nich, jeszcze przed swoim wcieleniem, zgłosiło się ochotniczo do spełnienia tej misji. Jednak większość z nich nie doszła jeszcze do świadomego jej rozpoznania.

Wszelako, jeśli tych dziesięć tysięcy osób otrzyma te nauki i zaakceptuje moje przesłanie, to będą oni mogli szybko wznieść się na wysoki poziom świadomości Chrystusa. W ten sposób będą mogli stać się świetlistymi przykładami, za którymi będą mogły podążyć miliony.

Większość z tych dziesięciu tysięcy dusz już uzyskała wysoki poziom świadomości Chrystusa na swoich wewnętrznych poziomach. Potrzebują one jedynie dojść do świadomej akceptacji swych wewnętrznych osiągnięć. Dlatego wielu z tych ludzi posiada potencjał, aby przejść przez bardzo szybką i dramatyczną transformację ze swojego obecnego poziomu świadomości na wyższy stopień osobistego umysłu Chrystusa.

Mogę cię zapewnić, że jeśli dziesięć tysięcy osób przejawiłoby wysoki poziom świadomości Chrystusa i kontynuowałoby wznoszenie się ku pełnej świadomości Chrystusa, zacząłbyś wówczas dostrzegać wiele dramatycznych zmian na planecie Ziemi.

Wiem również, że miliony innych osób jest gotowych – na wewnętrznych poziomach – aby dojść do świadomej akceptacji swojego potencjału stania się Chrystusem. Ludzie ci osiągnęli już pewien poziom Chrystusowej świadomości i mają możliwość osiągnięcia jej pełni. I jeśli tylko podejmą rzetelny wysiłek, to mogą to osiągnąć jeszcze w tym żywocie. Mogę cię zapewnić, że jeśli te miliony mogłyby otrzymać niniejsze nauki, wówczas przyczyniłyby się to ogromnie do pozytywnych zmian na tej planecie.

Jeśli dziesięć tysięcy osób zechciałoby zaakceptować swój osobisty umysł Chrystusa, i jeśli następne miliony zechciałyby zaakceptować swój potencjał osobistego umysłu Chrystusa, wówczas planeta Ziemia już nigdy nie byłaby taka sama. Dosłownie zobaczyłbyś tak wiele zmian w ciągu kilku dekad, że koncept „szoku przyszłości” nabrałaby dla ciebie zupełnie nowego znaczenia.

Jako rezultat takiego przebudzenia, ogromna większość ludzkości wzniosłaby się ponad swą obecną świadomość materializmu, beznadziei i rozpaczy.

  • Ludzie dostrzegliby duchową stronę życia.
  • Obserwując pojawiające się dramatyczne zmiany wstąpiłaby w ludzi nadzieja.
  • Ludzie osiągnęliby nowe poczucie sensu i celu życia.
  • Zdaliby oni sobie sprawę z tego, że życie nie jest im czymś narzuconym, czy że jest jakąś formą kary ze strony zagniewanego Boga.
  • Życie jest cudem.
  • Życie jest darem.
  • Życie jest szansą wzrostu.
  • Życie jest szansą wyrażania twojej – danej ci przez Boga – indywidualności.
  • Życie jest czystą radością.

 

Moja wizja dla Ziemi

Moje Ukochane Serca, jeżeli podejmiecie wysiłek, aby uspokoić wasz zewnętrzny umysł i wasze emocje i zagłębić się w wasze serce, wtedy ukażę wam przynajmniej część tej wizji, jaką podtrzymuję dla tej Planety. Gdybyś doświadczył/a choć przebłysku tej wizji, wówczas byłabyś/byłbyś tak pokrzepiony na duchu, że twoje życie już nigdy nie byłoby takie samo. Zdałabyś/Zdałbyś sobie sprawę z tego, że Bóg ma rozwiązanie dla każdego problemu na ziemi. Zdałabyś/Zdałbyś sobie sprawę z tego, że Bóg jest gotów do urzeczywistnienia tego rozwiązania, jeśli tylko pewna liczba osób wzniesie swój poziom świadomości, by móc stać się otwartą bramą, dzięki której rozwiązanie to mogłoby zostać urzeczywistnione w materialnym świecie.

Co więcej, zdałabyś/zdałbyś sobie sprawę z tego, że masz potencjał, aby stać się otwartą bramą, przez którą Bóg może wnieść jedno lub wiele rozwiązań problemów, które ludzie uznają obecnie za nierozwiązywalne.

Nie wierzę w to, iż możesz mi powiedzieć, że to nie przepełniłoby cię entuzjazmem. Mam głęboką znajomość twojej istoty, znam twoją duszę na jej wewnętrznych poziomach i wiem, że posiadasz głębokie, wewnętrzne pragnienie, aby zobaczyć pozytywne zmiany na planecie Ziemia.

Moje Ukochane Serce, jeśli czytasz te słowa, to jesteś jedną z Owiec mojej trzody. Jesteś jednym z moich Sług. Jesteś jedną/ym z moich Sióstr i Braci w duchu. Już pracujesz ze mną na wewnętrznych poziomach. Jednakże Ja mogę uczynić dużo więcej dla ciebie i ludzkości poprzez Ciebie – jeśli tylko świadomie zdasz sobie sprawę z twego boskiego pochodzenia i z twego potencjału przejawienia osobistego umysłu Chrystusa.

Nie istnieją prawie żadne granice dla tego, co mógłbym zrobić dla tej Planety, gdyby istniało dziesięć tysięcy wcielonych Chrystusowych istot i miliony osób, które rzetelnie usiłowałyby stać się Chrystusowymi istotami.

Od czegoś trzeba jednak zacząć. Wszystko zaczyna się od jednej osoby, która decyduje się na wzniesienie swej świadomości. Jeżeli pragniesz pomóc w urzeczywistnieniu mojej wizji, musisz zacząć od jedynego miejsca, od którego możesz zacząć, a mianowicie od zmieniania siebie. Podejmij wysiłek ustawienia pokrętła świadomości tak, abyś mógł słyszeć mój głos mówiący do ciebie w ciszy twego serca, a JA krok po kroku, pokażę ci ścieżkę do twego osobistego umysłu Chrystusa.

To nie jest pusta obietnica.

Jeżeli będziesz słuchał/a z otwartym umysłem i sercem, to usłyszysz mój głos. Poznasz wówczas, że to naprawdę jestem Ja, twój brat w Świetle, Jezus Chrystus, który do ciebie przemawia. Jeżeli potrafisz rozpoznać mój głos poprzez tę naukę, to możesz również rozpoznać mój głos w twoim własnym sercu.

Odważ się słuchać.

Odważ się być.

 

Copyright 2009 by Kim Michaels                                                

Copyright dla przekładu 2012 Monika Mazur i Paweł Kontny(Paragraph: 28px, Georgia)  


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

1 komentarz

Dodaj komentarz