Pytania egzystencjalne

 

Pytanie nr 1
Wyobraź sobie, że wszystko, co dane ci było dowiedzieć się o życiu i wszystko, w co w życiu uwierzyłeś nie zgadza się z rzeczywistością – czy chciałbyś poznać prawdę?

Pytanie nr 2
Wszyscy żywimy przeświadczenia, których nigdy nie kwestionujemy, ponieważ zostaliśmy wychowani, by postrzegać je, jako oczywiste. Jeszcze pięćset lat temu, ludzie myśleli, że to oczywiste, że Ziemia jest płaska.
Dziś jesteśmy, bez wątpienia, o wiele bardziej wyrafinowani niż ludzie przeszłości – co jest dokładnie tym samym, co oni myśleli o sobie samych.
Ile z naszych aktualnych przeświadczeń jest tak ograniczających, jak wiara, że Ziemia jest płaska?

Pytanie nr 3
“Gdyby ludzie znali prawdę, postępowaliby słusznie.” Więc dlaczego nie postępujemy słusznie? Ponieważ nasze ego powstrzymuje nas przed poznaniem prawdy.
Palacze tytoniu znają zagrożenia tego nałogu dla swego zdrowia. Nadal jednak palą, bo nie w pełni to zagrożenie uznali.
Wyobraź sobie, że któreś z twoich przeświadczeń nie zgadza się z rzeczywistością. Uznanie tego wniosłoby konieczność poważnych zmian w twoim życiu. Czy nadal chcesz poznać prawdę?

Pytanie nr 4
„Ciekawość to pierwszy stopień do piekła”
Wszyscy, od dzieciństwa, mamy zaprogramowany w nas lęk przed rozwijaniem naszego umysłu – strach przed poszukiwaniem nowego zrozumienia poza uświęconymi przeświadczeniami.
Dlaczego ludzkość wciąż nie wegetuje w jaskiniach? Ponieważ w każdym pokoleniu, niektórzy ludzie byli bardziej dociekliwi niż wystraszeni.
Jaka jest twój osobisty układ sił: lęk – dociekliwość?

Pytanie nr 5
Wychowaliśmy się w schizofrenicznym społeczeństwie. Chrześcijaństwo mówi nam, że wyładujemy w piekle, jeśli nie uwierzymy. Nauka mówi, że brak nam inteligencji, jeśli nie uwierzymy w jej widzenie świata.
Zostaliśmy wychowani na konformistów, by akceptować to, co nam nakazano.
Ale dlaczego dominujące instytucje naszego społeczeństwa, tak gorliwie pragną byśmy zamknęli nasze umysły na idee, które nie pasują do ich mentalnych klatek?

Pytanie nr 6
W każdym społeczeństwie i w wszystkich czasach istnieje elita ludzi władzy, która dominuje nad społeczeństwem i której najważniejszym priorytetem jest utrzymanie swej władzy.
Elita władzy, uważa, że musi tłumić nowe idee.
Czy chcesz myśleć tak, jak elity władzy chce byś myślał, czy też pragniesz otworzyć swój umysł na idee, które nie pasują do standardowej, mentalnej klatki?

Pytanie nr 7
Większość z nas wychowało się, nie rozumiejąc elity władzy i jej celów.
Ale teraz pytamy: Czym dokładnie jest to, co elita władzy chce w nas stłumić, poprzez zaprogramowanie nas na myślenia wewnątrz mentalnej klatki?
Czym jest to, czego nie chce ona, byś odkrył w swoim wnętrzu?

Pytanie nr 8
Dlaczego ówczesna elita władzy zabiła Jezusa? Ponieważ stał się dla niej największym zagrożeniem!
Dlaczego stał się zagrożeniem? Ponieważ nie akceptował stworzonej przez człowieka mentalnej klatki – lecz znalazł prawdę w sobie samym.
Czy elita władzy naszego czasu nie stara się “zabić Chrystusa w nas”, poprzez zaprogramowanie nas na myślenia wewnątrz mentalnej klatki?
Pytanie nr 9
Elita władzy zabiła Jezusa, a następnie przejęła jego nauki i obróciła je w system kontroli mas.
W rezultacie zostaliśmy wychowani z całkowicie zniekształconym widzeniem nie tylko Jezusa, ale i nas samych: kim jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że Jezus nie był wyjątkiem, ale przykładem – kimś, kto przyszedł, aby zademonstrować potencjał, który wszyscy posiadamy?

Pytanie nr 10
Mamy dwie możliwości znalezienia “prawdy”, “rzeczywistości” lub wyższego zrozumienia.
Możemy zwrócić się do zewnętrznej instytucji i zaakceptować to, co nam tam powiedzą, lub też możemy zwrócić się do wnętrza w nas samych i stać się w otwarta brama dla Prawdy Życia.
Czy kiedykolwiek naprawdę rozważałeś problem, że masz możliwość stania się otwartą bramą dla wyższej prawdy i że Jezus przyszedł na świat, aby pokazać ci, w jaki sposób to uczynić?

Pytanie nr 11
Jest dość łatwo zauważyć, że istnieją różne grupy elity władzy, które zaprogramowują nas byśmy zaakceptowali “jedną, jedyną prawdę”, pochodzącą od zewnętrznego autorytetu.
Jednak zwrócenie się do wnętrza w nas samych niekoniecznie oznacza, że otrzymamy “jedną, jedyną prawdę”.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że istnieje również wewnętrzny autorytet, który chce, aby zaakceptować jego “jedną, jedyną prawdę”?

Pytanie nr 12
Ta wewnętrzna, “autorytarna” figura, która chce, byś sądził, że to ona zna jedyną prawdę – to ego.
Ego jest bardzo trudne do zaobserwowania, bo tworzy filtr, przez który postrzegamy w życiu absolutnie wszystko.

Pytanie nr 13
Wiele duchowo rozbudzonych, osób sądzi, że celem duchowej ścieżki jest osiągnięcie pewnych wzniosłych stanów, zdefiniowanych przez ich obecne postrzeganie życia.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwym celem ścieżki jest przezwyciężenie nieczystego postrzeganie i podążanie za przykładem Jezusa?
“JAM JEST otwartą bramą, której nikt nie może zamknąć”

Pytanie nr 14
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwe nauki – zarówno Jezusa jak i Buddy – są dane po to, by pomóc ci kwestionować twoje postrzeganie?
Co oni i inni duchowi nauczyciele wiedzieli o postrzeganiu?
W terminologii komputerowej mamy pojęcie WYSIWYG – What You See Is What You Get /To, co widzisz – to otrzymujesz/.
Oto, jak działa wszechświat!

Pytanie nr 15
Gdzie zachodzi postrzeganie?
Przez twoje oczy przechodzą promienie światła. Twój umysł zamienia je w słowa i przydaje im znaczenie.
Tak, więc, postrzeganie odbywa się w umyśle. Do jakiego stopnia umysł wpływa na postrzeganie?
Czy “widzisz” to jest w świecie, czy też “widzisz” to, co jest w twym umyśle?

Pytanie nr 16
Istnieje fizyczne postrzeganie – z pomocą pięciu zmysłów – oraz istnieje postrzeganie, które ma miejsce w umyśle.
Nasze zmysły odbierają sygnał z zewnątrz, podczas gdy nasz umysł postrzega poprzez projekcję mentalnego obrazu, który w umyśle już istnieje.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że często mamy skłonność, by ” widzieć” to, co chcemy widzieć?

Pytanie nr 17
Wielu uważa, ze na duchowej ścieżce chodzi o osiągniecie wspaniałego zewnętrznego celu lub podwyższonego stanu świadomości, takiego jak oświecenie.
Ale co się okaże, jeśli istotą ścieżki jest oczyszczenie twego postrzegania, abyś zobaczył to, co jest prawdziwe, a nie abyś oglądał mentalny obraz, który istnieje tylko w twoim własnym umyśle?
Budda powiedział: Jeśli z mówisz lub działasz z nieczystego postrzegania – wyniknie z tego cierpienie.

Pytanie nr 18
Dlaczego nieczyste postrzeganie prowadzi do cierpienia?
Ponieważ wszechświat jest lustrem. Odzwierciedla on nam, w postaci fizycznych okoliczności, tworzone przez nas mentalne wyobrażenia.
Jeśli podświadomie uważasz, że musisz walczyć o to, czego pragniesz, wszechświat odzwierciedli ci walkę. A kiedy z tymi okolicznościami walczysz, wszechświat, pomyśli, że chcesz jeszcze więcej walki.

Pytanie nr 19
Kiedy zaniechasz walki?
Większość ludzi uważa, że wtedy, kiedy świat się zmieni.
Ale co będzie, jeśli okaże się, że walka zakończy się tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na wejrzenie w głąb siebie i postawisz pytanie: “Czy świat jest naprawdę taki, jaki jest? Czy jest on taki, bo ja go widzę w ten sposób?”
Czy życie to walka, czy też moje życie jest walką, ponieważ widzę je, jako walkę?

Pytanie nr 20
Dlaczego jest tak ważne, by kwestionować nasza postrzeganie? Jest to ważne tylko wówczas, gdy pragniemy rozwiązać nasze problemy.
Każdy problem wypływa z pewnego poziomu świadomości i nie może on być rozwiązany [działaniem płynącym] z tego samego poziomu świadomości.
Tylko poprzez przekroczenie naszego obecnego poziomu świadomości, uzyskamy perspektywę, która sprawi, że pewne problemy staną się nieaktualne.

Pytanie nr 21
Co jest głównym kluczem do działań na rzecz osiągnięcia czystego postrzegania?
Musisz zrozumieć, że nie JESTEŚ umysłem, że jesteś czymś WIĘCEJ niż umysł, który postrzega.
Zrozumiesz to, tylko poprzez bezpośrednie doświadczenie czystej świadomości, stanu świadomości bez żadnych obiektów, świadomości bez świadomości…

Pytanie nr 22
Jeśli nie doświadczyłeś czystej świadomości, możesz skorzystać słuchając rad duchowego nauczyciela.
Niestety, wielu rozbudzonych duchowo ludzi szuka nauczyciela, który da im niezwykłą wiedzę, czy wglądy lub powie im jak mają postępować.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwym celem duchowego nauczyciela, jest pomóc ci kwestionować twoje postrzeganie, aż zrozumiesz, że jesteś czymś więcej niż umysłem, który postrzega?

Pytanie nr 23
Co jest kluczem do czystego postrzegania?
Zaczyna się ono od uświadomienia sobie, że postrzeganie nie jest wyłącznie bierną aktywnością, w trakcie, której odbierasz wrażenia zmysłowe z zewnętrznego świata.

Pytanie nr 24
W miarę jak dorastamy, tworzymy wiele podświadomych wyobrażeń na temat, kim jesteśmy i czym jest świat. Nasze umysły nakładają je następnie na nasze zmysłowe postrzeganie, odsączając to, co nie potwierdza tych wyobrażeń.
“Widzimy” to, co nasz umysł i ego chce, byśmy widzieli.
Czy chcesz spędzić resztę swojego życia na obronie swoich mentalnych wyobrażeń? Czy tez pragniesz rozpocząć podróż ku czystemu postrzeganiu?

Pytanie nr 25
Jak odkryć mentalne wyobrażenia, które zabarwiają nasze postrzeganie?
Jednym z miejsc, od którego możemy zacząć jest kwestionowanie tego, o czym myślimy, że tego nie musimy kwestionować, a mianowicie kwestii:
Czy jestem tylko człowiekiem, czy też jestem czymś więcej?

Pytanie nr 26
Co jest początkiem mądrości?
Jest nim chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę z prostego prawa: Twoja reakcja na życie NIE jest spowodowana przez zewnętrzne okoliczności. Jest ona spowodowane WYŁĄCZNIE przez uwarunkowania wewnętrzne, mentalne wyobrażenia, które zabarwiają twoje postrzeganie.
Tak, więc, panowania nad sobą zaczyna się od momentu, kiedy możesz swobodnie wybrać swoje reakcje na to, co się z tobą dzieje.

Pytanie nr 27:
Co jest największym kłamstwem wszech czasów?
Jest nim twierdzenie, że wybory, których dokonałeś wczoraj wpływają na twoje wybory dokonywane dzisiaj.
Przekroczysz to kłamstwo, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za swoje reakcje na to, co niesie życie. Uświadomisz sobie tym samym, że zawsze masz wolność wyboru swojej reakcji. Twoja wczorajsza reakcja nie oznacza, że dzisiaj musisz reagować w taki sam sposób.

Pytanie nr 28:
Co jest największym kłamstwem promowanym przez diabła?
To, że istnieją pewne wybory, z których nie możesz się wycofać, że istnieją pewne decyzje, które zawieszają twoją wolną wolę, a tym samym nie mogą być „odczynione” przez twoje nowe wybory.
Jednakże, czy jest to logiczne, że po wyborze zrobienia czegoś na Ziemi, nie masz już możliwości unieważnienia tego czegoś?

Pytanie nr 29
Co jest najtrudniejsze do zrozumienia w kwestii wolnej woli?
To, że jest ona WOLNA.

Pytanie nr 30
W jaki sposób diabeł może ci odebrać twoją wolną wolę, czy też wpłynąć na nią?
Bóg dał ci wolną wolę, i Bóg jest prawdziwy. Diabeł nie jest prawdziwy, więc nie ma bezpośredniej władzy nad twoją wolną wolę.

Pytanie nr 31
Która częścią ciebie diabeł może manipulować?
Diabeł nie jest prawdziwy. To, co nie jest prawdziwe, nie ma władzy nad tym, co jest prawdziwe.

Pytanie nr 32
Jak ty możesz odróżnić to, co jest rzeczywiste, od tego co jest nierzeczywiste w twoim ja?
Popatrz na to sformułowanie: jest w nim “TY” i jest twoje “ja”

Pytanie nr 33
Jak zaczynasz oddzielać w sobie to, co prawdziwe od tego, co nieprawdziwe?
Zaczynasz to od uświadomienia sobie – doświadczenia – że TY może być świadome bez postrzegania poprzez twoje “ja”.
Kiedy TY jest świadome bez poczucia konkretnego “ja”, owo Świadome Ja jest czystą świadomością, jest czymś więcej niż osobowe “Ja”. TY możesz postrzegać świat bez postrzegania go poprzez filtr “ja”.

Pytanie nr 34
Dlaczego dla osób, które szukają duchowej prawdy, tak istotnym jest aby doświadczyć czystej świadomości?
Ponieważ jest to jedyny sposób, aby uzyskać rzeczywisty punkt odniesienia – aby TY mogło doświadczyć, że możliwe jest postrzeganie świata poprzez czystą percepcję, zamiast tego, co Budda nazwał skażonym postrzeganiem poprzez “ja”.

Pytanie nr 35
A więc dlaczego doświadczenie czystej świadomości jest tak istotne?
Ponieważ kiedy jej doświadczysz, wiesz, że istnieje alternatywa dla sposobu postrzegania świata poprzez twój normalny filtr percepcji.
Jeśli nie masz tego doświadczenia, wówczas wydaje ci się, że twój filtr percepcji pokazuje ci prawdziwą rzeczywistość – w co twoje ego bardzo chce, abyś uwierzył. Tak więc twoje TY bywa łatwo przekonane przez ego, że czysta świadomość jest tylko pojęciem – a zatem może zostać zakwestionowana [i odrzucona – w ramach dualistycznej, linearnej logiki].

Pytanie nr 36
Dlaczego jest tak ważnym, by doświadczać rzeczywistości, która jest poza twoim filtrem postrzegania?
Ponieważ jest to jedyny sposób, by porzucić niekończącą się walkę, w której ludzie próbują zmusić innych do przyjęcia ich własnego filtru postrzegania.
Jeśli chcesz osiągnąć wyższy stan świadomości i wstąpić w duchowy świat jeszcze w tym życiu – nie możesz, po prostu, tracić na to czasu

Pytanie nr 37
Dlaczego jest tak ważnym, aby wiedzieć, że istnieje rzeczywistość poza twoim filtrem postrzegania?
Ponieważ jedynym sposobem, aby poszerzyć swoją świadomość i wzrastać duchowo jest przekroczenie swojego aktualnego poczucia siebie.

Pytanie nr 38
Co się stanie, jeśli nie rozumiesz potrzeby wykroczenia poza aktualne poczucie swego ja i będziesz w tym trwać?
Niemal na pewno ugrzęźniesz w pułapce zewnętrznej ścieżki, gdzie będziesz dążyć do “wydoskonalania” swego oddzielnego ja, siebie wykreowanego na bazie swego ego, zgodnie z sporządzonym przez człowieka standardem, mając nadzieje, że któregoś dnia owo ja zostanie wpuszczone do nieba.
Miliardy ludzi ugrzęzło w tym niemożliwym do zrealizowania przedsięwzięciu na wiele żywotów. A ty sam, czy chcesz wykonać krok w stronę lepszego podejścia do sprawy?

Pytanie nr 39
Czy znasz jedną z największych duchowy nauk? Jest nią powiedzenie: “Nie możesz zjeść ciastka i nadal je mieć”.
Na duchowej ścieżce musisz dokonać wielu wyborów – ponieważ nie możesz mieć na raz i jednego i drugiego.
Na przykład, nie możesz dokonać prawdziwego postępu duchowego, starając się analizować, poprawiać lub karać innych ludzi. Nie dostrzeżesz belki we własnym oku szukając pyłku w oku bliźniego.

Więc co jest dla Ciebie najlepsze?

Pytanie nr 40
Kiedy uświadamiasz sobie, że musisz wybrać między wzajemnie wykluczającymi się możliwościami, rodzi się ważne pytanie: Co jest dla mnie najlepsze?
Czy najlepsze jest to, bym nadal koncentrował się na zmienianiu innych ludzi lub zmienianiu świata, czy też najlepsze jest to, bym zaczął przyglądać się temu, jak zmienić siebie samego?
Czy najlepsze dla mnie jest to, bym nadal pozostawał w świadomości, która tworzy konflikt na świecie, czy też najlepsze jest to, bym starał się wznieść ponad tę świadomość?

Pytanie nr 41
Kiedy zdecydujesz, że pragniesz dla siebie tego, co najlepsze, możesz zadać sobie pytanie: “Co, tak naprawdę, jest dla mnie najlepsze, czym jest to, czego naprawdę pragnę od życia?”
Następnie możesz dojść do istotnego wglądu:
Że zawsze miałeś dokładnie to doświadczenie, które pragnąłeś mieć.
Może się to wydawać zdumiewające, ale to prawda. Dowodem jest to, że jeśli naprawdę chciałbyś innego doświadczenia, byłbyś w stanie zrobić, co trzeba, aby mieć to inne doświadczenie.

Pytanie nr 42
Dlaczego ego reaguje tak gwałtownie na poprzednie pytanie?
Nie zostało powiedziane, że zawsze miałeś okoliczności, których pragnąłeś. Zostało powiedziane, że zawsze miałeś doświadczenie, którego pragnąłeś.
Okoliczności twojego życia są poza twoim umysłem. Twoje doświadczanie życia ma miejsce wewnątrz umysłu. Twoje ego nie chce myśleć o tej różnicy, ponieważ nie chce zrozumieć, że możesz zmienić twoje doświadczanie ŻYCIA bez zmiany jego okoliczności.

Pytanie nr 43
Zadaj sobie, prawdziwie zmieniające życie pytanie:
Czy moje dotychczasowe doświadczanie życia jest czymś, co chcę zachować do jego końca?
Jeśli chcesz zmienić swoje doświadczanie życia, oto klucz:
1. Twoje doświadczanie życia ma miejsce wewnątrz twego umysłu.
2. Nie ma nieuniknionego związku między tym, co dzieje się na zewnątrz twego umysłu a tym, co dzieje się w jego wnętrzu.
3. Zostałeś jednak zaprogramowany, by wierzyć, że ten związek istnieje, a więc musisz pozbyć się tego przeświadczenia.

Pytanie nr 44
Co jest kluczem do przejęcia władzy nad twoim doświadczaniem życia?
Jest nim zdanie sobie sprawy z tego, że bez względu na to, co dzieje się poza tobą, to ty ZAWSZE dokonujesz wyboru, jak zareagować.
U większości ludzi decyzja to podejmowana jest w podświadomości, jednak poprzez praktykowanie obserwacji swoich reakcji, możesz obniżyć próg świadomości i zobaczyć, że istnieje ułamek sekundy, w którym wybierasz jak zareagować.

Pytanie nr 45
Kiedy usuniesz zasłonę świadomości, zdasz sobie sprawę z tego, że w każdej sytuacji masz ułamek sekundy, w którym decydujesz o tym, jak zareagować. Masz, zatem możliwość świadomego wyboru innej reakcji.
Można teraz zadać sobie pytanie: “Czy fakt, że do chwili obecnej reagowałem w pewien sposób oznacza, że muszę pozostać uwięziony w tym wzorcu reakcji do końca swojego życia?”
Możesz wręcz zapytać: “Czy chcę pozostać w jego pułapce do końca swojego życia?”

Pytanie nr 46
Jeśli zdecydujesz, że chcesz przekroczyć pewien schemat, następnym krokiem jest, aby zapytać, skąd on się bierze?
Reakcyjny wzór zachowania możesz wytropić aż do przeświadczenia, które sprawia, że myślisz, iż jest to albo odpowiedni albo jedyny sposób reagowania.
Jedynym sposobem, aby wyjść poza wzorzec jest zakwestionowanie przeświadczenia, które jest jego przyczyną. Oznacza to, że należy postawić pytanie: “Czy istnieje tylko jeden sposób reagowania? Czy istnieje tylko jeden właściwy sposób reagowania?”

Pytanie nr 47
Jak można rozpocząć kwestionowanie swoich przeświadczeń? Na dwa sposoby:
1: Twoje reakcje stają się coraz bardziej intensywne lub skrajne, aż twój umysłu staje się tak nieprzyjemnym miejscem do życia, że już nie możesz tego wytrzymać.
2: Zaczynasz zrozumieć, jak umysłu działa i tym samym dobrowolnie decydujesz się przyjrzeć się swoim przeświadczeniom w celu uzyskania WIĘKSZEJ wolności i spokoju ducha.
Istnieje twarda szkoła życia i istnieje szkoły samoobserwacji. Którą z nich wybierzesz?

Pytanie nr 48
Co trzyma nas w pułapce reakcyjnego wzorca zachowań?
U podstawy każdej konkretnej reakcji istnieje pewne przeświadczenie, ale pod konkretami kryje się ogólny wzorzec: Staramy się zmienić coś, co jest poza zasięgiem naszej indywidualnej woli.
Kiedy staramy się zmienić innych ludzi czy świat, na czas nieokreślony przywiązujemy się do powtarzania tego samego reakcyjnego wzorca zachowań.

Pytanie nr 49
Kim – lub czym – jesteś?
Jesteś indywidualnym przedłużeniem Boga – i Bóg dał ci indywidualną wolę.
Co jest twoim celem? Aby wzrastać w samoświadomości poprzez wyrażanie swojej woli, dokonując wyborów.
Co jest podstawą dla dokonywania wyborów? Jest nią filtr postrzegania twojego aktualnego stanu świadomości, twojego poczucia siebie.
Co więc jest kluczem do zmiany swoich wyborów? Jest nim zmiana filtru percepcji.

Dodaj komentarz