Stan świadomości Polaków po ujawnieniu skandalu pedofilii w polskim Kościele Katolickim


Najnowsze teksty i informacje
Dotychczas opublikowaliśmy
Zalecane praktyki duchowe
Nasza obecność w Facebook
Współpracuj z nami
Wesprzyj nas!
Profile
Obecnie online są ...

Stan świadomości Polaków po ujawnieniu skandalu pedofilii w polskim Kościele Katolickim

Na konferencji wniebowstąpionych mistrzów w Amsterdamie, 2019 zatytułowanej „Koniec ery fanatyzmu na Ziemi” poproszono ich o odpowiedzi na pytania dotyczące żydowskich roszczeń finansowych wobec Polski oraz stanu świadomości Polaków po ujawnienie skandalu pedofilii w Kościele Katolickim.

Pytanie: Czy mistrzowie zechcieliby skomentować skandal pedofilski w Polsce ujawniony w dokumentalnym filmie „Tylko nie mów nikomu” traktującym o pedofilii w Kościele Katolickim. Czy ma to jakikolwiek wpływ na zbiorową świadomość Polaków, jeśli chodzi o uwolnienie ludzi od stanu zahipnotyzowania przez pozycję kościoła w naszej kulturze i tradycji?

Kim Michaels: Tłem dla tego pytania jest fakt, że Polska jest krajem bardzo katolickim, prawdopodobnie zdecydowanie najbardziej katolickim krajem w Europie, a może i na całym świecie i Kościół ma tutaj bardzo silną pozycję. Aż to tego momentu, istniała pewna świadomość, że w Kościele istniał problem pedofilii, co nigdy dotąd nie było tak naprawdę ujawnione i niezależni dziennikarze, którzy nie mogli zdobyć żadnych funduszy z państwowych mediów, uzyskawszy je z prywatnych składek /ang. crowd funding/ nakręcili dokumentalny film o problemie pedofilii, włączywszy w niego rozmowy z niektórymi księżmi, którzy się tego dopuścili. Film miał już ponad 20 milionów pokazów na YouTube i jest to w Polsce głośna sprawa.

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Matki Maryi:

Tak, fakt ten ma ogromny wpływ na polską zbiorową świadomość.

Oczywiście istnieją ludzie, którzy żyją w stanie takiego fanatyzmu – by użyć o Kościele Katolickim słowa, które jest tematem tej konferencji – którzy po prostu temu przeczą faktom. Wszystko, co ukazuje się o Kościele i co go w jakikolwiek sposób kwestionuje, uważają za jego bezpodstawną krytykę i nigdy nie może być to prawdziwe i ważne ponieważ, wedle nich, Kościół musi być idealną instytucją, jakże w przeciwnym razie, mogli czuć się bezpiecznie, wierząc że ich zbawienie zależy od tego Kościoła. Dlatego też negują fakty i, oczywiście, jest wiele takich osób w Polsce, dla których ten film nie zmienił ich postrzegania. Ale to nie jest problem w tym sensie, że ci ludzie, o zamkniętych umysłach, nie są tymi, którzy zmieniają ten kraj. Ludzie, którzy zmieniają naród, są ludźmi otwartymi. I jest wiele, wiele osób, które nie były takimi wcześniej, ale stały się otwarte po obejrzeniu tego filmu. Nagle wszystkie one zdały sobie sprawę z tego, że problem naprawdę istnieje.

Możecie teraz spojrzeć na to i zapytać: Dlaczego trwało to tak długo, dlaczego nie były one świadome tego już dano temu, kiedy zostało to ujawnione w innych krajach? Otóż, każdy kraj ma swoją własną kolektywną świadomość i musi przejść przez swój własny proces, zanim ludzie będą gotowi na tego rodzaju zmianę. A zmiana nastąpiła na pewno. Kwestią, jak zawsze, jest to, że zawsze możesz wyciągnąć ludzi z ich normalnej codziennej świadomości – i to jest coś, co widzisz również na ścieżce duchowej – możesz wytrącić ludzi z ich normalnej codziennej świadomości i dać im doświadczenie czegoś więcej, jak potem, kiedy do tej codziennej świadomości powrócą, jak wówczas zinterpretują oni to doświadczenie. Czy użyją go, aby podnieść swój normalny stan świadomości, czy też, tak jak Szymon Piotr, użyją swojej nagle rozwiniętej świadomości, aby zmusić to nowe doświadczenie, by dopasowało się do ich starego widzenia świata. Tak więc, zawsze istnieje potencjał, że nawet jeśli taka demaskacja zaistnieje i wielu ludzi początkowo będzie na nią otwartych, to jednak w miarę upływu czasu, znajdą oni sposoby, aby to w jakiś sposób usprawiedliwić lub powiedzieć, że nie jest to aż tak duży problem, że nie jest to aż tak ważne. Ale nadal jest jasne, że jeśli spojrzysz na to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, Australii, Irlandii, a teraz w Polsce, to nastąpiła zmiana i może minąć pewien czas, zanim naprawdę wywrze ona pełny wpływ na Kościół lub jego pozycję w społeczeństwie.

Jasne jest jednak, że Polacy nie mogą wrócić do poprzedniego stanu rzeczy i dlatego postęp będzie miał miejsce. Nie powinieneś oczekiwać natychmiastowej zmiany i musisz zdawać sobie sprawę z z tego, że jest to początek procesu, który będzie wymagał czasu i będzie miał kilka etapów. Ale ten dokumentalny film jest punktem zwrotnym dla Polski, tak jak w niektórych przypadkach inne dokumentalne filmy spełniły tę rolę w innych krajach. Zawsze pojawia się punkt zwrotny, w którym zmiana staje się nieodwracalna i to na pewno miało miejsce w Polsce.


Copyright © Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

    Podaj wynik dodawania: 42 + = 47

    Dodaj komentarz