POWRÓT Szwajcaria i jej światowa rola    Pytanie: Chcę zapytać o Szwajcarię. Wydaje się, że jest to mały kraj. Szwajcaria wydaje się jednakże zajmować inną pozycję w świecie niż wiele innych krajów. Czy mistrzowie zachcieliby podzielić się swoim widzeniem jej roli w świecie? Nie będąc członkiem Unii Europejskiej ma bardzo silną pozycję, mimo że jest małym […]

POWRÓT Realizacja wezwań z inwokacji do Elohim Astrei dla oczyszczenia krajów Europy Wschodniej i Polski Pytanie: Istnieją w tych inwokacjach trzy stwierdzenia: 1. „…powtarzamy pewne wzorce i nie pozbędziemy się ich, dopóki nie będziemy gotowi przyjrzeć się narodowej i indywidualnej psychice.” 2. „Musimy indywidualnie przepracować przeszłość własną i naszych narodów, zanim przejdziemy do Złotej Ery.” […]

POWRÓT Stan świadomości Polaków po ujawnieniu skandalu pedofilii w polskim Kościele Katolickim Na konferencji wniebowstąpionych mistrzów w Amsterdamie, 2019 zatytułowanej „Koniec ery fanatyzmu na Ziemi” poproszono ich o odpowiedzi na pytania dotyczące żydowskich roszczeń finansowych wobec Polski oraz stanu świadomości Polaków po ujawnienie skandalu pedofilii w Kościele Katolickim.   Pytanie: Czy mistrzowie zechcieliby skomentować skandal […]

POWRÓT Rola Polski i Europy Wschodniej Pytanie: Jaka jest rola Polski i Polaków, którzy pod pewnymi względami pozostają w tyle za resztą narodów Europy? Jaka jest nasza rola i jak możemy zbliżyć się do świadomości Złotej Ery?   Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germain dana przez Kima Michaelsa podczas konferencji w Holandii w 2017 r.    […]

POWRÓT Pytania o Polskę w trakcie konferencji na rzecz Wyzwolenia Kobiet 2020   Pytanie nr 1. W narodzie polskim istnieje silna polaryzacja. Czy istnieje jakiś rzeczywisty potencjał dla niektórych ludzi, aby wybudzić się z dualizmu? Czy jest wystarczająco dużo ludzi, kobiet, masy krytycznej kobiet, które mogą się obudzić i wyprowadzić zmianę wychodzącą poza tę polaryzację? Odpowiedź Matki Maryi: […]

POWRÓT Żydowskie roszczenia finansowe wobec Polski Na konferencji wniebowstąpionych mistrzów w Amsterdamie, 2019 zatytułowanej „Koniec ery fanatyzmu na Ziemi” poproszono ich o odpowiedzi na pytania dotyczące żydowskich roszczeń finansowych wobec Polski oraz stanu świadomości Polaków po ujawnienie skandalu pedofilii w Kościele Katolickim. Pytanie: Martwię się w związku z pewnym problemem w Europie i moim Kraju. […]